Stop Loss, Take Profit – co to je a jak využít

stop-loss-take-profit

Investování do akcií může být velmi riskantní a inteligentní investor se pozná podle toho, že ví, jak rizikům rozumně čelit. Jednou z taktik, která je při obchodování na akciových trzích velmi výhodná, je používání příkazů Stop Loss a Take Profit. Jak tyto příkazy fungují, co je o nich důležité vědět a jak je efektivně používat?

Příkazy Stop Loss a Take Profit jsou zásadními pomocníky pro řízení rizik a kontrolu emocí. Jejich hlavní účel je ochrana investice a finančních prostředků obchodníka. V tomto článku je vysvětleno, co znamená Take Profit a Stop Loss.

Pokyny Stop Loss a Take Profit přispívají k tomu, aby zhodnocení peněz z investic bylo co nejvyšší a aby se obchodník mohl stát rentiérem.

stop-loss-take-profit1-3189002
Příkazy Stop Loss a Take Profit jsou nepostradatelné pro řízení rizik.

Co je to Stop Loss

Stop Loss je příkaz, který může obchodník s akciemi (či jinými aktivy) zadat v online platformě brokera během toho, co si otvírá novou investiční pozici. Někteří brokeři dokonce umožňují tento příkaz zadat i dodatečně u již dříve otevřených pozic.

Při zadávání příkazu Stop Loss si investor zvolí určitou cenovou hranici. Pokud cena aktiva, na němž si otevře pozici, klesne pod tuto hranici, pozice se automaticky uzavře se ztrátou. Není tedy možné utrpět vyšší ztrátu než takovou, na níž je nastaven Stop Loss.

Pro pochopení toho, co je stop-loss, bude nejvhodnější příklad: když se obchodník rozhodne zakoupit akcii společnosti Apple (AAPL) za 3 000 Kč a nastaví si Stop Loss na 2 500 Kč, jeho akcie se automaticky prodá, jakmile její cena klesne pod 2 500 Kč.

Lze také používat tzv. Trailing Stop neboli pohyblivý Stop Loss. Ten funguje tak, že pokud se cena instrumentu posune očekávaným směrem, automaticky se ve směru pohybu posune i pokyn Stop Loss.

Co je to Take Profit

Příkaz Take Profit je protipólem příkazu Stop Loss. Stejně jako Stop Loss se zadává při otevírání nových pozic a slouží k ochraně obchodníka. Obchodníkovi je umožněno zadat oba dva příkazy u jedné pozice zárověň.

Take Profit funguje tak, že si investor nastaví naopak vrchní cenovou hranici a když hodnota otevřené pozice stoupne nad tuto hranici, pozice se automaticky uzavře.

Pokud si tedy obchodník koupí akcii Applu za 3 000 Kč s Take Profit na 3 500 Kč a cena akcie stoupne nad tuto hodnotu, akcie je automaticky prodána.

stop-loss-take-profit2-2610684
Díky těmto příkazům není nutné se neustále strachovat o vývoj ceny aktiva.

Jak nastavit Stop Loss a jak nastavit Take Profit

Práce s těmito příkazy není nic složitého. Způsob jejich zadávání se pochopitelně liší v závislosti na platformě brokera, jehož služby investor využívá, avšak přístup ke Stop Loss a Take Profit by měl vždy být intuitivní a jednoduše dostupný při otevírání nové akciové pozice.

Pro nastavení konkrétní cenové hranice příkazů Stop Loss a Take Profit neexistuje samozřejmě žádná univerzální poučka. V každém případě by se ovšem mělo odvíjet od množství finančních prostředků, jimiž obchodník disponuje a míry rizika, kterou je schopen a ochoten podstoupit.

Dále je také vhodné vzít v potaz minulý vývoj ceny aktiva a zaměřit se na body supportu a rezistence. Jedná se o hodnoty, které daný instrument obtížně překonává. Support je hodnota, na které se obvykle zastaví propad ceny aktiva, zatímco rezistence je naopak hodnota, na které se zastavuje jeho růst.

stop-loss-take-profit3-7781263
Stop Loss a Take Profit lze nastavit při otevírání nové pozice.

Závěr

Stop Loss a Take Profit jsou užitečné pojistky, které by každý obchodník a investor měl mít ve svém arzenálu a měl by být schopen je efektivně používat.

Díky těmto příkazům je možné ochránit své investice bez toho, aby člověk musel neustále kontrolovat jejich vývoj. Jedná se o nedocenitelné prostředky pro řízení rizika a kontrolu emocí.

© 2022 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang