Stop Loss, Take Profit – co to je a jak využít

stop-loss-take-profit

Investování do akcií může být velmi riskantní a inteligentní investor se pozná podle toho, že ví, jak rizikům rozumně čelit. Jednou z taktik, která je při obchodování na akciových trzích velmi výhodná, je používání příkazů Stop Loss a Take Profit. Jak tyto příkazy fungují, co je o nich důležité vědět a jak je efektivně používat?

Příkazy Stop Loss a Take Profit jsou zásadními pomocníky pro řízení rizik a kontrolu emocí. Jejich hlavní účel je ochrana investice a finančních prostředků obchodníka. V tomto článku je vysvětleno, co znamená Take Profit a Stop Loss.

Pokyny Stop Loss a Take Profit přispívají k tomu, aby zhodnocení peněz z investic bylo co nejvyšší a aby se obchodník mohl stát rentiérem.

stop-loss-take-profit1-3189002
Příkazy Stop Loss a Take Profit jsou nepostradatelné pro řízení rizik.

Co je to Stop Loss

Stop loss pokyn je pokyn zadaný makléři k prodeji cenného papíru, když dosáhne určité ceny. Tento typ příkazu pomáhá investorům chránit se před velkými ztrátami hodnoty cenného papíru. Je to běžný nástroj používaný při řízení rizik a je užitečný zejména pro ty, kteří investují na volatilních trzích.

 • Stop Loss je příkaz, který může obchodník s akciemi (či jinými aktivy) zadat v online platformě brokera během toho, co si otvírá novou investiční pozici. Někteří brokeři dokonce umožňují tento příkaz zadat i dodatečně u již dříve otevřených pozic.
 • Při zadávání příkazu Stop Loss si investor zvolí určitou cenovou hranici. Pokud cena aktiva, na němž si otevře pozici, klesne pod tuto hranici, pozice se automaticky uzavře se ztrátou. Není tedy možné utrpět vyšší ztrátu než takovou, na níž je nastaven Stop Loss.
 • Pro pochopení toho, co je stop-loss, bude nejvhodnější příklad: když se obchodník rozhodne zakoupit akcii společnosti Apple (AAPL) za 3 000 Kč a nastaví si Stop Loss na 2 500 Kč, jeho akcie se automaticky prodá, jakmile její cena klesne pod 2 500 Kč.
 • Lze také používat tzv. Trailing Stop neboli pohyblivý Stop Loss. Ten funguje tak, že pokud se cena instrumentu posune očekávaným směrem, automaticky se ve směru pohybu posune i pokyn Stop Loss.

Příkazy typu stop loss lze použít, pokud je investor nakloněn akciím, ale chce omezit riziko velkého poklesu jejich ceny. Příkaz se zadává u makléře za určitou cenu, tzv. stop cenu. Jakmile akcie dosáhne této ceny, příkaz se aktivuje a cenný papír se automaticky prodá za tržní cenu, což investora ochrání před dalšími ztrátami.

Stop loss příkazy lze použít také v případě, že je investor vůči akciím medvědí. Příkaz se zadává u makléře za určitou cenu, tzv. stop cenu. Jakmile akcie dosáhne této ceny, příkaz se aktivuje a cenný papír se automaticky prodá za tržní cenu, což investora chrání před dalšími ztrátami.

Stop loss příkazy lze použít na jakýkoli cenný papír, včetně akcií, ETF a podílových fondů. Obvykle se zadávají u makléře, ale někteří online makléři umožňují investorům zadávat stop loss příkazy přímo ze svých účtů.

Stop loss příkazy jsou užitečným nástrojem pro investory, kteří chtějí omezit riziko velkých ztrát ze svých investic. Je však důležité mít na paměti, že stop loss příkazy nezaručují zisky a nemusí být vždy účinné při omezování ztrát.

Použití příkazů stop loss může navíc způsobit, že investoři přijdou o potenciální zisky, protože příkaz bude aktivován a cenný papír bude prodán za tržní cenu bez ohledu na to, zda by investor mohl dosáhnout zisku, kdyby si cenný papír ponechal.

Co je to Take Profit

Příkaz Take Profit je typ příkazu, který obchodníci používají k omezení své expozice vůči potenciálním ztrátám na akciovém trhu. Je také známý jako „limitní příkaz“ nebo „stop-loss příkaz“.

Tento typ příkazu se zadává na trhu, když se obchodník domnívá, že akcie dosáhla svého vrcholu nebo se k němu blíží. Příkaz Take Profit automaticky uzavře pozici (prodá akcie), jakmile akcie dosáhne předem stanovené ceny.

 • Příkaz Take Profit je protipólem příkazu Stop Loss. Stejně jako Stop Loss se zadává při otevírání nových pozic a slouží k ochraně obchodníka. Obchodníkovi je umožněno zadat oba dva příkazy u jedné pozice zároveň.
 • Take Profit funguje tak, že si investor nastaví naopak vrchní cenovou hranici a když hodnota otevřené pozice stoupne nad tuto hranici, pozice se automaticky uzavře.
 • Pokud si tedy obchodník koupí akcii Applu za 3 000 Kč s Take Profit na 3 500 Kč a cena akcie stoupne nad tuto hodnotu, akcie je automaticky prodána.

Příkazy Take Profit se používají k omezení rizika a maximalizaci zisku. Používají se ve spojení s příkazy stop-loss a často slouží k ochraně zisků. Mnoho obchodníků je považuje za důležitou součást řízení rizika a často je nastavují před vstupem do pozice.

Příkazy k výběru zisku lze použít různými způsoby, například k uzamčení pevného zisku, ke snížení expozice vůči volatilní akcii nebo k uzavření pozice za předem stanovenou cenu. Lze je také použít k ochraně zisku nastavením příkazu stop-loss na nižší cenu, než je cena příkazu take profit.

Například pokud obchodník vstoupí do pozice a poté nastaví příkaz take profit na 50 USD a příkaz stop-loss na 45 USD, obchodník pozici opustí, pokud cena akcie klesne na 45 USD, a ochrání tak zisk dosažený na 50 USD.

Příkazy Take Profit lze zadat u makléře nebo přímo na burze. Při zadávání příkazu Take Profit musí obchodníci zvážit potenciální rizika, jako je možnost, že se akcie bude pohybovat opačným směrem nebo se stane volatilnější.

Příkaz Take Profit je užitečným nástrojem pro obchodníky, kteří chtějí omezit své vystavení potenciálním ztrátám. Je důležité porozumět rizikům spojeným s tímto typem příkazu a vědět, jak jej efektivně používat. Pomocí příkazu take profit mohou obchodníci chránit své zisky a omezit své ztráty a přitom se stále účastnit akciového trhu.

stop-loss-take-profit2-2610684
Díky těmto příkazům není nutné se neustále strachovat o vývoj ceny aktiva.

Srovnání příkazů Stop Loss a Take Profit

Zde přehledně srovnání příkazů Stop Loss a Take Profit:

 1. Příkaz Stop Loss je příkaz k uzavření pozice, když se cena cenného papíru posune na určitou úroveň, aby se zabránilo dalším ztrátám.
 2. Příkaz Take Profit je příkaz k uzavření pozice, když se cena cenného papíru posune na určitou úroveň, aby se uzamkly zisky.
 3. Příkazy Stop Loss se obvykle používají k ochraně před ztrátami, zatímco příkazy Take Profit se používají k dosažení zisků.
 4. Příkazy Stop Loss se používají k omezení ztrát, zatímco příkazy Take Profit se používají k maximalizaci zisků.
 5. Příkazy Stop Loss se umisťují pod aktuální cenu, zatímco příkazy Take Profit se umisťují nad aktuální cenu.
 6. Příkazy Stop Loss lze nastavit tak, aby se automaticky aktivovaly, když cena dosáhne určité úrovně, zatímco příkazy Take Profit musí obchodník aktivovat ručně.
 7. Příkazy Stop Loss se obvykle používají na trendových trzích, zatímco příkazy Take Profit se obvykle používají na trzích s rozsahem.
 8. Příkazy Stop Loss se často používají ke snížení rizika, zatímco příkazy Take Profit se často používají ke zvýšení potenciální výnosnosti obchodu.

Jak nastavit Stop Loss a jak nastavit Take Profit

Práce s těmito příkazy není nic složitého. Způsob jejich zadávání se pochopitelně liší v závislosti na platformě brokera, jehož služby investor využívá, avšak přístup ke Stop Loss a Take Profit by měl vždy být intuitivní a jednoduše dostupný při otevírání nové akciové pozice.

Pro nastavení konkrétní cenové hranice příkazů Stop Loss a Take Profit neexistuje samozřejmě žádná univerzální poučka. V každém případě by se ovšem mělo odvíjet od množství finančních prostředků, jimiž obchodník disponuje a míry rizika, kterou je schopen a ochoten podstoupit.

Dále je také vhodné vzít v potaz minulý vývoj ceny aktiva a zaměřit se na body supportu a rezistence. Jedná se o hodnoty, které daný instrument obtížně překonává. Support je hodnota, na které se obvykle zastaví propad ceny aktiva, zatímco rezistence je naopak hodnota, na které se zastavuje jeho růst.

stop-loss-take-profit3-7781263
Stop Loss a Take Profit lze nastavit při otevírání nové pozice.

Závěr

Stop Loss a Take Profit jsou užitečné pojistky, které by každý obchodník a investor měl mít ve svém arzenálu a měl by být schopen je efektivně používat.

Díky těmto příkazům je možné ochránit své investice bez toho, aby člověk musel neustále kontrolovat jejich vývoj. Jedná se o nedocenitelné prostředky pro řízení rizika a kontrolu emocí.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang