Money Flow Index, MFI, Index peněžního toku

money_flow_index-4216186

Money Flow Index se svou konstrukcí podobá ukazateli Relative Strength Indicator (RSI), jeho vzorec ale zahrnuje i objem trhu. 

Tento ukazatel zachycuje dynamiku toku peněz – jinými slovy, jak rychle peníze přicházejí na trh a odcházejí z trhu. Rostoucí hodnoty ukazatele signalizují příliv nového kapitálu na trh, a pokles hodnot naznačuje opačný směr pohybu kapitálu.

Interpretace ukazatele MFI je obdobná jako v případě RSI, protože je založen na signálech stavu překoupení/přeprodání trhu. Hodnoty ukazatele MFI se pohybují v rozmezí od 0 do 100. Oscilátor MFI s hodnotou přesahující 80 naznačuje stav překoupení trhu a případný zpětný pohyb, zatímco hodnota ukazatele MFI nedosahující 20 svědčí o stavu přeprodání trhu.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 73 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang