25 myšlenek Roberta Kiyosakiho – co změní život

Americký podnikatel Robert Kiyosaki patří k často skloňovaným jménům na poli investování a osobních financí. Nejvíce proslul svým knižním bestsellerem Bohatý táta, chudý táta (Rich Dad Poor Dad). V této knize rozvíjí řadu důležitých myšlenek, ze kterých mohou těžit jak nováčci ve světě investicích, tak zkušení investoři. 25 důležitých myšlenek Kiyosakiho je rozepsáno níže.

Kiyosakiho filozofie staví na myšlence, že k dosažení finanční svobody je třeba rozvíjet finanční inteligenci a naučit se rozlišovat mezi aktivy a pasivy.

Tvrdí, že většina lidí si myslí, že vlastnit dům, auto a další materiální věci je projevem bohatství, ale ve skutečnosti to jsou pouze pasiva, která vyžadují výdaje. Naopak, aktivem je investice, která generuje příjmy, aniž by vyžadovala další investice.

Robert Kiyosaki

Robert Kiyosaki je bezpochyby jednou z nejvlivnějších a nejlépe známých osobností na současné světové finanční scéně. Začínal jako obyčejný finanční poradce, ale v průběhu let se proslavil svou osvíceností v oblasti finančního života.

Nejznámějším dílem Roberta Kiyosakiho je jeho besteller kniha „Bohatý táta, chudý táta“. Kniha, kterou napříč národy milují, se stala živým dokumentem o vlivu rodinného prostředí na finanční zdraví člověka. Jeho kniha poskytuje lidem „nad životní“ poučení. Robert Kiyosaki dává čtenářům přehled a zodpovědnost starat se o svá vlastní finanční aktiva.

Robert Kiyosaki je rovněž po celém světě oblíbenou a vyhledávanou osobností. Přednáší a učí lidi na celém světě o finančním aktivním životním stylu, kterému on sám říká „Cashflow Quadrant“ (čtvercový aktivní tok hotovosti).

Navzdory tomu, že jeho názory na finanční zdraví a životní styl se mohou zdát příliš revoluční, k tomu opravdu je. Každá osoba, která je založena na zodpovědném hospodaření s penězi a nakládání s vlastními financemi, by měla číst knihy Roberta Kiyosakiho a vyslechnout si jeho destilované pohledy na aktivní finanční život.

Jeho publikace jsou v poslední době čím dál populárnějším prostředkem sdělování finančních informací pro normální každodenní lidi. Učitelé ekonomie Ivan Langramari říká: „Práce Roberta Kiyosakiho je neotřelá, ale velmi užitečná. Tímto způsobem inspiroval celou generaci lidí, aby dali pozor na svá finanční aktiva a upozornil je na řetězový efekt rodinného zázemí.“

Myšlenky

Robert Kiyosaki je americký podnikatel, investor a autor knih o osobním finančním plánování. Zde je výběr 25 myšlenek Roberta Kiyosakiho:

 1. Ve škole jsou nejchytřejší ti, kteří nedělají chyby. V reálném světě jsou nejchytřejší ti, kteří dělají chyby a učí se z nich.
 2. Bohatí lidé si dopřávají luxus jako poslední, zatímco chudí a střední třída ho mají tendenci kupovat jako první.
 3. Problémem škol je, že Vám nejprve dají odpověď a až potom položí otázku. O takovém postupu ale život není.
 4. Láska k penězům není původcem všeho zla. Tím je nedostatek peněz.
 5. Schopnost prodávat je v podnikání zručností číslo jedna. Pokud nedokážete prodávat, neobtěžujte se podnikat.
 6. Jen dobrý prospěch ve škole nikomu nezaručí úspěch v reálném životě.
 7. V podstatě jediný rozdíl mezi bohatým a chudým člověkem je v tom, jak využívají svůj volný čas.
 8. Poražení se vzdávají, když selžou. Vítězové se nevzdají, dokud neuspějí.
 9. V dnešním rychle se měnícím světě jsou ti lidé, kteří neriskují, paradoxně nejvíce vystaveni riziku.
 10. Je snadné zůstat stejný, změnit se není lehké. Většina lidí se proto rozhodla zůstat stejná celý život.
 11. Jedním z hlavních důvodů, proč lidé nejsou bohatí, je ten, že mají více výmluv než peněz.
 12. Odpovědnost za svoje finance vezměte do vlastních rukou. Buď budete pány peněz, nebo jejich otroky.
 13. Nejmocnějším aktivem, které všichni máme, je naše mysl. Když je dobře vytrénována, dokáže vytvořit obrovské bohatství.
 14. Chcete-li si uvolnit mysl, zbytečně se nezaobírejte věcmi, které se pravděpodobně nikdy nestanou.
 15. Děti se učí mnohem rychleji než dospělí, protože se ještě nenaučily bát.
 16. Být bez peněz je dočasné, zato chudoba je věčná. I když jste momentálně na mizině, můžete snít o tom, že zbohatnete. Mnozí chudí lidé jsou chudí proto, že se vzdali svých snů.
 17. Musíte poznat rozdíl mezi aktivy a pasivy a kupovat aktiva. Lidé z nižších a středních tříd kupují pasiva, ale považují je za aktiva. Aktivum je přitom něco, co mi do mojí kapsy peníze vkládá. Pasivum je něco, co peníze z mé kapsy vytahuje.
 18. Lidé, kteří přemýšlejí v malém, nedostanou velké šance. Pokud chcete zbohatnout, začněte napřed uvažovat ve velkém.
 19. Zjistěte, kde jste, kam jdete, a pak vytvořte plán, jak se z jednoho bodu dostat do druhého.
 20. Rozdíl ve filozofii bohatých a chudých lidí je tento: Bohatí investují svoje peníze a utratí, co jim zůstane. Chudí lidé utratí svoje peníze a investují to, co jim zůstane.
 21. Mnoho lidí se finančně trápí, protože dali na rady prodejců, a ne na rady bohatých lidí.
 22. Lidé se musejí probudit a uvědomit si, že úspěch na ně nebude čekat. Pokud něco chcete, vstaňte a jděte za tím.
 23. Peníze nevytvářejí materiální úspěch. Peníze jsou znakem materiálního úspěchu.
 24. Vaši budoucnost tvoří to, co děláte dnes, ne to, co možná uděláte zítra.
 25. Nikdy neříkejte, že si to nemůžete dovolit. To je postoj chudého člověka. Místo toho se zeptejte: Co mám udělat pro to, abych si to dovolit mohl?

Těchto 25 myšlenek je psáno stylem, který lze aplikovat u velké škály věcí – zejména však v oblasti financí a investicí. Každému zájemci o finanční nezávislost a rentiérství mohou pomoci dosáhnout svého cíle.

TIP: Začít investovat je snadné za pomocí brokerů, například XTB nebo eToro.

Podle Kiyosakiho jsou největšími překážkami v dosažení finanční svobody strach a nevědomost.

Proč jsou mezi investory populární myšlenky Roberta Kiyosakiho

Myšlenky Roberta Kiyosakiho jsou mezi investory velmi populární, protože jsou založeny na zásadách financí a životního stylu, které nazývá „rich dad poor dad“. Kiyosaki se domnívá, že každý může dosáhnout finančního úspěchu, pokud se zaměří na zvýšení svých finančních znalostí a investování do různých druhů investic.

 • Robert Kiyosaki je známý americký autor, kteří se zaměřuje na podnikání a investice.
 • Jeho myšlenky mají za cíl inspirovat lidi, aby si vytvořili finanční nezávislost.
 • Kiyosaki zdůrazňuje nutnost se obklopit lidmi, kteří jsou úspěšní a jakýmkoli způsobem podporují jeho investiční cíle.
 • Kiyosaki se snaží lidem předat pochopení rizik, které s sebou investování přináší a jak je mohou minimalizovat.
 • Kiyosaki věří, že je třeba se naučit využívat své peníze, místo toho, aby se člověk soustředil jen na jejich získávání.
 • Kiyosaki také zdůrazňuje důležitost získávání znalostí o finančních produktech a trzích a vytváření portfolio různých investičních produktů.
 • Kiyosaki zdůrazňuje význam životního pojištění jako finančního nástroje, zejména pro ty, kteří mají rodinu.
 • Kiyosaki je odpůrcem běžných finančních rad, protože se domnívá, že lidé by měli být aktivními investory, kteří se snaží maximalizovat svůj finanční potenciál.

Kiyosaki se domnívá, že finanční úspěch není jen o penězích, ale také o tom, jak je lidé využívají. Investoři proto ocení jeho základní myšlenku, která zdůrazňuje nutnost diverzifikovat své investice, aby se minimalizoval riziko.

Kiyosaki také radí, aby investoři kupovali aktiva, která generují peněžní toky, a aby využívali strategie, které jim umožní maximalizovat jejich výnosy.

Kiyosaki také nabízí investiční tipy, jako je například vyhýbání se akciím, které jsou zranitelné vůči hospodářským cyklům, a investování do aktiv, která jsou odolná vůči hospodářskému cyklu. Investoři také oceňují jeho radu k včasnému nastavení finančních cílů a kontrole nákladů.

Dále Kiyosaki radí:

 • Investovat do aktiv, která mohou vydělat peníze – například do podnikání, nemovitostí nebo akcií.
 • Investovat do aktiv, která mohou získat peníze – například do dluhopisů nebo pojišťovacích fondů.
 • Vytváření zásob – investovat do aktiv, která se zvýší na trhu, což vám poskytne určitou míru jistoty.
 • Dělat dlouhodobé investice – vyhnout se krátkodobým investicím, které mohou být riskantní.
 • Vyhýbat se finančním produktům, které slibují vysoké výnosy bez rizika.
 • Dělat si vlastní výzkum – používat různé zdroje informací, aby se člověk dozvěděl více o trhu.
 • Udržovat zdravou finanční rezervu – udržovat si dostatečnou finanční rezervu pro případné výdaje.
 • Pracovat na svém finančním vzdělání – číst knihy nebo se účastnit seminářů o finančním plánování.

Kiyosaki je také velmi silným zastáncem toho, aby lidé vytvářeli finanční nezávislost. Učí investory, jak dosáhnout finanční svobody pomocí investic do aktiv, která generují peněžní tok. Investoři také oceňují, že Kiyosaki se snaží vyvážit riziko a návratnost.

Kromě toho Kiyosaki nabízí investiční tipy, které jsou založeny na zdravém rozumu a zkušenostech. Jeho myšlenky vycházejí ze zkušností a jeho knihy a příspěvky jsou plné užitečných rad a informací. To umožňuje investorům lepší porozumění investičnímu trhu a umožňuje jim lépe investovat.

Vzhledem k jeho schopnosti učit lidi, jak investovat a generovat peníze, mnoho investorů využívá jeho myšlenky a rady pro dosahování svých finančních cílů. Kiyosaki má velké množství fanoušků po celém světě, kteří s jeho myšlenkami souhlasí a na nich staví.

Kiyosaki doporučuje investovat do aktiv, které generují pasivní příjem.

Jaké jsou nejznámnější investiční tipy Roberta Kiyosakiho

Robert Kiyosaki je autor knihy Rich Dad, Poor Dad, která se stala jedním z nejúspěšnějších a nejpopulárnějších ekonomických titulů všech dob. Kiyosaki je známý svými investičními tipy, které jsou založeny na jeho filozofii „aktivního investování“.

Nejznámější investiční tipy Roberta Kiyosakiho jsou:

 1. Investovat do aktiv: Kiyosaki se domnívá, že je důležité investovat do aktiv, která mohou generovat příjmy. To zahrnuje akcie, dluhopisy, nemovitosti, podniky a další. Lze také investovat do pasivních aktiv, jako jsou dividendové fondy a indexové fondy.
 2. Investovat do vzdělání: Kiyosaki se domnívá, že investice do vzdělání je nejlepší investicí, kterou může člověk udělat. Investice do vzdělání zahrnuje čtení knih, účast na kurzech, prohlídky a další.
 3. Udržovat si finanční přehled: Je důležité, aby měl člověk dobrý finanční přehled o tom, kam investuje, jaké mají investice výnosy a jaká je jejich rizikovost.
 4. Udržovat si přehled o trhu: Je důležité, aby se investoři stále učili a vzdělávali o světě financí a trzích. Měli by sledovat zprávy z trhu, číst ekonomické zprávy a sledovat trendy.
 5. Udržovat si svoje finanční zdraví: Kiyosaki se domnívá, že je důležité, aby lidé měli vždy na paměti své finanční cíle a chránili své finanční zdraví. Měli byste mít vždy na paměti své finanční cíle a udržovat si finanční disciplínu.

Kiyosaki také říká, že je důležité, aby se investoři vyvarovali chyb při investování. Měli byste se vyvarovat podcenění rizik, která jsou spojena s investicemi, neinvestovat do něčeho, čemu nerozumí, a nenechat se unést nadměrnou důvěrou.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 76 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang