Jak najít nejlevnější pojištění auta

nejlevnejsi-pojisteni-auta

Každý provozovatel vozidla musí řešit jeho pojištění. Některé pojištění auta je povinné, jiné dobrovolné. Jak najít nejlevnější pojištění auta? A na co si dát pozor při sjednávání povinného ručení?

Pojištění auta se dělí do dvou skupin – povinné a dobrovolné. Povinné pojištění je dané zákonem a už z názvu vyplývá, že se mu nelze vyhnout. Povinným pojištěním auta je tzv. pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Lidově se mu říká povinné ručení.

Pojištění vozidla

Bez povinného ručení nesmí auto vyjet na silnici. Přesně řečeno nesmí na silnici ani stát. Pokud bude někdo jezdit bez povinného ručení, hrozí mu pokuta v rozmezí od 5 000 Kč až do 40 000 Kč. Povinné ručení se však netýká jen aut. Je třeba ho sjednat i na motorku nebo přívěsný vozík.

Dobrovolným pojištěním auta je havarijní pojištění. Bez havarijního pojištění sice auto na silnici vyrazit může a žádná pokuta za jeho nesjednání nehrozí, přesto je však dobré havarijní pojištění mít. Obzvlášť novějším vozidlům se vyplatí.

Co ovlivňuje cenu povinného ručení? A proč se vyplatí sjednat pojištění auta online?

Co kryje povinné ručení?

Smyslem povinného ručení je nahradit škodu na vozidle nebo újmu na zdraví vzniklou jinému účastníkovi silničního provozu. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla tedy kryje škody způsobené třetím osobám, nikoliv škody na vlastním vozidle.

Každý pojištěný, který způsobí havárii, má na základě sjednaného povinného ručení nárok, aby za něj pojišťovna zaplatila škodu všem, kterým ji havárií způsobil. Pokud by někdo povinné ručení sjednané neměl, musel by veškerou škodu platit z vlastní kapsy. A to se může pěkně prodražit.

Povinné ručení kryje následující:

 • škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou vozidla,
 • újmu na zdraví,
 • ušlý zisk vzniklý následkem havárie,
 • náklady na zdravotní péči a léčení,
 • účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením v případě prodlení pojišťovny s výplatou pojistného plnění nebo jeho neoprávněného odmítnutí či krácení.

Je nějaká maximální suma, která je v případě škodné události vyplacena poškozenému z daného povinného ručení? Ano, limit povinného ručení je dán zákonem a není možné ho měnit. Minimálním limitem je částka 35 mil Kč za každého zraněného nebo usmrceného a 35 mil Kč za poškození vozidla a ušlý zisk pro všechny poškozené.

Prakticky to znamená, že v případě nehody zaplatí pojišťovna za viníka nehody poškozeným skutečnou škodu, avšak maximálně do výše zákonem stanovených limitů.

povinne-ruceni-9111228
Povinné ručení kryje škodu vzniklou třetím osobám.

Na první pohled se možná tyto částky zdají jako obrovské sumy. Je však potřeba si uvědomit, že pokud někdo způsobí třeba hromadnou dopravní nehodu, při které bude poškozeno několik vozidel (navíc drahých) a zraněno více lidí, může se škoda vyšplhat do závratných výšin. Tím spíše bude-li někdo usmrcen.

Z tohoto důvodu mohou být dobrovolně sjednány i vyšší limity, než stanovuje zákon. V takovém případě je však cena povinného ručení dražší.

Co kryje havarijní pojištění?

Pokud někdo způsobí havárii, škodu vzniklou na druhém vozidle zaplatí pojišťovna z povinného ručení. Škodu vzniklou na vlastním vozidle si musí klient platit sám. Když si ovšem sjedná havarijní pojištění, zaplatí škodu na vlastním vozidle pojišťovna.

Stejně tak se může stát, že vozidlo bude poškozeno na parkovišti nezodpovědným řidičem, který odjede, nebo při jízdě do cesty skočí srnka. Nejen na tyto případy se hodí mít havarijní pojištění.

Pojišťovnami je často nazývané také kasko a slouží ke krytí škod vzniklých na vlastním vozidle. Havarijní pojištění je tak ideálním doplněním povinného ručení. Uzavření havarijního pojištění je třeba vždy pečlivě zvážit, jelikož úhrada škod z vlastní kapsy často může být nad finanční možnosti vlastníka vozidla. 

Základní havarijní pojištění kryje čtyři rizika, při kterých může vzniknout škoda, a to:

 • havárii 
 • vandalismus – zásah cizí osoby
 • odcizení
 • živel – škoda způsobená přírodní katastrofou

Kromě základních rizik existují i vedlejší, která je možné připojistit jako například čelní sklo, náhradní vozidlo, úrazové pojištění, mimořádnou výbavu, rozšířené asistenční služby aj.

Cena havarijního pojištění se odvíjí od stejných faktorů jako cena povinného ručení. Navíc na ní má však vliv i výše spoluúčasti, tzn. jakou mírou se pojištění podílí na vzniklé škodě.

Čím vyšší je spoluúčast, tím nižší je cena havarijního pojištění. Avšak v případě škody pak pojištěný platí více ze své kapsy.

Cena povinného ručení

Nikdo samozřejmě nechce platit vyšší cenu povinného ručení než musí, ovšem nejnižší cena nemusí být vždy výhrou. Povinné ručení je tak třeba vybírat uvážlivě a neřídit se pouze cenou povinného ručení.

Jaké faktory ovlivňují cenu povinného ručení? Jedná se o následující:

 • typ vozidla (auto, motorka, autobus)
 • výkon a objem motoru
 • stáří vozidla
 • bezeškodní období
 • věk a počet let řidičské praxe
 • místo bydliště
 • model vozidla

Při výpočtu ceny povinného ručení pojišťovna zohlední předchozí škodní události, tzv. délku bezeškodního období. Platí jednoduché pravidlo – kdo méně bourá, méně platí. Pojištěný tak může dostat slevu za předchozí bezeškodní průběh, nebo naopak přirážku k pojistnému v případě předchozí výplaty pojistného plnění z pojištění odpovědnosti.

Pojišťovny tento systém nazývají „Bonus“ a „Malus„. Informace o škodním průběhu pojištěného čerpá pojišťovna z tzv. databáze Bonus/Malus provozované Českou kanceláří pojistitelů. 

Obecně lze říci, že nejlepší cenu povinného ručení má motorista, který řídí bez nehod bydlí v menším městě.

V Evropě uznávaným dokladem o existenci pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla je tzv. zelená karta. Dříve skutečně byla zelená, dle se jedná o jednostránkový černobílý dokument (bílý podklad, černé písmo).  

Jak najít nejlevnější pojištění auta?

Je jasné, že každý chce na pojištění auta ušetřit. Je dobré si však uvědomit, že nejlevnější pojištění auta nutně nemusí být nejlepší. Jak tedy najít levné a zároveň kvalitní pojištění auta?

Nabídek pojišťoven na pojištění auta je opravdu hodně a pro laika může být poměrně náročné vybrat to správné pojištění. Čas a nervy s porovnáváním nabídek jednotlivých pojišťoven ušetří online kalkulačka, která během pár okamžiků provede srovnání pojištění vozidel.

Stačí vyplnit několik základních údajů o vozidle a jeho vlastníkovi a kalkulačka pojištění vygeneruje nabídky jednotlivých pojišťoven od nejlevnějších po nejdražší. Zájemce také hned vidí, co je v jednotlivých pojištěních auta zahrnuto.

pojišťovny nezohledňovaly stáří auta. Dnes to však již neplatí a havarijní pojištění jsou dělaná na míru i starším automobilům. Je také vhodné, aby řidič ideálně jednou ročně požádal o aktualizaci pojistné smlouvy a neplatil zbytečně vysoké pojistné. To by se totiž mělo snižovat, stejně jako klesá hodnota pojištěného vozu.

Proč sjednat pojištění auta online?

Pokud člověk využije online srovnávače pojištění aut, může pojištění rovnou sjednat. Není třeba navštěvovat žádnou kamennou pobočku pojišťovny. Sjednání pojištění je tak zcela jednoduchou a rychlou záležitostí.

Výhodou online srovnávačů je také zobrazení přehledných nabídek všech pojišťoven na míru konkrétního zákazníka. Výběr parametrů a limitů pojištění je zcela v rukou klienta, nikdo na něj netlačí a především použití online srovnávače je zdarma a nezávazné.

Zájemce si tak může jenom vyzkoušet, jaké jsou ceny pojištění a jestli zbytečně za pojištění auta nepřeplácí. Pokud zjistí, že ano, může smlouvu na konci pojistného období vypovědět a sjednat levnější pojištění auta.

Kromě času člověk také ušetří i peníze. Většina pojišťoven totiž nabízí slevy za online sjednání pojištění. Smlouvu a zelenou kartu poté pojišťovna zašle pojištěnému na e-mail.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang