Německo očekává růst poptávky po uhlí, ropě a zemním plynu

Bez ohledu na německé rozhodnutí skoncovat s jadernou energetikou a zaměřit se na obnovitelné zdroje energie, budou jaderné elektrárny ve světě dále přibývat a poroste i spotřeba uhlí, ropy a zemního plynu. Konstatuje to právě zveřejněná studie německého Spolkového ústavu geologie a přírodních zdrojů z Hannoveru (Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe).

Studie předpokládá, že v příštích 10 letech budou mít obnovitelné zdroje energie ve světovém energetickém mixu pouze marginální roli. Naopak uhlí bude i nadále jak zásobami, tak i spotřebou až desetinásobně převyšovat všechny ostatní energetické zdroje.

Také ropa a zemní plyn zůstanou i nadále důležitým zdrojem energie a německý ústav očekává v příštích deseti letech i stabilitu jejich zásob. V současnosti zastává ropa 33 procent primární energetické spotřeby, zemní plyn 24 procent. Poroste ale význam ropného oleje a plynu z nekonvenčních břidlicových nalezišť.

Vývoj ceny u těchto energetických zdrojů nelze dobře předvídat, ale s největší pravděpodobností se dlouhodobě neudrží nízká cena. Naopak cenu uhlí determinuje jeho nadbytek na světovém trhu – především kvůli exportu z USA, zapříčiněnému právě boomem břidlicového plynu. 70 procent celkového obchodu s uhlím zastává Asie, nejvíce uhlí importuje Čína.

Podle německé studie se výroba energie z uranu od roku 2012 začala znovu zvyšovat (nárůst o 8 %). Největší zásoby nerostu pro pohon jaderných reaktorů jsou v Kazachstánu, Kanadě a v Austrálii. Středně i dlouhodobě lze předpokládat růst zásob uranu. Nyní je ve výstavbě 71 nových reaktorů v 15 zemích a dalších 94 elektráren obdrželo povolení pro stavbu.

Další informace

Energetická studie 2013 – rezervy, zdroje a dostupnost je v oblasti hospodaření s nerostnými surovinami jedním z nejdůležitějších informačních zdrojů pro Spolkové ministerstvo hospodářství a technologie (BMWi) i pro celou německou ekonomiku.

Spolkový ústav geologie a přírodních zdrojů (BGR) je geologickým vědeckým centrem se sídlem v Hannoveru. Zkoumá otázky spojené s energetickými surovinami, nerostným bohatstvím, půdní a podzemní vodou.

Posláním ústavu je přispívat k výzkumu a poradenství, aby se zodpovědným využíváním nerostných zásob zachovaly nebo zlepšily životní podmínky. Energetická studie se vydává od roku 1976 nepravidelně, od roku 2004 se průběžně aktualizuje.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang