Německá přistěhovalecká politika – problémy

O roli Německa v současné uprchlické krizi toho bylo napsáno docela dost, ale jednu věc kupodivu ještě nikdo nepřipomněl. Není to zas tak dávno, kdy německá vláda platila nemalé částky za to, že se imigranti z dnešního přistěhovaleckého ráje vystěhují.

Podotýkám, že nešlo o žádné parazity, ale cizince, kteří v Německu vesměs celou dobu pracovali a platili daně a nepřijali ani fenik sociálních dávek. Šlo o tzv. gastarbeitery.

Jednou ze skupin gastarbeiterů byli i Vietnamci původně pozvaní do tehdejší Německé demokratické republiky. Podle Wikipedie čelili po sjednocení Německa Vietnamci deportacím, předčasnému ukončování pobytu i pracovních povolení a dokonce otevřené diskriminaci v zaměstnání. Tři čtvrtiny Vietnamců údajně odešly kvůli růstu xenofobie.

Vietnamci nebyli považováni za legální přistěhovalce a žili v jakési šedé zóně. Mnoho se začalo živit drobným prodejem v ulicích a podél silnic. V určitou dobu nabízelo Německo 4000 marek a letenku do Vietnamu všem Vietnamcům, kteří byli ochotní Německo opustit. Někteří z nich přijali peníze a přestěhovali se do České republiky.

V roce 1995 zaplatilo Německo vietnamské vládě 280 milionů marek na základě dohody o repatriaci, která byla provedena i proti vůli bývalých gastarbeiterů. Většina z těch, kterým se podařilo vystěhování uniknout, nakonec v roce 1999 obdržela povolení k pobytu a mnozí si otevřeli malé obchůdky.

Podobně jako v ČR prosluly vietnamské děti svou učenlivostí a třeba v berlínských čtvrtích Lichtenberg a Marzahn představují 17 % studentů gymnázií, ačkoliv vietnamská menšina čítá pouhá 2 % celkové populace.

To ale není žádným velkým překvapením. Už v 80. letech ukázal průzkum studijních výsledků amerických žáků, že děti přistěhovalců z jihovýchodní Asie výrazně předstihují nejen jiná imigrantská etnika, ale i bílé Američany anglosaského původu.

Konec konců samotní Němci měli donedávna jednoho Vietnamce jako spolkového ministra financí. Jmenuje se Philipp Rösler a jako sirotka jej v průběhu Vietnamské války adoptovala rodina ze Západního Německa.

Pojďme si to shrnout. Německá vláda se stůj co stůj snažila zbavit lidí, kteří jsou proslulí svou pracovitostí, za svého pobytu v Německu řádně platili daně, nebyli klienty sociálního státu a nepředstavovali bezpečnostní riziko (kdy jste naposledy četli o buddhistickém teroristovi v Evropě?), aby za 20 let s otevřenou náručí přijímala vyznavače totalitní ideologie (islámu), kterou jsou mnozí z nich ochotni prosazovat násilím (v Nizozemsku se jedná podle nedávného průzkumu o 11% tamějších muslimů), pracovitostí nejsou nijak vyhlášení a i oficiální německá místa začínají uznávat, že jejich integrace na pracovním trhu bude více než problematická.

Ano, uznávám, že dezindustrializace východního Německa let 90. způsobila, že Němci nevěděli, co si s Vietnamci počít, ale copak tehdy neexistovaly demografické prognózy, které jasně ukazovaly, že Německo bude přistěhovalce potřebovat?

Nyní se bude Německo potýkat s imigranty, z nichž velká část investovala své poslední peníze do sladkého života na sociálních dávkách. Masy přistěhovalců budou pro Německo představovat obrovskou zátěž, kterou bude vláda muset řešit osekáváním sociálního státu, což povede k růstu napětí a násilí, jak ze strany imigrantů, tak i chudší části původního obyvatelstva.

Argument o zvyšování HDP mi přijde dosti chatrný. Samozřejmě, při vzrůstu počtu obyvatel poroste i celkové HDP Německa. Zásadní je však HDP na obyvatele. A to nevyhnutelně klesne jednoduše proto, že procento pracujícího obyvatelstva táhnoucí přetíženou káru sociálního státu klesne.

Německo

Německo je země ležící v centru Evropy a je jednou z nejdůležitějších ekonomických a politických sil světa. Díky své strategické poloze mezi Severní a Jihovýchodní Evropou se Německo stalo jedním z hlavních centier obchodu v regionu.

Německo je také domovem některých z nejznámější světových průmyslových exponátů, jako je automobilový průmysl a technologie.

Kromě toho je Německo známé svou kulturou a tradicemi. Má velmi bohatou historii se současnými výzkumnými a vývojovými iniciativami zaměřenými na budování silnějšího trhu pro jeho občany. Německo je také známé pro své vysoké skóre v oblasti vzdělávání, protože jeho školství je mezi největšími ve světě.

Německo je také domovem vysoké kvalifikované pracovní síly, která je základem pro rozsáhlé průmyslové sektory. Mezi sektory patří průmysl strojírenský, chemický, potravinářský, farmaceutický a logistiky.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang