Růst Číny nejnižší za posledních 24 let

Čínská ekonomika zaznamenala v loňském roce nejpomalejší tempo růstu HDP za posledních 24 let.

Jaké čekají výzvy Čínu a jaký je budoucí scénář? Bude čelit tvrdému přistání?

Růst HDP Číny v roce 2014

Růst HDP druhé největší světové ekonomiky činil za loňský rok 7,4% HDP, mírně pod oficiální, vládou stanovený cíl 7,5% HDP a nejpomaleji za posledních 24 let, kdy v roce 1990 čelila Čína sankcím po masakru na náměstí Nebeského klidu.

V roce 2013 dosáhl růst HDP Číny 7,7%. Mnozí ekonomové již řadu let upozorňují na „tvrdé přistání“ čínské ekonomiky v souvislosti s přehřátím nemovitostního sektoru a slabé domácí poptávky.

Strukturální reformy a deflační tlaky

Obava současných vládních činitelů pramení z potenciálních deflačních tlaků souvisejících s poklesem cen energetických surovin, průmyslové nadkapacity a slabé domácí poptávky. Deflační spirála a japonský scénář je pro Peking silným motivem podpory ekonomiky a urychlení přijímání strukturálních reforem.

K růstu HDP se ve švýcarském Davosu vyjadřoval čínský premiér Li Keqiang, dle kterého budoucí růst dále zpomalí, ale Čínu nečeká tvrdé přistání ekonomiky. Čína bude dál pokračovat v přijímání strukturálních reforem a svou ekonomiku bude transformovat směrem k větší domácí spotřebě, což by mělo přispět i světovému růstu.

Zpomalení Číny a související rozhodnutí vlády rebalancovat ekonomiku od exportu z Číny a investic do infrastruktury směrem k domácí spotřebě je dle hlavního ekonoma Mezinárodního měnového fondu Oliviera Blancharda vítaným jevem. Mezinárodní měnový fond očekává růst tempa HDP Číny v roce 2015 na úrovni 6,8% HDP.

Nemovitostní sektor pod tlakem

Po dekádě silného růstu cen i investic do nemovitostí, přešel celý sektor „z přehřátí do zamrznutí“, zaznívalo z úst elit ve švýcarském Davosu. Čína si po velice dlouhou dobu užívala růstu HDP taženého investicemi do infrastruktury a nemovitostního sektoru. Tomuto období, alespoň pro nyní, je zdá se konec a další růst HDP tažen tímto sektorem nelze očekávat.

Zhang Xin, spoluzakladatel nemovitostního gigantu SOHO China uvedl: „Růst Číny tažen urbanizací se nachází u konce. Velice málo peněz proudí do nákupu pozemků a výstavby nových budov, jelikož v minulosti bylo těchto budov posaveno přespříliš a nyní dochází k cyklickému očištění. I developeři jako já se nyní přesouváme na stranu spotřeby“.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang