Těžba břidlicového plynu a ropy – proč je důležitá

Za posledních 7 let došlo k výraznému posunu v oblasti těžby plynu a ropy. Mohou za to nové technologie, které umožňují rychle zvyšovat těžbu ropy a plynu z břidlic. Změna je například v USA zcela zásadní. Ještě v roce 2005 pocházelo v USA 60% tekutých paliv z dovozu. Sotva po sedmi letech je to již pouze 45%. A tato těžba podle expertů dále poroste.

Pokud bude tento trend trvat, tak bude USA druhý největší producent ropy na světě po Saúdské Arábii a předstihne tak Rusko. Ostatně aktuální situace jistě velmi stimuluje mozky ruských těžařů, kteří za posledních pár let byli nepochybně nuceni některé věci přehodnotit a pozměnit prognózy. Speciálně v Gazpromu mají nyní jistě hodně napilno.

Břidlicový plyn a ropa

Břidlicový plyn a ropa jsou nekonvenční zdroje zemního plynu a ropy, které se nacházejí v břidlicových formacích. Břidlice je typ sedimentární horniny, která se skládá ze zhutněného bahna, jílu a organických látek.

Břidlicový plyn a ropa se v posledních letech stávají stále významnějšími zdroji energie pro země po celém světě. Je to z velké části díky vývoji nových technologií, které umožňují tyto zdroje těžit z podzemí.

Břidlicový plyn a ropu lze těžit procesem zvaným hydraulické štěpení, při kterém se do vrtu pod vysokým tlakem pumpuje směs vody, písku a chemikálií, aby se v břidlicích vytvořily trhliny a plyn a ropa se uvolnily. Tento proces se používá již od 40. let 20. století, ale v posledních letech se stává stále populárnějším.

Těžba břidlicového plynu a ropy má řadu výhod, včetně snížení emisí skleníkových plynů, zvýšení energetické nezávislosti a zajištění ekonomického zdroje energie. S tímto procesem jsou však také spojeny potenciální ekologické a zdravotní problémy.

Mezi obavy týkající se životního prostředí patří kontaminace vody štěpkovacími kapalinami, znečištění ovzduší uvolňováním těkavých organických sloučenin a zemětřesení způsobená podzemním vstřikováním štěpkovací kapaliny.

Existují také zdravotní obavy, jako je možnost zvýšené expozice karcinogenním a nebezpečným chemickým látkám a hlukové znečištění.

Aby vlády po celém světě tyto obavy zmírnily, zavedly předpisy týkající se těžby břidlicového plynu a ropy. Tyto předpisy zahrnují požadavky na monitorování a podávání zpráv, zveřejňování chemických látek používaných v štěpné kapalině a omezení množství vody, které lze použít. Kromě toho musí společnosti dodržovat osvědčené postupy, aby snížily svůj dopad na životní prostředí.

Břidlicový plyn a ropa jsou důležitými zdroji energie, které jsou v mnoha zemích světa stále oblíbenější. Ačkoli s procesem těžby jsou spojeny potenciální environmentální a zdravotní problémy, existují předpisy a osvědčené postupy, které pomáhají zajistit, aby tyto zdroje byly těženy bezpečným a odpovědným způsobem.

Proč je těžba tak důležitá?

Těžba břidlicového plynu a ropy je důležitá, protože umožňuje přístup k novému zdroji energie, který má potenciál snížit závislost na zahraničních zdrojích paliv a zvýšit energetickou bezpečnost.

Kromě toho je těžba břidlicového plynu a ropy relativně levnou formou výroby energie a může přispět ke snížení nákladů na energii a zvýšení hospodářského růstu.

A konečně, těžba břidlicového plynu a ropy může přispět ke snížení emisí skleníkových plynů tím, že poskytne alternativu ke zdrojům energie s vyššími emisemi, jako je uhlí a ropa.

Země s největšími zásobami břidličného plynu

USA mají největší zásoby břidlicového plynu na světě. Dále je na tom dobře Čína a Argentina. Mezi další země s významnými zásobami břidlicového plynu patří Mexiko, Austrálie, Alžírsko, Rusko a Jihoafrická republika. Břidlicový plyn je druh zemního plynu, který je zachycen v břidlicových horninách.

Od počátku roku 2000 je hlavním zdrojem energie v USA a jeho význam roste po celém světě.

PořadíZeměZásoby plynu v bilionech m3
1USA24
2Argentina22
3Mexiko19
4Čína17
5Jižní Afrika14
6Austrálie11
7Rusko10
8Libye8
9Alžírsko7
10Brazílie6

Ještě k většímu posunu došlo u těžby plynu z břidlic. Dopad je zásadní i na ceny energií a například v USA je cena energií aktuálně podstatně nižší než cena v Evropě. Nižší ceny energií by mohly znamenat rychlejší růst ekonomiky v následujícím období.

Současně doufejme, že ekologická rizika spojené s tímto druhem těžby nebudou příliš vysoká. Cena zemního plynu na burze roste díky ročnímu období i pandemické situaci ve světě.

Sázkou na jistotu je těžba zlata. Investiční zlato má smysl, což dokazuje dlouhodobý růst a uchování hodnoty zlata.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang