České firmy ztrácejí zájem o tištěnou inzerci. Investují do online titulů

Společnosti v Česku přestávají investovat do inzerce v tištěných médiích a přesouvají svůj kapitál do firemních magazínů nebo online platforem. Podle odborníků preferují zejména opakovanou prezentaci a intenzivnější kontakt s konkrétní cílovou skupinou.

Značný boom zaznamenaly v posledních 3 letech zejména zákaznické časopisy, u nichž došlo ze strany tuzemských firem k dvojnásobnému navýšení poptávky.

Podle nejnovějších statistik Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR) dochází v posledních letech k prudkému poklesu zájmu českých firem o inzertní plochy v tištěných médiích. Odborníci vzrůstající trend vysvětlují především postupným přesunem titulů i čtenářů do online módu. Zmiňují však rovněž odlišné cenové nabídky.

Inzerenti na online médiích vyzdvihují zejména okamžité oslovení zákazníka a možnost přesného zacílení pro podporu konkrétních produktů či služeb. 

Poptávka českých společností se vedle online inzerce stáčí podle expertů nově také směrem k zákaznickým magazínům. Podle britských výzkumů totiž udrží nejvyšší pozornost potenciálního zákazníka. Zatímco například reklamní plakát zaujme na 8 vteřin a televizní reklama na 30 vteřin, firemní magazín podle nich upoutá čtenáře až na 25 minut.

TIP: Do online segmentu se přesouvá i trh s módou. Blíže se tomu věnuje tento článek.

Inzerce v tištěných médiích představuje dlouhou a úspěšnou historii, která se datuje až do 18. století. Jedlím z prvních tištěných inzerátů byl soukromý prodej několika stánků v londýnském parku a byl otištěn v 1659. Od té doby se inzerce ve tištěných médiích úspěšně rozšířila. Tištěná inzerce je dodnes vyhledávanou formou reklamy pro všechny velikosti a typy podniků.

TIP: Proč brokerjet České spořitelny omezuje své služby je vysvětleno v tomto článku.

Existuje několik možností tištěné reklamy, například letáky, plakáty a inzerce v novinách a časopisech. Každá z těchto možností poskytuje podnikům účinnou platformu k oslovování a posilování vztahů se svými zákazníky. Tištěná inzerce je také nejúčinnější, takže může zajistit, aby hlavní pozornost byla zaměřena na podnik, jeho produkt nebo službu.

Pro ty, kteří chtějí získat největší odměnu za svou nabídku, se dá říct, že tištěná reklama muže být tou nejefektivnější cestou. Některá tištěná média, jako jsou noviny a časopisy, jsou navíc schopna zajistit velkou míru zásahů ve vymezeném období. Tištěná inzerce také poskytuje velmi efektivní způsob pro dotyčné podniky, aby mohly cílit určité publikum.

Inzeráty v novinách nebo časopisech zvyšují také povědomí o značce a generují obchody pro společnost. Může také pomoci prezentovat podnik a jeho produkty a služby v pozitivním světle. Proto se jeví jako výhodná volba pro mnoho podniků.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang