Dluhopisy a dluhopisové trhy online

investice-do-dluhopisu-2132653

Ceny dluhopisů odrážejí tržní očekávání ve vztahu k úrokovým sazbám do budoucna. I když je příznačné, že s dlouhodobou investicí do dluhopisů je spojeno poměrně nízké riziko, nebo se tak alespoň mnozí účastníci trhu domnívali až do řecké krize v roce 2011, aktivní obchodování s dluhopisy a jejich deriváty přináší značné riziko, protože tržní podmínky se mohou náhle změnit.

Zvýšené riziko existuje u derivátových nástrojů, protože obsahují finanční páku, která umožňuje zvýšení možných zisků i ztrát z investice.

  • první státní dluhopis byl vydán v roce 1693 v Anglii
  • první termínové kontrakty na americké dluhopisy byly uvedeny na Obchodní burze v Chicagu (Chicago Board of Trade) v roce 1975
  • americké státní dluhopisy T-Notes jsou nástroje se splatností 1 až 10 let, zatímco T-Bonds mají delší splatnost, až 30 let
  • největšími držiteli amerických dluhopisů na světě jsou Čína a Japonsko

Podrobnější informace a více o státních dluhopisech také v článku zde.

Úrokové sazby mají zásadní dopad na moderní ekonomiku, protože určují míru dostupnosti peněžních prostředků pro účastníky trhu.

Individuální obchodník ve skutečnosti nemůže obchodovat se samotnými úrokovými sazbami, ale může s nimi obchodovat nepřímo prostřednictvím dluhopisů vydaných centrální bankou dané země a jejich derivátových nástrojů.

Dluhopisy vydané americkým ministerstvem financí a jinými státy s největšími ekonomikami světa jsou charakterizovány vysokou likviditou a lákají velké institucionální investory v celosvětovém měřítku.

Klíčové faktory, které ovlivňují ceny dluhopisů, např. úrokové sazby, inflace, státní dluh a stav hospodářství, jsou pro mnohé aktivní obchodníky známými tématy, jelikož zasedání centrálních bank a zprávy o ekonomických údajích ze Spojených států a eurozóny jsou klíčovými událostmi na finančních trzích.

Přestože státní dluh Spojených států vyvolává obavy, obchodování s takovými nástroji, jako jsou americké státní obligace, se někdy považuje za bezpečný trh pro investory, kteří vyhledávají relativně bezpečnou investici v době ekonomické krize.

V nedávných letech bylo možné takový „útěk ke kvalitě“ pozorovat ve druhé polovině roku 2008 a první polovině roku 2010, kdy zvýšené obavy o mezinárodní ekonomiku a nízká úroková sazba způsobily zotavení trhu s americkými dluhopisy.

Ceny dluhopisových derivátů odrážejí tržní očekávání ve vztahu k budoucím dlouhodobým úrokovým sazbám dané země. Čím vyšší jsou očekávané úrokové sazby, tím nižší mohou být ceny dluhopisů a jejich derivátů a naopak.

Tržní očekávání je silně ovlivněno inflací, spotřebitelskými a výrobními cenami, zaměstnaností a dynamikou výše příjmů. Vliv na ceny dluhopisů mohou mít také další faktory, např. důvěra k dané ekonomice, politické faktory a důležité události v celosvětovém měřítku.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang