Účinná reklama zdarma či dokonce se ziskem? Ano, existuje

Pokud chcete získat nové zákazníky, udržet stávající nebo jen zlepšit vnímání vaší firmy a značek veřejností, máte k dispozici celou paletu tradičních marketingových nástrojů. Můžete investovat do reklamy v tisku, rádiu, televizi nebo na internetu, vytisknout letáčky nebo si třeba zaplatit billboardy. To vše stojí spoustu peněz a výsledný efekt je vždy nejistý. Kolikrát jsou zadavatelé reklamy nakonec rádi, že se jim prostředky investované do reklamy vůbec vrátí.

Dávno jsou již pryč doby, kdy často stačilo natisknout letáčky nebo si třeba zaplatit levnou reklamu v tramvajích a zákazníci se jen hrnuli. Trh je v mnoha směrech nasycený a „všichni už všechno mají“, anebo zase nemají peníze. (Můžete samozřejmě nabízet různé formy slev, ale i ty mají svá nemalá úskalí, o kterých již byly popsány pomyslné stohy papírů a nejsou předmětem tohoto článku.)

Vedle tradičních nástrojů existují i jiné, méně tradiční nástroje. Pomiňme stále populární guerilla marketing a pojďme se podívat na nástroj, jehož průkopníkem je u nás Student Agency brněnského podnikatele Radima Jančury.

Když Jančura rozjížděl svůj autobusový byznys, netajil se s tím, že jde o marketingový nástroj, který propaguje hlavní činnost firmy, v níž realizuje své zisky. Jde tedy o poskytnutí určité služby s prvkem služby veřejnosti, jejímž hlavním účelem je propagace jádrového byznysu firmy. Vedlejším efektem může být i významné vylepšení obrazu firmy. Taková služba je poskytována s minimálním ziskem a zpočátku i se ztrátou. Určitou nevýhodou je většinou potřeba vyšší počáteční investice. Zásadní moment představuje ale to, že ve výsledku taková reklama nic nestojí, ale může být dokonce i sama o sobě výdělečná, nemluvě o množství zákazníků, které přinese. Jaká změna oproti mnoha milionům nasypaných do televizní reklamy s nejistým výsledkem!

TIP: Tady je užitečný návod pro všechny, kdo touží vědět, jak těžit bitcoin.

V této souvislosti mě již před mnoha lety napadlo, proč tento výborný nápad neokopíruje i nějaká větší firma, která za reklamu utrácí sta miliony ročně. Proč třeba ČEZ, T-Mobile nebo Vodafone nevytvoří divizi, jejíž autobusy budou s obřím logem firmy brázdit dálnice a silnice ČR? Linky, které zatím Jančurova SA neobsadila, stále existují (například Praha – Jablonec nad Nisou), nehledě na to, že by „ČEZ-busy“ určitě byly schopné konkurovat brněnské firmě i na stávajících linkách. Konec konců Jančura autobusový byznys „jede“ na úvěr a nemá problém se ziskovostí.

Jednou z možností, jak konkurovat SA, je i zvolit šetrný model, kdy by cestují za nižší cenu obdrželi „pouze“ převoz z místa A do místa B. To znamená bez „žlutých“ služeb – novin a kávy z automatu – tak, jak to SA dělá u posilových a ekonomických linek. Takto by provozovatel ušetřil i na mzdách pro stevard(k)y a mohl by snadno „podseknout“ Jančurovu cenu. (Jen si kvůli Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže musí dávat pozor, aby ceny nebyly považovány z dlouhodobého hlediska za dumpingové.)

Výsledný efekt je jasný – reklama a PR zdarma či dokonce se ziskem a možnost synergických efektů v podobě nabídky vlastních produktů na palubách autobusů. Jsem zvědav, zda se někdy tohoto nápadu nějaká firma ujme. Nebo snad všichni zůstanou u tradičního marketingového mixu?

© 2022 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang