ČEZ prodává úspěšně plyn – podmínky, zkušenosti

ČEZ je jednou z nejvýznamnějších energetických firem v České republice. Primárně je zaměřena na výrobu, distribuci a obchod s elektřinou a plynem. Jaké jsou podmínky u ČEZ? A jaké jsou zkušenosti zákazníků s ČEZ?

V minulosti došlo k liberalizaci trhu s plynem a elektřinou. To znamená, že byl umožněn vstup na trh novým dodavatelům energií a došlo i k liberalizaci cen energií. Zákazník si také může libovolně volit svého dodavatele energií.

Řada zákazníků však zůstává věrná velkým gigantům. Jedním z nich je ČEZ, která je jedničkou mezi dodavateli plynu a elektřiny. ČEZ je významným hráčem v oblasti výroby, distribuce a obchodu s elektřinou a plynem.

Úsilí ČEZ o snižování svého dopadu na životní prostředí je důležité pro zajištění udržitelného energetického systému nejen v České republice. Jaké služby ČEZ nabízí?

O společnosti ČEZ, a.s.

ČEZ, celým názvem České energetické závody, je v současné době jedním z největších energetických podniků v Evropě. Kromě České republiky ČEZ působí také v zemích západní, střední a jihovýchodní Evropy. Celkově má přes 3,5 miliony zákazníků.

Hlavní předmět podnikání ČEZu tvoří výroba, distribuce, obchod a prodej v oblasti elektřiny a tepla, obchod a prodej v oblasti zemního plynu, poskytování komplexních energetických služeb ze sektoru nové energetiky a těžba uhlí.

ČEZ také vlastní a provozuje několik elektráren v zemi, včetně Temelína, Dlouhých strání a Dukovan. ČEZ se také účastní mezinárodních energetických projektů. Kromě toho firma provozuje síť větrných elektráren, která pomáhá minimalizovat závislost země na uhlí.

ČEZ se také zapojila do několika výzkumných projektů, které se zaměřují na využívání obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární energie, voda a vítr.

V posledních letech se ČEZ také zaměřil na snižování svého dopadu na životní prostředí, jako je snižování emisí skleníkových plynů, snižování spotřeby energie a využívání obnovitelných zdrojů.

Společnost ČEZ pracuje na uhlíkové neutralitě, bezemisní energetice a udržitelném rozvoji nejen v České republice, nýbrž v celé střední Evropě.

ČEZ Distribuce, a.s. – distribuční území

ČEZ je tradiční a největší dodavatel energie v Česku. Každý, kdo uvažuje o změně dodavatele plynu nebo elektřiny, se může podívat na web ČEZ, kde najde aktuální ceníky plynu a elektřiny. Jsou zde také uvedeny kalkulačky spotřeby elektrické energie a mnoho dalších užitečných rad.

Při změně dodavatele je také důležité vědět, jaké je distribuční území ČEZ.

Držitelem licence na distribuci elektřiny a provozovatelem distribuční soustavy je akciová společnost ČEZ Distribuce, a. s. Své služby poskytuje na většině území České republiky.

Společnost spravuje zařízení a technologie distribuční soustavy a zajišťuje péči o zákazníky v následujících krajích:

 • Plzeňský,
 • Karlovarský,
 • Ústecký,
 • Středočeský,
 • Liberecký,
 • Královéhradecký,
 • Pardubický,
 • Olomoucký,
 • Moravskoslezský,
 • částečně v kraji Zlínském a Vysočina.

Z distribuční sítě je pak vedena elektřina a plyn do odběrného místa. Většina odběratelů elektrické energie je připojena na úrovni nízkého napětí. Patří sem všechny domácnosti, menší převážně nevýrobní firmy nebo společnosti z oblasti kultury a služeb.

Další služby ČEZ

Kromě dodávek plynu a elektřiny nabízí ČEZ i fotovoltaiku, mobilní tarify, tepelná čerpadla, elektrické či plynové kotle. ČEZ rovněž zákazníkům dodává elekromobily a širokou síť ČEZ dobíjecích stanic.

Nabídku veškerých služeb lze najít na webu společnosti www.cez.cz.

ČEZ kontakt

Sídlo společnosti:

ČEZ, a.s.
IČO 45274649
Duhová 2/1444, Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581

Společnost ČEZ má po celé republice mnoho kontaktních míst. Jejich seznam je uveden na webu společnosti.

K dispozici je také bezplatná telefonní linka 800 810 820, která je v provozu denně od 07 do 20 hod.

Další dodavatelé plynu

Pokud někdo nechce využít nabídku ČEZ nebo se nenachází v daném distribučním území společnosti, může odebírat plyn od jiných dodavatelů. Kteří to jsou?

V současnosti u nás působí desítky dodavatelů plynu, z nichž jen pár lze považovat za opravdu kvalitní. Kromě společnosti ČEZ se patří:

 • MND (Moravské naftové doly)
 • E.ON
 • innogy
 • Centropol
 • LAMA energy

Dále existuje mnoho menší dodavatelů plynu. Konkurence na trhu je poměrně velká. Každý zákazník chce samozřejmě ušetřit, ovšem cena by neměla být při výběru dodavatele tím jediným ukazatelem.

Je důležité, zda je dodavatel poskytuje podporu po celou dobu trvání smlouvy a jaké má recenze.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang