Distribuce elektřiny a plynu – podmínky, ceny

Distribuční regiony, které spadaly pod skupinu RWE se od 1. listopadu 2013 sloučily pod jednu firmu. Co přinese tato změna koncovým spotřebitelům? Kde se cena plynu zvýší a kdo naopak vydělá?

„Jiný kraj – jiná spotřeba energie,“ mohli bychom parafrázovat známé rčení o geograficky odlišných mravech. Regionální specifika jsou zohledňována také v cenících zemního plynu. Doposud existovalo 6 distribučních oblastí.

Byly pojmenovány podle distribučních firem, které spravovaly místní plynovodnou soustavu: Pražská plynárenská, E.ON, RWE GasNet, Východočeská plynárenská, Severomoravská plynárenská a Jihomoravská plynárenská.

„Černého Petra“ dostanou domácnosti na doposud nejlevnějším území Jihomoravské plynárenské: Vysočina (bez Havlíčkobrodska a Pelhřimovska), Jihomoravský kraj (plus Prostějovsko) a Zlínský kraj (bez Vsetínska).

Do vyjmenovaných regionů proudí odlišné množství zemního plynu, jiné jsou taktéž počty odběrných míst. Stát, přesněji Energetický regulační úřad (ERÚ) proto vypisoval každému distribučnímu území zvláštní ceník za přepravu energie.

Rozdíly jsou doposud značné. Průměrná cena za distribuci plynu je letos nejlevnější na území Jihomoravské plynárenské (234 Kč/MWh) a nejdražší na území Východočeské plynárenské (318 Kč/Mh). Královéhradecká nebo pardubická domácnost tedy zaplatí za přepravu energie o 36 % víc, než kdyby bydlela v Brně, Zlíně nebo Jihlavě.

Jihomoravská, Severomoravská a Východočeská plynárenská jsou minulostí

Hned čtyři distributoři plynu patřili skupině RWE. Záměrně hovoříme v minulém čase, protože od letošního 1. listopadu jsou sloučeni do jedné firmy.

Jinými slovy: Jihomoravská, Severomoravská a Východočeská plynárenská jsou historií. Ve většině Čech a na celé Moravě nyní spravuje plynovody jediný gigant, sloučený pod jménem RWE GasNet.

Nejdražší je samotná energie (dodávka), její přeprava (distribuce) tvoří „jenom“ pětinu až třetinu výsledného vyúčtování. Vyberte si levného dodavatele zemního plynu v nezávislém cenovém srovnávači ZDE!

„Distribuci plynu jsme již delší dobu řídili jako jednu firmu, ale oficiálně jsme museli jednat za každého distributora zvlášť. Bylo to nepraktické a administrativně náročné. Po fúzi bude všechno jednodušší, včetně výkaznictví a komunikace s Energetickým regulačním úřadem,“ uvedl jednatel RWE GasNet.

Také ceníky za distribuci plynu budou pro rok 2014 sloučeny do jediného, namísto dosavadních čtyř. RWE připouští, že někde to může znamenat zlevnění, a jinde naopak zdražení. „Z velké části bude záviset na přístupu Energetického regulačního úřadu,“ upřesnil jednatel.

Brňany změna distribučních regionů nepotěší

„Úřad neměl možnost fúzi jakkoliv ovlivnit, nemohl ani zachovat stávající členění cenových oblastí,“ napsal tiskový mluvčí ERÚ. Vzhledem k jejich sloučení, „v některých regionech ceny za distribuci klesnou, a jinde naopak vzrostou“, potvrdil. Které kraje na fúzi pravděpodobně vydělají, a které prodělají?

Abychom získali alespoň orientační odhad, jak může vypadat ceník za distribuci plynu v roce 2014, zprůměrujeme letošní poplatky ve sloučených regionech. Příklad spočítáme pro domácnost, která ročně spotřebuje 30 MWh zemního plynu na vytápění rodinného domu.

Podle našeho orientačního odhadu královéhradecká nebo pardubická domácnost ušetří díky fúzi distribučních firem 619 Kč. Také ostravskému nebo plzeňskému odběrateli zůstanou řádově stokoruny k dobru.

Nic naplat, je celkem jasné, komu ceník plynu na rok 2014 pravděpodobně přitíží. „Černého Petra“ dostanou domácnosti na území Jihomoravské plynárenské: Vysočina (bez Havlíčkobrodska a Pelhřimovska), Jihomoravský kraj (plus Prostějovsko) a Zlínský kraj (bez Vsetínska).

Letošní CENY ZA DISTRIBUCI PLYNU ve sloučených regionech

Spotřeba: 30 MWh/rok Region samostatněPrůměr regionůRozdíl
Východočeská plynárenská9 140 Kč8 521 Kč– 619 Kč (potenciální zlevnění o 6,8 %)
Severomoravská plynárenská8 848 Kč8 521 Kč– 327 Kč (potenciální zlevnění o 3,7 %)
Dosavadní RWE GasNet (většina Čech)8 657 Kč8 521 Kč– 136 Kč (potenciální zlevnění o 1,6 %)
Jihomoravská plynárenská7 440 Kč8 521 Kč1 081 Kč (potenciální zdražení o 14,5 %)

Pozn.: Kalkulujeme s letošními distribučními poplatky, tedy s cenou za přepravu zemního plynu a měsíčním paušálem pro distributora, připočítáváme také DPH 21 %. Ceníky plynu pro rok 2014 ještě nebyly zveřejněny.

Státní úřad pochopitelně nebude distribuční poplatky vyměřovat tak, že by jednoduše zprůměroval sloučené regiony. Při výpočtu zohlední celkové množství přepravované energie a počet odběrných míst na novém území RWE GasNet.

Hranice zaniklých distribučních regionů přitom nebudou hrát žádnou roli. Případné zdražení poplatků pro Vysočinu, Jihomoravský kraj a Zlínsko má být zmírněno úsporami, které úřad vyjednal právě se skupinou RWE.

Kdy budeme znát celkovou cenu plynu na příští rok?

Pro úplnost připomeňme, že distribuční poplatky tvoří jenom pětinu až třetinu celkového vyúčtování za zemní plyn! Podstatně dražší je samotná energie neboli „dodávka“, kterou platíme vybranému dodavateli.

Kompletní ceníky plynu pro rok 2014 budou zveřejněny už na přelomu listopadu a prosince, hned vzápětí je vložíme do nezávislé kalkulačky.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang