Dodavatele energie změnily skoro 3 miliony odběratelů

Cena už není jediným argumentem při volbě nového dodavatele energií. Z údajů specializovaného serveru Vpenize.cz, který analyzoval více než 2 miliony srovnání cen elektřiny a plynu, vyplývá, že lidé berou stále častěji v potaz také další parametry jako zákaznický servis, délku smluvního závazku nebo uživatelské recenze.

Čeští odběratelé energií mají ze zákona možnost volby vlastního dodavatele elektrické energie. Se svým dodavatelem obvykle uzavírají smlouvy o tzv. sdružených službách. 

Všichni odběratelé mají na energetickém trhu stejná práva a povinnosti, jejichž garantem je ERÚ.

Liberalizace trhu s elektřinou

Trh s elektřinou je v České republice legislativně vymezen energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. Jednotliví účastníci trhu a jejich pravomoci jsou tímto zákonem jasně definováni.

V minulých letech prošla česká energetika, podobně jako v jiných zemích, liberalizací. Liberalizací energetického trhu znamená umožnění vstupu na trh novým dodavatelům energií a liberalizace cen energií.

V případě České republiky se tento proces týkal jak trhu s elektřinou, tak trhu s plynem. Liberalizace trhu s elektřinou byla dokončena v roce 2006. Uvolnění obchodu s plynem bylo dokončeno v roce 2007.

Během liberalizace došlo k rozbití energetických monopolů a do některých částí byla zavedena tržní konkurence. Od uvedených dat mohou svobodně změnit dodavatele kromě velkých odběratelů také domácnosti.

Od liberalizace trhu s energií proběhly miliony změn dodavatele elektřiny nebo plynu, včetně opakovaných přechodů téhož zákazníka. Tato čísla však nejsou úplná, pokud se nezasadí do správného kontextu.

Účastníci trhu s elektřinou

Jak již bylo uvedeno, účastníci trhu s elektřinou jsou definováni zákonem, a to jako:

  • výrobci elektřiny,
  • provozovatel přenosové soustavy,
  • provozovatelé distribučních soustav,
  • operátor trhu,
  • obchodníci s elektřinou,
  • zákazníci.

Největšími a nejvýznamnějšími provozovateli distribučních soustav v ČR jsou ČEZ Distribuce a.s., E.On Distribuce a.s. a PREdistribuce a.s.

Změna dodavatele energií

Přestože může být ohromující, že již proběhlo 1,7 milionu změn dodavatele elektřiny a 1,1 milionu změn dodavatele plynu, většina populace stále zůstává věrná dominantním prodejcům. Mění se však kritéria, podle nichž si lidé vybírají nového dodavatele.

Specializovaný portál Vpenize.cz analyzoval chování svých uživatelů a bezmála 2 miliony srovnání cen elektřiny a plynu, které proběhly na jeho webu za poslední 3 roky.

Z výsledků jasně vyplývá, že zákazníkům již nejde pouze o nízkou cenu. Více než desetina návštěvníků vyhledává uživatelské recenze dalších klientů s vybraným dodavatelem.

Kilowatthodiny energie se neliší, služby dodavatelů ano

Zatímco dříve byla preference jednoznačně ve prospěch co nejvyšší úspory, domácnosti nyní více vnímají také necenové aspekty.

„Lidem většinou nestačí prosté porovnání cen. Chtějí znát smluvní podmínky, kvalitu zákaznického servisu, cizí zkušenosti, zajímá je velikost dodavatele. Pokud se rozhodnou pro změnu tarifu, neradi sami vyřizují formality a běžně využívají služeb zprostředkovatele,“ vysvětluje šéfredaktor.

Dobrý srovnávač poskytuje komplexní servis, včetně telefonické konzultace. Data také ukazují, že zájem o srovnání cen elektřiny a plynu na internetu neustále roste.

„Lidé jsou si vědomi bezpečnosti tohoto řešení oproti jiným prodejním kanálům. Srovnání na internetu většinou poskytuje jasné informace, které je možné si ověřit. Dobrý srovnávač zákazníkům nelže a poskytuje kompletní servis včetně bezplatných telefonických konzultací,“ uvádí ředitel internetového vydavatelství.

Nová verze na www.vpenize.cz z října tohoto roku obsahuje mnohem více údajů pro srovnání, než jak tomu bylo v minulosti.

Jsou zde tarify s garancí ceny a bez ní, hodnocení dodavatele podle jasně stanovených parametrů, délka smluvního závazku, zelené tarify s energií z obnovitelných zdrojů. A samozřejmě také cena tarifů v porovnání s ostatními.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang