Dodavatel energie – co dělat při nečekaném růstu ceny, zkušenosti

Kdy nejpozději má dodavatel dát vědět, že zdraží elektřinu nebo plyn? Energetické firmy čekají na výsledek kontroly, která zřejmě v několika případech odhalí neférové jednání. Co dělat, jestliže jednají nezákonně?

Ani jedinou vteřinu nemusí člověk zůstávat u dodavatele poté, co zdraží elektřinu či plyn. Energetický zákon mu přikazuje, aby změnu ceníku nebo smluvních podmínek zveřejnil 30 dnů předtím, než vejde v platnost.

Nejpozději 10 dní před zdražením je možné odstoupit od smlouvy, aniž by člověk musel uvádět důvody a platit sankční poplatek. Energetický regulační úřad (ERÚ) nyní kontroluje, zda nařízení dodržují všechny společnosti, které působí na maloobchodní úrovni.

V několika konkrétních případech zatím zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že daný dodavatel elektřiny, respektive plynu zákonnou povinnost porušil,“ sdělila tisková mluvčí ERÚ Jarmila Lehnerová.

Provinilcům hrozí pokuta až 15 milionů korun, případné postihy budou nicméně pravděpodobně nižší.

Dodavatelé energie

Současný trh energií je plný různých dodavatelů, kteří nabízejí širokou škálu služeb a produktů. Dodavatelé energií jsou nezbytným prvkem, který umožňuje společnostem a domácnostem získávat a spotřebovávat energie.

Energetické společnosti jako dodavatelé energií jsou obvykle součástí národního energetického systému a jsou zodpovědné za dodávky energie do domácností a podniků. Tyto společnosti zajišťují dodávky zemního plynu, elektřiny a dalších energie.

Na trhu se také pohybují obchodníci s energií. Ti jsou zodpovědní za obchodování s energií mezi spotřebiteli a dodavateli. Tyto společnosti umožňují spotřebitelům nakupovat energii od různých dodavatelů.

Kromě toho existují také distributoři energie. Tyto společnosti jsou zodpovědné za distribuci energie do domácností a podniků. Ti vybudovali distribuční sítě, které jsou zodpovědné za distribuci energie z dodavatele spotřebiteli.

Růst cen energií – jak se projevuje?

V poslední době lze vidět, že ceny energií neustále rostou. Tento trend bude pravděpodobně pokračovat i v budoucnu a může mít nepříznivý dopad na hospodářství. Růst cen energií je způsoben mnoha faktory, včetně globálního oteplování, růstu spotřeby a zvyšujících se regulačních požadavků.

Rostoucí ceny energií mají rozsáhlé důsledky pro ekonomiku. Prvním je zvýšení spotřebitelských cen. Rostoucí ceny energií mohou vést k vyšším nákladům na dopravu, výrobu a spotřebu elektřiny. To může vést k větším nákladům na výrobky a služby, což může snížit poptávku po nich.

Kromě toho mohou rostoucí ceny energií zvýšit náklady na zaměstnání. Vyšší ceny energií znamenají vyšší ceny pro společnosti, které musí zvýšit mzdové náklady, aby je udržely konkurenceschopné. To může vést k vyšší nezaměstnanosti a méně investicím.

Rostoucí ceny energií mají také za následek zvýšení cen spotřebního zboží. Vzhledem k nižším investicím a vyšším cenám energie mohou být výrobci nuceni zvýšit ceny svých výrobků. To znamená, že spotřebitelé budou nuceni platit více za stejné výrobky.

Kde je vše v pořádku?

Ceníky vždy v daném předstihu zveřejňujeme na našich webových stránkách, zároveň vydáváme i tiskovou zprávu. Každý si to může kdykoli sám ověřit. Ostatně ze strany ERÚ jsme v této věci na naši adresu nikdy nezaznamenali žádné připomínky,“ uvedl zaměstnanec z Pražské plynárenské.

Že jeho společnost postupuje v souladu s energetickým zákonem, je přesvědčen také jednatel ENRA Services.

Už v loňském roce nás ERÚ požádal, abychom mu poskytli informace o tom, že zákazníky včas informujeme o změně smluvních podmínek a ceníků. Vše jsme doložili, ustanovení energetického zákona týkající se ochrany spotřebitele nám nepůsobí potíže,“ uvedla jednatelka z United Energy Trading.

Revizi zažil také ČEZ, který podle tiskové mluvčí informoval zákazníky s dostatečným předstihem.

Oznámení o růstu ceny energií – stačí vyvěsit ceník na web?

Co když spotřebitel nesleduje média ani dodavatelovy internetové stránky? ERÚ vydal k novele energetického zákona výkladové stanovisko, ve kterém požaduje, aby byl každý zákazník informován přímo, adresně a ověřitelně.

Dodavatel má jasně a srozumitelně, například doporučeným dopisem oznámit změnu ceníku nebo jiných smluvních podmínek, stejně jako spotřebitelská práva.

Pokud zákazníka neinformuje s 30-ti denním předstihem, může zákazník od smlouvy bez potíží odstoupit ještě 3 měsíce poté, co změna vejde v platnost. Následně není nic snazšího, než vybrat si z aktuální tržní nabídky levnější elektřinu nebo levnější plyn a změnit dodavatele.

Jak už to ovšem v mezilidských sporech bývá, zákon je sice pro arbitra směrodatný. Každý případ je však potřeba hodnotit zvlášť. Ve výkladovém stanovisku proto také stojí, že „je v konkrétních případech možné přihlédnout i k zavedené smluvní praxi poskytování informací mezi smluvními stranami“.

Zda budou padat pokuty, ERÚ rozhodne až ve správním řízení. „Vždy se musí posoudit okolnosti každého konkrétního případu, včetně přitěžujících a polehčujících skutečností,“ upřesňuje odborník.

ERÚ řeší stížnosti denně

V případě konfliktní situace se lze obrátit právě na ERÚ. Nejlepší formou je opět klasický dopis, případně e-mail s digitálním podpisem, ve kterém se zákazník představí, popíše problém a podpoří svůj požadavek argumenty či důkazy.

Energetický regulační úřad řeší denně desítky nejrůznějších stížností a podnětů, které se týkají způsobů prodeje, neinformování zákazníků, nastavení záloh nebo zadržování přeplatků,“ vyjmenovává zaměstnanec úřadu.

ERÚ proto zřídil oddělení ochrany spotřebitele, kterému se zpravidla daří pomoci znesvářeným stranám, aby došly ke smírné dohodě.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang