Jak vybrat dodavatele elektřiny a plynu – srovnání

Při změně dodavatele nehleďte jenom na cenu elektřiny nebo plynu. Nečekané pokuty a poplatky bývají skryté v obchodních podmínkách! Který dodavatel má smluvní podmínky nejpřátelštější, a kde naopak neinformovaný zákazník zažije nemilé překvapení?

Dodavatele elektřiny nebo plynu vybíráme zpravidla podle toho, jestli chce za 1 kWh energie méně peněz než konkurenční společnosti. Cena by ale neměla být jediným kritériem.

Spoustu problémů si ušetříte, když si dobře prostudujete obchodní podmínky, s nimiž při podpisu smlouvy souhlasíte. Listy hustě popsané odbornými formulacemi občas zabírají až 16 normostran, což je jen o kousek méně než naše ústava.

„Běžný smrtelník bez právního vzdělání je zpravidla ztracen, pokud se pokouší jednotlivé obchodní podmínky porovnat,“ komentovali jejich podobu odborníci. A ztraceni jsou často i dodavatelé.

V oficiálních často rok platných dokumentech jsme objevili několik pasáží s překlepy nebo pár vět, které obsahovaly nesmyslné formulace s přebývajícími slovesy. Dodavatel nás musí informovat o zdražení i změně podmínek.

Proto jsme povolali právníky a rozhodli se podívat důkladně na všechny smluvní dokumenty. Cíl byl jasný: připravit srovnání přívětivosti obchodních podmínek dodavatelů elektřiny a plynu k zákazníkům. Výsledný žebříček najdete na konci tohoto článku.

Co jsme zjistili ze srovnání?

Obchodní podmínky nejsou jen dokumenty, které definují, že dodavatel elektřiny (dále jen „dodavatel“) je ta firma, která vám do bytu dodá zábavné jiskření o napětí několika set voltů.

Kromě spousty definujících paragrafů, které se nacházejí ve všech zkoumaných dokumentech, jsou zde i konkrétní termíny výpovědí, ujednání o pokutách nebo způsobu, jak s vámi dodavatel bude komunikovat.

Elektřinu či plyn vám dodají všichni, ale až budete zjišťovat, jak to, že vám dodavatel nevrátil přeplatek z loňského roku, solidní dodavatel s férovými obchodními podmínkami najednou ve vašich očích stoupne v ceně.

10 bodů z obchodních podmínek, na které si dejte pozor

Při srovnávání obchodních podmínek 32 dodavatelů elektřiny a plynu jsme vytipovali 10 oblastí, v nichž se dokumenty často liší a které jsou pro potenciální zákazníky důležité. Jejich detailní rozbor najdete v podrobném článku. Na tomto místě shrnujeme jen nejdůležitější postřehy.

  • Malá část dodavatelů po vás bude chtít poplatek za uzavření smlouvy (tzv. aktivační poplatek), jehož výše by měla být uvedena ve smlouvě.
  • Výpovědní doba pro smlouvy na dobu neurčitou trvá 1 až 6 měsíců. Nejčastěji to jsou 3 měsíce.
  • Smlouvy na dobu určitou se u některých dodavatelů můžou automaticky prodloužit, pokud včas nepotvrdíte ukončení (často i 3 měsíce před jejich vypršením).
  • Většina dodavatelů vám může kdykoli zvýšit zálohy, například kvůli stoupající spotřebě. Dodavatelé by to ale měli zdůvodnit.
  • Někteří dodavatelé vám nevrátí přeplatky, převedou je do dalšího fakturačního období. Většina obchodníků přeplatky vrací, pokud jejich výše přesáhne 200 Kč.
  • Na reklamaci chybné faktury máte obyčejně 30 dní. Případnou náhradu škody ale můžete podle zákona uplatňovat do 3 let.
  • Většina firem připouští, že případné zvýšení ceny vám oznámí pouze na svém webu, který byste tedy měli ve vlastním zájmu sledovat.
  • Většina dodavatelů nerespektuje úředně stanovené lhůty, které máte na bezplatné odstoupení v případě zdražení!
  • Při opožděné platbě počítejte s úrokem, případně dalšími smluvními pokutami a poplatky. Jejich výše může být v nejhorších případech i 500 Kč za upomínku. Běžné sazby jsou nižší
  • Několik dodavatelů odkazuje na dokumenty, které na jejich webu nenajdete.

19 dodavatelů nerespektuje pokyny úřadu

Nejvíc problémů mají dodavatelé plynu a elektřiny s procedurou zvyšování cenzměn obchodních podmínek. Bylo by nepříjemné, kdybyste se až při ročním vyúčtování dozvěděli, že dodavatel před několika měsíci energii zdražil.

Spotřebitele v tomto ohledu chrání energetický zákon, který umožňuje zákazníkovi při změně obchodních podmínek či zdražení odstoupit od smlouvy, a to i v případě smlouvy na dobu určitou.

„Lhůty jsou v těchto případech klíčové. Dodavatel musí klienta informovat o změnách. Pokud nový ceník nebo obchodní podmínky vyvěsí pouze na web, může zákazník odstoupit od smlouvy do 3 měsíců po této změně,“ vysvětlil oslovený advokát.

Druhou možností je, pokud dodavatel přímo (dopisem, e-mailem) oznámí klientovi zdražení 30 dní dopředu. Pak má každý zákazník 20 dní na odstoupení (do 10 dnů před nabytím účinnosti nového ceníku).

Většina dodavatelů bohužel tato dvě jednoduchá pravidla nedodržuje, čímž porušuje pokyny Energetického regulačního úřadu a v některých případech i energetický zákon.

Nestihli jste reklamaci? Nic není ztraceno

Nejenom společnost Bicorn bere chybné vyúčtování jako „správné a bezchybné,“ pokud neuplatníte reklamaci do 30 dnů. Advokátka upozornila: „Jestliže spotřebiteli chybným vyúčtováním vznikne škoda, má možnost uplatnit reklamaci v promlčecí lhůtě 2 roky ode dne, kdy se o škodě dověděl. Nejpozději právo na uplatnění náhrady škody zanikne v obecné tříleté promlčecí době (počítané od okamžiku, kdy škoda vznikla).“

Také Energetický regulační úřad odkazuje na občanský zákoník: „Smlouva nesmí obsahovat taková ujednání, která znamenají k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech.“

Celkové hodnocení přívětivosti obchodních podmínek

Pozn.: Dodavatelé elektřiny a plynu mohli dostat maximálně 18 trestných bodů za svoje obchodní podmínky, přesněji za „aktivační poplatek“, výpovědní lhůty, zvyšování záloh, nevracení přeplatků, lhůty pro reklamace, nedostatečné informování o změně ceníku a dalších smluvních podmínek, pokuty za prodlení s platbou a dostupnost odkazovaných materiálů.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang