UJAK – soukromá Univerzita Jana Amose Komenského – recenze, zkušenosti

Soukromá Univerzita Jana Amose Komenského přišla o akreditaci na studijní obor speciální pedagogika. Lépe řečeno jí akreditace nebyla prodloužena. 1400 studentů se tak stalo jakýmisi akademickými bezdomovci a Ministerstvo školství a UJAK nyní řeší, co s nimi bude dál. V ohrožení je však celá univerzita, na níž aktuálně studuje 5 a půl tisíce studentů.

Z ekonomického hlediska je UJAK taková malá tiskárna na peníze. Nebo spíše větší. Například v roce 2011 vydělala škola 281 milionů Kč čistého zisku při tržbách 522 milionů Kč. Firmu s takovou ziskovostí samozřejmě na burze nenajdete, UJAK je „eseróčko“ s jediným vlastníkem.

Tím  je doc. Luboš Chaloupka, který se díky UJAKu stal miliardářem. O tom se mu jistě v 80. letech při výuce na komunistické Socialistické akademii, „ideologické a výchovně osvětové organizaci“ KSČ, ani nesnilo.

Člověk by si řekl, že při takové „výdojnosti“ není problém zajistit dostatek kvalifikovaných učitelů, kteří vyučují na hlavní pracovní poměr. Jenže to by nesmělo podnikání jediného majitele a rektora školy připomínat tzv. dobývání renty. Nezvykle vysoký počet vyučujících pracuje na dohody konané mimo pracovní poměr nebo přímo na živnostenské listy. UJAK tak ušetří nemalé prostředky na odvodech.

V souvislosti s aktuálním neprodloužením akreditace řekla předsedkyně komise, prof. Dvořáková, časopisu Týden: „V některých případech poskytneme škole možnost, aby studenti dostudovali, když škola slíbí, že nepřijme nové studenty.

Chtěli jsme ale jistotu, že vzdělání bude probíhat kvalitně a proto jsme si vyžádali podrobné informace. Chtěli jsme znát například to, kdo vede diplomové práce, jak jsou zabezpečeny praxe a poskytnuté údaje nás šokovaly.

Na vedení aktuálně zadaných 391 magisterských prací se podílí 21 interních vyučujících a 77 externích pracovníků. Z toho většina z nich nemá ani titul Ph.D., což zcela odporuje našim standardům.“

I když se škola tváří „šokovaně“ a chce podniknout právní kroky, těžko může být pro ni současný vývoj bleskem z čistého nebe. Hrubé nedostatky vytýká škole Akreditační komise již delší dobu.

Jenže univerzita, kde získávaly diplomy politické i nepolitické celebrity (vedle řady známých jmen i legendární paní Nagyová-Nečasová), neměla donedávna nouzi o mocné ochránce, takže komise měla dosud smůlu. To určitě nebyl jenom případ UJAKu, ale i jiných soukromých VŠ – Vysoké školy finanční a správní, Cevro institutu nebo Metropolitní univerzity.

Právě tam se udála jedna velmi zajímavá událost, která pěkně ilustruje byznys „vyvolených“ soukromých vysokých škol, kde najdeme politiky před i za katedrou. Zakladatelku Metropolitní univerzity Annu Benešovou soud v roce 2011 odsoudil za podplácení a zpronevěru.

Dostala podmíněný dvouletý trest odnětí svobody se čtyřletou zkušební dobou a zákaz činnosti. Podle soudu umožnila bezplatné studium desítkám lidí, zejména státním úředníkům, a univerzitě tím způsobila škodu přes šest milionů korun.

Dle české Wikipedie studenty tímto způsobem dodával zejména Úřad průmyslového vlastnictví a Magistrát hlavního města Prahy, který podle Benešové uzavřel se školou dohodu, že ročně zaplatí školné 10 zaměstnancům a další tři budou studovat zdarma.

Mezi bezplatnými studenty byli také policista, úředník z Plzně a Miss World Taťána Kuchařová. Benešová v obálkách s prospekty školy posílala úplatky úředníkům, kteří mohli ovlivnit využívání prostor školy, například v lednu 2008 úřednici z královéhradeckého krajského úřadu nebo v roce 2009 radnímu pro Prahu 3 Pavlu Hurdovi.

Benešová si také za peníze univerzity nechala zrekonstruovat svůj byt v Praze a dům v Dobřichovicích. Jak symptomatický je fakt, že 14. února 2012 Anně Benešové prezident Klaus udělil milost.

Vraťme se ale k UJAKu. Osobně tipuji, že doc. Chaloupka udělá vše proto, aby si svůj super byznys udržel, a škola uzavřena nebude. Proud stamiliónů si přece nenechá zastavit. V souvislosti se soukromými VŠ mne napadá rčení o tom, že se může žrát, ale nesmí se mlaskat. To platí mnohonásobně, pokud přijdete o tzv. politické krytí.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang