Změní Čína svou dosavadní hospodářskou politiku?

cina

Letní vývoj na finančních trzích nám připomněl, že Čína a její hospodářská situace neodmyslitelně ovlivňuje celou globální ekonomiku. Čínu tížily nižší než očekávané míry ekonomického růstu, propady akciových trhů a potenciál bublin na trzích aktiv. To vše dohromady vytvořilo nebezpečný koktejl, se kterým se budou muset čínské autority vyrovnat.

K tomu mají příležitost již nyní na Pátém plenárním jednání Komunistické strany, na kterém budou její nejvyšší představitelé řešit podobu nového čínského pětiletého plánu, který začne platit od počátku roku 2016.

Strukturální problémy čínské ekonomiky

Co můžeme od jednání očekávat? Výstupy plánu musí jednoznačně odpovídat na výzvy, kterým Čína v současné době čelí. Výzvy by se daly charakterizovat čtyřmi fundamentálními problémy – korupce, znečištění životního prostředí, zadluženost municipalit a nadměrná kapacita (poptávka po zboží je nižší než výrobní kapacita továren). Dalším problémem je bezpochyby to, že lodní doprava stále zdražuje, zboží z Číny stoupne na ceně.

Jako první můžeme očekávat silný akcent na antikorupční praktiky. Již teď je napříč Čínou vedena silná protikorupční kampaň, v rámci níž se zatknutí nevyhnuli ani někteří nejvyšší představitelé Čínské komunistické strany.

Transformace čínského draka

Plán se bude snažit reagovat i na problematiku životního prostředí. V tomto kontextu se hovoří o přehodnocení celého čínského hospodářského modelu. Ten by měl být nahrazen novým modelem, místo exportu zboží z Číny bude založený na domácí spotřebě, inovacích a udržitelném ekonomickém růstu.. Čína by se díky silnější domácí poptávce mohla stát více rezistentní vůči externím šokům, které ji jako otevřenou pro-exportně orientovanou ekonomiku silně ovlivňují.

Plán bude pokračovat v již započatých strukturálních reformách. Jde například o snížení množství administrativních povolení, redukci státních sektorových výhod, zjednodušení sociálního a daňového systému a uvolnění regulací ve finančním sektoru. Lze i očekávat tlak čínské administrativy na prohloubení ekonomických vztahů s ostatními zeměmi asijského regionu, což by mělo být vzhledem k TPP dalším hospodářským stimulem.

TIP: Jak je to se zdražením zásilek z Číny? O tom pojednává tento článek.

Cíle čínské hospodářské politiky

Mimo strukturální reformy jsou v plánu zahrnuty i priority v oblasti provádění hospodářské politiky. Hospodářská politika by měla pružně reagovat na současnou ekonomickou situaci. Státní orgány budou tlačeny k podniknutí dalších kroků v rámci provádění fiskální a měnové politiky. Tím by vláda mohla vyrovnat zpomalení růstu investic, spotřeby a fiskálních výdajů. V tomto kontextu se často hovoří o změně v cílování nominálního HDP ze 7 % na 6,5 %.

Výsledky Pátého plenárního jednání tak budou mít dalekosáhlé globálně politicko-ekonomické následky. Pokud Čína bude pokračovat v započatém trendu hospodářské transformace a strukturálních reforem, má do budoucna určitě potenciál stát se globálním hegemonem.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang