Rozhovor se zakladatelem Cyrrus Advisory a.s. o dotacích a jak je využít ve svůj prospěch

Rozhovor se zakladatelem Cyrrus Advisory a.s. o dotacích a jak je využít ve svůj prospěch

Pane Fuchsi, kde jsou kořeny Cyrrus Advisory, a.s. a kdy jste se rozhodli pustit se do takového specifického byznysu?

Nejdříve bych asi měl říci, že předmětem našeho podnikání je pomoc s vyhledáním vhodných dotačních programů, zpracování žádostí o dotace a následný servis. Prostě realizace dotace na klíč.

Vůbec poprvé jsem narazil na evropské dotace, když jsem hledal prostředky na financování našeho sportovního klubu. Podařilo se. Zrealizoval jsem první vlastní projekt a pak už to šlo rychle. Jelikož jsem byl ještě na škole a neměl v podstatě žádné další zkušenosti, začal jsem pracovat v jedné mezinárodní společnosti z oboru dotací.

Přibližně po roce jsem zjistil, že by se tento byznys dal dělat i jinak a že bych chtěl být vlastním šéfem. Tak vznikl první vlastní podnik, který se začal zajímavě rozvíjet a když přišla nabídka k fúzi se skupinou CYRRUS, nebylo co řešit a na světě bylo CYRRUS ADVISORY.

Můžete našim čtenářům stručně popsat, jak trh dotací funguje?
Trh dotací se skládá z několika různých segmentů, nejznámější jsou asi evropské, dále fungují státní dotace, podpory na úrovni krajů, měst nebo třeba různých nadací. Celkově je možné využít až stovek různých programů a jejich dílčích oblastí.

Zajímavé jistě je, kolik se vlastně v dotacích točí peněž. Pokud se podíváme na balík peněz související s evropskými dotacemi, je na období 2014-2020 pro Českou republiku připraveno více než půl bilionu korun. Nad rámec této částky je pak samozřejmě nezbytné počítat i s výše uvedenými dotačními možnostmi a to se vůbec nebavíme třeba o zelených bonusech, které získávají provozovatelé OZE.

Pokud bychom analyzovali trh dotací z hlediska poradenských společností, které na něm působí, uvidíme velice roztříštěné a nesourodé prostředí. V České republice působí pár větších hráčů, nicméně standardem jsou menší poradenské společnosti o pár konzultantech, které byly založeny například bývalými zaměstnanci státních institucí.

EU centra mají také banky a v neposlední řadě na trhu působí velké množství sólo poradců, kteří odešli z větších firem a přetáhli si část klientů, kterým pomáhají pouze v oblastech svého působení.

Pokusím se ještě nastínit, jak vlastně funguje samotný dotační proces. Potřebujete například koupit nový stroj, postavit výrobní halu, nebo třeba přijmout zaměstnance a řeknete si, nebylo by možné získat na to nějakou dotaci?

V první fázi musíte zjistit, zda na tuto akci existuje vhodný dotační program, který je právě otevřen pro podávání žádostí o dotaci. Poté je třeba ověřit, zda plánovaný projekt splňuje veškeré formální náležitosti, zda dokážete dodat požadovanou dokumentaci a zda existuje reálná šance na získání dotace. Tedy, takto by měl aspoň postupovat profesionál.

Pokud jsou všechny podmínky splněny, začíná proces zpracování žádosti o dotaci. Po úspěšném podání nastává kontrola a hodnocení, to je někde transparentní, někde méně. Kvalitní žádost splňující podmínky dotačního programu by měla být následně schválena.

Tady nastává další a často nejtěžší část celého procesu, transparentní výběr dodavatele projektu a následné správné vyúčtování a proplacení.

Seriózní poradenské společnosti pomáhají klientům s celým dotačním procesem a disponují pojištěním odpovědnosti, které není zrovna levné. Pro zajímavost, náš obor podnikání v České republice pojišťuje pouze jedna společnost, čemuž odpovídá také cena. Na druhou stranu i malé pochybení ve výběrovém řízení může představovat „pokuty“ ve výších milionů korun.

TIP: Hardyn.cz poradí všem, kdo si přejí vědět, jak těžit bitcoin.

Dokáže se běžný smrtelník orientovat v dotačních programech?
Nechci, aby to vyznělo jako reklama, ale dle mého názoru nemůže. Jak už jsem říkal dříve, jenom v České republice existuje množství evropských dotačních titulů, každý má několik podoblastí a do toho musíte počítat s mezinárodními a státními programy podpory.

Musím říci, že i po letech budování našeho portálu www.dotacni.info, který je největším bezplatným zdrojem dotačních informací, jsem sám občas překvapen, o kterých dotačních titulech jsem doposud nevěděl. Člověk by si také mohl říci, že velké firmy, které mají celá dotační oddělení, musí o všech dotačních příležitostech vědět, ale opak je pravdou.

Například když jsme loni přijeli do jednoho z největších potravinářských podniků s nabídkou již dlouho zavedené dotace, způsobili jsme až rozčílení, že o ní ještě neslyšeli. Ale o těch nejvíce mainstreamových dotacích existuje celkem dobré povědomí.

Pro koho jsou dotace především určeny a kdo je Vaše hlavní klientela?
Velice zajímavá otázka. Většina lidí si myslí, že dotace jsou určeny pro subjekty, které nemají finance a svoje projekty by neměly šanci bez podpory realizovat. Skutečnost je však přesně opačná. Abych to zkrátil, dotace jsou určeny pro organizace, které mají peníze a zároveň realizují kvalitní a připravené projekty.

Každý den nám přijde okolo 20 dotazů s hezkými a bohulibými záměry, přibližně 80 procentům zájemců musíme říci, že nějaké možnosti dotací sice mají, ale šance na jejich získání jsou mizivé. Z dalších 20% dotazů od měst, obcí a především fungujících podniků se rekrutuje většina našich klientů.

Co se týče naší klientely, dříve jsme měli nejvíce zakázek z veřejného sektoru, postupně se však přesouváme k průmyslovým podnikům, pro které jsou naše služby nejzajímavější. Ale pomáháme třeba i s projektem vodní elektrárny za miliardu, který realizuje nezisková organizace.

Ideálním klientem je z našeho pohledu výrobní podnik, případně jakákoliv společnost, která nějakým způsobem inovuje svoje produkty.

Po jakých službách je největší poptávka?
Stěžejní část našeho obratu pochází z provizí za úspěšné získání dotací, z čehož se dá odvodit, že největší poptávka je po samotném zpracování žádostí o dotace. Nicméně značnou část zakázek představují servisní služby typu výběrových řízení a vyúčtování projektů, které, pokud chceme, aby klienti byli spokojení, musíme také zajišťovat.

Postupně se ale učíme a z kapacitních důvodů často tento servis poskytujeme jen klientům, kteří se s námi rozhodli realizovat celý dotační proces.

S tím jak se snažíme inovovat naše produkty, začíná v našich zakázkách hrát významnou roli služba dotačního monitoringu, takzvaný Sonar a Radar.

Jedná se o informační servis o aktuálních a připravovaných dotačních příležitostech, tak aby klienti mohli strategicky plánovat své rozpočty a investiční a finanční plány s dostatečným předstihem a zároveň nepřišli o jakoukoliv možnost k získání dotace.

Je zde něco, čím se Cyrrus Advisory v přístupu liší od konkurence? Jakou máte pozici na trhu v ČR?
Doufám, že v dost věcech. Když jsem před lety v oboru začínal, byl jsem fascinován, jak dokážou dotační obchodníci manipulovat s informacemi, neznalé klienty balamutit svými „vazbami“ na ministerstvech, krajích a nevím kde všude ještě.

Stejně tak jsem byl překvapen, že na miliardovém trhu neexistuje jedno místo, kde můžete nalézt všechny dotační příležitosti, pochopit o čem vlastně dotace jsou a zároveň poznat, zda máte šanci dotaci reálně získat.

A tak jsem se rozhodl vytvořit portál www.dotacni.info, který má srozumitelně a pokud možno jednoduše informovat o možnostech dotací. Na začátku to byla až punková záležitost, platil jsem brigádníkům, ať dle navrženého konceptu srozumitelně přepíší základní programy na web a každý den jsem publikoval o zajímavých dotačních příležitostech.

Myšlenka to asi nebyla úplně špatná protože velice rychle začaly přicházet dotazy potenciálních klientů. Od té doby uplynula spousta času a inovací a naše stránky se staly pomocníkem velké části dotacechtivých zájemců nebo třeba konkurence. Je zajímavé sledovat, když vám volají z velkých bank nebo třeba státních institucí, jak to vlastně s těmi dotacemi je.

Na rozdíl od konkurence poskytujeme zdarma obsáhlý informační servis, který nám denně přináší až 1500 návštěvníků a zájemců o informace. Část z nich ve finále zjistí, že oblast dotací je tak složitá, že potřebují poradce, který je celým procesem provede a maximalizuje šanci na získání dotace.

Co se týče pozice na trhu, v dnešní době patříme mezi pár největších poradenských společností zaměřujících se převážně na dotační poradenství. Svou roli v tom hraje i fakt, že trh dotací šel v posledních letech dolů, nicméně my jsme na rozdíl od konkurentů personálně posilovali. Dnes máme spolu s naší dceřinou společností okolo 25 zaměstnanců.

Lze u dotačního byznysu pozorovat nějaké cykly?
Jak už jsem před chvílí naznačil, trh dotací šel v posledních letech dolů. Značný vliv na to má fakt, že evropské dotace jsou poskytovány v rámci sedmiletých programových období. Na začátku nejsou programy připraveny, pak jsou vyhlašovány první výzvy k předkládání žádostí o dotace a následně jsou všechny programy otevřeny.

Poté mají ministerstva pocit, že už nemají žádné peníze k rozdělení, trh jde dolů, na závěr se zjistí, že peněž je dost a nastává finální boom a otevření posledních výzev, tak abychom nepřišli o evropské peníze. Tedy cykly lze jistě pozorovat a další dotační vrchol můžeme očekávat někdy okolo let 2016-2017, kdy bude znovu možné podávat žádosti do většiny dotačních programů.

Čekají Váš obor, podle Vašeho názoru, nějaké zásadní změny?
Obor dotací se vyvíjí v podstatě neustále a vzhledem k doposud nahodilému vyhlašování výzev k předkládání žádostí o dotace není například standardní finanční plánování v podstatě možné. Ale na to si již všichni zvykli.

Zásadní změnu však představuje forma zadávání veřejných zakázek. Veřejný sektor poslední dobou až přehnaně pečlivě soutěží veškeré služby, přičemž jediným hodnotícím kritériem je cena. Tato situace ve finále vede stejně jako u stavebních zakázek k erozi plnění nebo snaze o netransparentní výběr výsledného dodavatele.

Stejně tak se trh konsolidoval i u soukromého sektoru. Například v roce 2008 nebyly výjimkou odměny až ve výši 20% ze získané dotace. Dnes si kvalitní firmy berou tak třetinové provize a klienty je často obtížné přesvědčit, že není plnění jako plnění. Na druhou stranu se po první levné negativní zkušenosti klienti snaží znovu nalézt kvalitní poradce, kteří jim pomohou s celým dotačním procesem.

Chystáte se v dohledné době uvést nějaké inovace či nové služby?
Vzhledem k výše uvedenému faktu cílíme kromě České republiky i na zahraniční trhy, v současné době proto otevíráme pobočky v Chorvatsku a také v přistupujících zemích do Evropské unie. Proces získání dotace se v podstatě nemění a na nějaké inovace zde není prostor. Dotace jsou ale převážně o informacích a zde je pořád velký prostor ke zlepšování.

Proto velice intenzivně pracujeme na neustálé inovaci zmíněných služeb: Dotační sonar a Dotační radar. Kromě aktivního vyhledávání vhodných dotačních příležitostí pomáháme klientům s celkovým strategickým rozvojem firmy.

Radíme například jakým způsobem optimalizovat vlastnickou strukturu ve skupině, tak aby do budoucna dotačních podpor mohli využívat co nejvíce, nebo třeba personálnímu oddělení jak nastavit procesy, aby znovu mohli využít co nejvíce prostředků z evropských fondů.

Především ale klienti díky těmto službám nepřijdou o žádnou možnost dotací a o připravovaných věcech ví s předstihem, nikoliv až vyběhne samotná výzva k předkládání žádostí o dotace, kdy už je často na nějakou přípravu pozdě.

Po necelém roce vydávání bezplatných elektronických dotačních novin jsme nedávno vydali také první tištěné číslo, prozatím pouze pro jihomoravský kraj. Po kladných reakcích připravujeme další číslo již pro celou Českou republiku. Všichni starostové se tak mohou těšit, že jim do schránek bude docházet naše dotační periodikum.

No a v neposlední řadě také ve skupině CYRRUS připravujeme spuštění divize CYRRUS MARKETING, která naše know how z oblasti online marketingu a obchodu bude šířit i do dalších oblastí.

Na stránkách Cyrrus Advisory jsem se dočetl, že kromě dotací pomáháte firmám se získáním kapitálu pro jejich další rozvoj. Jak to funguje?
Musím říci, že získávání kapitálu z dalších oblastí je u nás stále jakousi popelkou, ale věřím, že její čas nastane. Jak už jsem uváděl výše, denně máme díky kvalitnímu marketingu a dobrým referencím přibližně 20 poptávek po zajištění financování nejrůznějších projektů. Záměry klientů často bohužel nelze dotací podpořit a v těchto situacích vidíme prostor pro nabídnutí dalších služeb.

Tou nejjednodušší synergií je využití služeb našich sesterských společností, realizovat například primární úpis akcií, vydat dluhopisy nebo třeba doporučit kvalitní projekt do našeho Fondu kvalifikovaných investorů.

Taky máme družby s bankami a dalšími finančními institucemi, které mohou nabídnout další formy dluhového financování. No a jednou až nastane správný čas, bychom rádi zrealizovali zcela unikátní model financování start-upů, ale o tom až někdy příště.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang