Nárok na zvláštní slevy energií – senioři, zdravotně postižení i rodiny

Pro některé skupiny obyvatel nabízejí dodavatelé energií speciální tarify a slevy. Kdo může těchto výhod využít? Nejen senioři a držitelé průkazů ZTP/P, také rodiny s dětmi.

Zvýhodněné ceny se nabízejí také všeobecně pro věrné nebo nové zákazníky. Najdou se také slevy určené jednoduše pro každou domácnost.

Senioři, rodiče malých dětí a zdravotně postižení lidé zasluhují zvláštní ochranu. Na volném trhu mají svízelnější postavení, než mladý a zdravý muž bez závazků. Někteří dodavatelé elektřiny a zemního plynu nabízejí zranitelnějším zákazníkům slevy.

Jak odlišit skutečnou pomoc od reklamní pasti? Určitě je třeba použít kalkulačku elektřiny a kalkulačku plynu, kde člověk dostane přehledné cenové srovnání všech dostupných tarifů elektřiny nebo plynu.

Kdo má nárok na slevy na energiích?

V České republice existuje několik programů, které nabízí slevy na energie pro seniory, zdravotně postižené a rodiny s nízkými příjmy. Tyto programy jsou navrženy tak, aby pomohly těmto skupinám obyvatel zvládat rostoucí ceny energií a zajistit jim přístup k nezbytným energetickým službám.

Slevy pro seniory:

  • Sleva na odběr elektřiny: Senioři nad 65 let mají nárok na slevu ve výši 120 Kč bez DPH ročně na odběr elektřiny. Slevu lze uplatnit u libovolného dodavatele energie.
  • Sleva na plyn: Senioři nad 65 let s nízkými příjmy (do 3 000 Kč čistého měsíčně na osobu) mají nárok na příspěvek na plyn ve výši 1 000 Kč ročně. Příspěvek lze uplatnit u úřadu práce.

Slevy pro zdravotně postižené:

  • Sleva na odběr elektřiny: Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P a osoby žijící s nimi ve společné domácnosti mají nárok na slevu ve výši 120 Kč bez DPH ročně na odběr elektřiny. Slevu lze uplatnit u libovolného dodavatele energie.
  • Sleva na plyn: Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P s nízkými příjmy (do 3 000 Kč čistého měsíčně na osobu) mají nárok na příspěvek na plyn ve výši 1 000 Kč ročně. Příspěvek lze uplatnit u úřadu práce.
  • Další slevy: Zdravotně postižení mohou mít nárok i na další slevy energií v závislosti na jejich specifickém zdravotním stavu. Například osoby s těžkým zrakovým postižením mohou mít nárok na slevu na speciální osvětlení.

Slevy pro rodiny s nízkými příjmy:

  • Příspěvek na bydlení: Rodiny s nízkými příjmy mohou mít nárok na příspěvek na bydlení, který jim pomůže s úhradou nákladů na bydlení, včetně energií. Příspěvek se vypočítává individuálně pro každou rodinu na základě jejích příjmů a výdajů.
  • Další slevy: Rodiny s dětmi mohou mít nárok i na další slevy energií v závislosti na počtu dětí a jejich věku. Například rodiny s trojicemi dětí mohou mít nárok na slevu na odběr elektřiny.

Jak požádat o slevy:

Informace o tom, jak požádat o slevy energií, naleznete na webových stránkách dodavatelů energií, úřadů práce a Ministerstva práce a sociálních věcí. Můžete se také obrátit na kontaktní centra těchto institucí, kde vám s vyřízením žádosti pomohou.

Důležité:

  • Nárok na slevy energií je nutné prokázat relevantní dokumentací (např. průkazem ZTP, potvrzením o příjmu).
  • Slevy se obvykle vztahují pouze na odběry energií v trvalém bydlišti.
  • Informace o programech a podmínkách pro získání slev se mohou měnit, proto je důležité sledovat aktuální informace z oficiálních zdrojů.

Vláda České republiky si je vědoma dopadu rostoucích cen energií na sociálně slabší skupiny obyvatel a proto

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang