Nárok na zvláštní slevy energií – senioři, zdravotně postižení i rodiny

Pro některé skupiny obyvatel nabízejí dodavatelé energií speciální tarify a slevy. Kdo může těchto výhod využít? Nejen senioři a držitelé průkazů ZTP/P, také rodiny s dětmi.

Zvýhodněné ceny se nabízejí také všeobecně pro věrné nebo nové zákazníky. Najdou se také slevy určené jednoduše pro každou domácnost.

Senioři, rodiče malých dětí a zdravotně postižení lidé zasluhují zvláštní ochranu. Na volném trhu mají svízelnější postavení, než mladý a zdravý muž bez závazků. Někteří dodavatelé elektřiny a zemního plynu nabízejí zranitelnějším zákazníkům slevy.

Jak odlišit skutečnou pomoc od reklamní pasti? Určitě je třeba použít kalkulačku elektřiny a kalkulačku plynu, kde člověk dostane přehledné cenové srovnání všech dostupných tarifů elektřiny nebo plynu.

Akční nabídky bývají určené různým cílovým skupinám, jak uvidíme ve shrnující tabulce. Každému typu slevy posléze věnujeme podrobnější rozbor.

SLEVY na elektřinu a plyn
 elektřinaplyn
Slevy pro všechny

Fonergy: Standard

3E: Easy

Fonergy: Standard

3E: Easy

Slevy pro věrné zákazníkyE.ON Energie: Trend24

RWE Energie: Optimal

RWE Energie: Relax+

Pražská plynárenská: Sleva 11 %

Slevy pro nové zákazníky

X Energie: Akční ceník

Centropol: Style

Global Energy: Fix

X Energie: Akční ceník

Centropol: Šetřím na plynu

Global Energy: Fix

Slevy pro další odběrné místo

Fonergy: Premium

3E: Duo

Armex Energy: Dual

Fonergy: Premium

3E: Duo

Armex Energy: Dual

Slevy pro seniory

Fonergy: Premium

3E: Senior

Fonergy: Premium

3E: Senior

Armex Energy: Senior50

Pražská plynárenská: slevy pro seniory

Slevy pro TZP/P

Fonergy: Premium

ČEZ: Basic_SP

Fonergy: Premium

Pražská plynárenská: slevy pro TZP/P

Slevy pro rodinu s dítětem Armex Energy: Rodina50

Zvýhodněná cena pro každého

Na špici cenových srovnávačů najdeme tarify, určené všem zájemcům – bez ohledu na věk, zdraví a rodinnou situaci. Dlouhodobě nízké ceny za férových podmínek udržují například dodavatelé Fonergy (tarify Standard) a 3E – Europe Easy Energy (Easy).

Ve většině případů zůstávají levnější než „slevy“ a „akční nabídky“ ostatních dodavatelů.

Speciální nabídka pro stálé odběratele

Nikdo vás nemůže nutit, abyste zrovna od něj nadosmrti odebírali energie. Buďte ovšem připravení na přemlouvání. Někteří dominantní dodavatelé rozesílají dopisy, rozdávají finanční bonusy a samozřejmě slibují slevy, aby neztratili svoje dlouhodobé zákazníky.

Například E.ON Energie (tarif Trend24), RWE Energie (Optimal a Relax+) a Pražská plynárenská (Sleva 11 %) nabízejí levnější cenu, ale musíte jim podepsat smlouvu na dobu určitou 2 až 3 roky.

Někdy není nutné měnit dodavatele, stačí vybrat si lépe mezi jeho tarify. Slevy pro seniory a další skupiny obyvatelstva nabízejí Fonergy, 3E, Armex Energy, Pražská plynárenská nebo ČEZ.

Dodavatelé lákají nové klienty na lepší ceny

Například dodavatelé X Energie (tarif Akční ceník), Centropol (Style a Šetřím na plynu) a Global Energy (Fix) slibují akční cenu do konce roku 2014, pokud podepíšete smlouvu na dobu určitou 12 měsíců až 3 let.

To znamená ztrátu svobody, aniž byste věděli, co vás vlastně čeká. Od 1. 1. 2015 byste byli převedení na zatím neznámý, pravděpodobně dražší ceník pro „staré zákazníky“, bez možnosti úniku. Takové „slevy“ bývají podezřelé, protože nakonec mohou být výhodnější pro dodavatele než pro vás.

Výhody při odběru elektřiny i plynu od jednoho dodavatele

Dodavatelé Europe Easy Energy (tarif Duo) a Armex Energy (Dual) mají pro další úlevu zajímavou podmínku. Musíte na stejné adrese kupovat elektřinu i zemní plyn právě od nich.

Na slevu tedy dosáhnou jenom lidé, kteří odebírají obě energie. Dodavatel Fonergy (Premium) snižuje cenu pro „druhé a každé další odběrné místo“.

Největší slevy pro seniory a rodiny najdete na špici cenového srovnávače. Nesplňujete nebo odmítáte smluvní podmínky nejlevnějšího tarifu? Nevadí! Mezi elitou bývají malé rozdíly, pokračujte ve výběru následujícím tarifem.

Nabídky levnějších tarifů pro seniory

Shoda nepanuje v názorech, jakou věkovou hranici musí člověk překročil, aby mu příslušelo ohleduplnější zacházení. Pražská plynárenská poskytuje slevy pro seniory starší 65 let (tarif Plyn pro seniory).

Armex Energy (Senior50) ulevuje lidem starším 62 let. Europe Easy Energy (Senior) a Fonergy (Premium) stanovují slevovou hranici ještě níže, na 60 let. Slevy pro seniory patří k nejvyhledávanějším.

Zdravotně postižení mohou využít speciální tarify

Vážně a dlouhodobě postižení lidé mívají speciální průkaz. Pro různé stupně tělesného, smyslového nebo duševního handicapu má česká legislativa zkratky: TP (těžké postižení), ZTP (zvlášť těžké postižení) a ZTP/P (zvlášť těžké postižení a nárok na průvodce).

Postiženým lidem dopřávají slevy na energie Fonergy (tarif Premium, na průkazy ZTP a ZTP/P), ČEZ (Basic_SP, na průkazy ZTP a ZTP/P) a Pražská plynárenská (Plyn pro ZTP/P, na průkaz ZTP/P).

Klienti našeho poradenského centra na slevy pro seniory, postižené nebo rodiny s dětmi slyší. Individuální kalkulace ale často ukazují, že nejlepší tarify jsou určené úplně všem.

Rodiny s dětmi najdou v nabídce dodavatelů zvláštní slevy

Nezaopatřenému dítěti podle zákona o státní sociální podpoře ještě nebylo 26 let a soustavně se připravuje na svoje budoucí povolání. Uznány jsou také případy, kdy ratolest nemůže studovat ani chodit do zaměstnání kvůli úrazu nebo nemoci, eventuálně když ještě nebyla plnoletá, je registrovaná na úřadu práce, ale nesplňuje podmínky pro podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Za dostatečný příjem zákonodárci považují plný invalidní důchod 3. stupně, jeho pobiratelé tedy do této skupiny potřebných nepatří, ani když jsou velmi mladí. Domácnosti s nezaopatřeným dítětem přiznává slevu Armex Energy (tarif Rodina50, kombinovatelný s Dual).

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 76 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang