Investování – investice

dluhopisy-investice

Je součástí našich webových stránek a je určena pro každého, kdo by chtěl získat široký přehled o nejdůležitějších tématech, která se vztahují k aktivnímu investování.

Klíčová problematika, s níž Vám doporučujeme se seznámit, zahrnuje:

  • Zjistěte, jak trhy fungují, co je ovlivňuje a na co si dát pozor vzhledem k jejich různým charakteristikám. Od politického zpravodajství po počasí, na rychle se měnícím trhu je důležité všechno!
  • Dávejte si pozor na podvody – příkladěm je Ponziho schéma.
  • Pro každého investora je klíčově důležité pochopit rozdíly mezi nesčetnými aktivy, s nimiž se obchoduje na různých trzích.
  • Emoce jsou faktorem, jejž nelze ignorovat u žádného individuálního obchodníka, který působí na finančních trzích. Je možné konstatovat, že ovládání vlastních emocí je jedním z klíčových faktorů potenciálního úspěchu na finančních trzích. I ten nejchytřejší obchodní nápad může skončit neúspěchem, pokud své emoce nezvládáme.
  • Zjistěte více o emocích a typických psychologických efektech, s nimiž se musejí investoři potýkat, a možná si uvědomíte, že čelíte podobným problémům jako ostatní obchodníci.

TIP: Uživatelsky jednoduchá je i platforma brokera XTB.

  • Fundamentální analýza je klíčovým prvkem jakékoli analýzy trhu. Média, investoři a ekonomové vyhodnocují ekonomiku a cenové hladiny především na základě fundamentálních prvků, kterými jsou úrokové sazby, inflace, výroba, míra nezaměstnanosti a další.
  • Technická analýza představuje jiný přístup k problému vyhodnocení situace na trhu. Ani se nesnaží pochopit, proč se ceny chovají určitým způsobem, jednoduše se soustředí na otázku, kam směřují. K dispozici je velké množství nástrojů, které pomáhají obchodníkům, kteří jednají na základě technické analýzy, při identifikaci příležitostí k nákupu a prodeji.
  • Průzkum volatility, ukazatele průměrné ceny, úrovně odporu a podpory – to je pouze několik nástrojů, které máte k dispozici, aby Vám napomohly v provádění transakcí. Obchodníci používají tento druh analýzy obvykle pro krátkodobé/střednědobé investice.
  • Každý, kdo se zajímá o aktivní obchodování na finančních trzích, ale nemůže si dovolit strávit u počítače zbytečně moc času, může zvážit využití čekajících příkazů (tzv. pending orders). Základní myšlenka je prostá – po definování čekajícího příkazu ze strany obchodníka bude tento pokyn působit dál i tehdy, kdy obchodník spí nebo je zaměstnán jinými činnostmi.
  • Různé druhy pokynů umožňují uzavřít pozici automaticky, jakmile ceny dosáhnou předem stanovené úrovně, nebo otevřít novou pozici, pokud budou splněny předem vymezené podmínky. Různé typy pokynů mohou být užitečné v různých tržních podmínkách.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang