Rodinný rozpočet domácnosti – vzor

Rodinné rozpočty jsou důležitou součástí finančního plánování a stability. Poskytují plán, jak by se měly řídit příjmy a výdaje, aby se zajistilo uspokojení potřeb všech členů rodiny. Rodinný rozpočet je podrobný plán, který popisuje, kolik peněz je možné každý měsíc utratit, kolik by se mělo ušetřit a jak je lze rozdělit na různé výdaje, jako jsou účty, potraviny a zábava.

Vytvoření rodinného rozpočtu vyžaduje poctivé posouzení příjmů a výdajů a může být náročným procesem. Je důležité začít tento proces tím, že si člověk vytvoří přesný obraz o současné finanční situaci rodiny shromážděním všech informací týkajících se příjmů a výdajů.

Jakmile jsou tyto informace shromážděny, měly by být použity k sestavení rozpočtu, který odpovídá potřebám a cílům rodiny. Rozpočet je optimální způsob, jak předejít finančním problémům.

Nejdůležitější věc při tvoření rodinného rozpočtu

Při sestavování rodinného rozpočtu je nejdůležitější přesně sledovat a chápat své příjmy a výdaje. To zahrnuje zaznamenávání všech zdrojů příjmů a také sledování a kategorizaci všech výdajů, včetně fixních nákladů (jako je nájemné/hypotéka, služby a pojištění) a variabilních nákladů (jako jsou potraviny, doprava a zábava).

Pokud máte jasnou představu o svých příjmech a výdajích, můžete efektivně plánovat a rozdělovat své finanční prostředky tak, abyste splnili své potřeby a finanční cíle. Kromě toho je zásadní zapojit všechny členy rodiny a otevřeně diskutovat o sestavování rozpočtu, stanovení priorit a nezbytných úpravách, aby bylo zajištěno, že potřeby všech budou zohledněny a respektovány.

Jak vytvořit rodinný rozpočet

Prvním krokem při tvorbě rodinného rozpočtu je výpočet celkového měsíčního příjmu. Toto číslo by mělo zahrnovat všechny zdroje příjmů, včetně mezd, výživného, investic a jakýchkoli dalších zdrojů příjmů. Jakmile je toto číslo určeno, měly by se vypočítat celkové měsíční výdaje. Toto číslo by mělo zahrnovat všechny účty, potraviny, zábavu a další nezbytné výdaje.

Po výpočtu celkových příjmů a výdajů by měl být rozpočet upraven tak, aby zohledňoval případné úspory nebo přebytek příjmů. Toho lze dosáhnout zřízením spořicího účtu a vyčleněním určité částky peněz, která bude každý měsíc na spořicím účtu.

Po úpravě rozpočtu pro spoření a splácení případných dluhů je důležité zajistit, aby se sledovaly skutečně všechny výdaje. To lze provést například pomocí tabulky nebo ve speciální mobilní aplikaci pro sestavování rozpočtu. Sledování výdajů je důležité, aby se zjistilo, kde se případně platí příliš mnoho, na jakých věcech je možné ušetřit atd.

V neposlední řadě je důležité rozpočet pravidelně kontrolovat a v případě potřeby jej přizpůsobit aktuálním potřebám rodiny. To lze provést kontrolou účtů a sledováním výdajů každý měsíc. Důležité je také každoroční přezkoumání rozpočtu, které poskytne ucelenější náhled na situaci.

Závěrem lze říci, že rodinný rozpočet je důležitým nástrojem pro finanční plánování a stabilitu. Poskytuje plán, jak by se měly řídit příjmy a výdaje, aby byly uspokojeny potřeby všech členů rodiny.

Vytvoření rodinného rozpočtu vyžaduje poctivé posouzení příjmů a výdajů a sledování všech výdajů může pomoci k tomu, aby byl rozpočet dodržován. Nakonec je důležité rozpočet pravidelně revidovat a případně jej přizpůsobovat měnícím se potřebám členů rodiny.

Níže si lze přečíst starší recenzi mobilní aplikace pro vytvoření rodinného rozpočtu.

Názor blogera: Jak na domácí rozpočet v mobilu Android

I když jsem byl vždy s Excelem jako nástrojem pro vedení si domácího osobního rozpočtu spokojen, jednu vadu vždy měl. Tím, že člověk výdaje zapisuje na svém počítači, musí vynaložit mnoho disciplíny a paměti k zapisování svých výdajů.

Těžce vzpomínat, co vše kde bylo uhrazeno a proč stále nesedí bilance a to věčné manko a odhodlat se probrat po několika dnech ten kopeček paragonů, bylo demotivující. Ideální by bylo mít možnost zapisovat rovnou po nákupu nebo ve volné chvilce v MHD svou útratu do systému a ne jen na papírek.

Díky posunu technologii již člověk vlastní chytrý telefon nebo tablet, který tuto možnost poskytuje a tímto lze problém vyřešit. Jelikož na Excelu by to bylo celkem složité, máme možnost stáhnout si mnoho aplikací pro vedení si osobního účetnictví, jakou ale vybrat? Já si po velkém průzkumu vybral nakonec anMoney pro Android na Nexus 7 a tady je moje recenze.

anMoney Budget and Finance je ke stáhnutí na GOOGLE PLAY zde a je v omezené verzi zdarma, nebo ve verzi PRO za 79 Kč. Moje základní požadavky na aplikaci pro hlídaní financi byla jednoduchost přehlednost a možnost nastavení a sledování rozpočtu.

Byl jsem velice překvapen, že většina aplikaci tuto možnost nenabízela, čímž de facto ztrácelo sledování výdajů smysl. Nastavení rozpočtu nám dává základní přehled kolik můžeme dovolit ještě utratit v daných kategorii a hlavně nad rámec kategorii. Příští měsíc si musím zakoupit novou tašku, kolik za ni můžu dát abych netrpěl před výplatou hlady? Tohle mi naštěstí řekne anMoney.

V anMoney je možnost nastavení si více účtu, mezi nimiž lze převádět peníze. Například je možné mít běžný účet, jakékoli spořicí účty, i účet pro hotovost. To zajišťuje naprostou přehlednost bez nutnosti počítání všeho dohromady. U PC programu a Excelu je to zbytečné a komplikované u mobilních zařízení v tom naopak vidím výhodu.

Nové transakce lze vložit ihned přes widgety rovnou s plochy zařízení, stejně tak je možné si nechat zobrazovat jakékoliv údaje rovnou na ploše bez otevíraní aplikace. Mezi další užitečné funkce patří možnost zadat trvalé příkazy, detailní filtrace všech transakcí a přehled všech příjemců plateb.

Samozřejmostí je i detailní rozvrstvení všech výdajových a příjmových kategorii, které si lze jakkoliv upravit. Pro milovníky grafů je tady nespočet různých grafů a tabulek s výsledky hospodaření.

Veškerá data lze rychle zálohovat, chybí však synchronizace s dalšími přístroji, což mě osobně vůbec nevadí a vytváří to ve mě větší pocit bezpečí nad svými daty. Data lze exportovat do formátu Microsoft Money, QIF nebo do všech tabulkových editorů.

Free verze má jeden hlavní nedostatek a to omezení počtu účtu a hlavně rozpočtových položek na 5. V profi verzi je možnost zaheslování a automatického zálohování dat. Díky rozpočtovému škrtu ve free verzi je tato verze dost nepoužitelná, ovšem lze to brát jako DEMO, plnou verzi jsem si zakoupil a jsem spokojen.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 73 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang