Komoditní trhy, online obchodování s komoditami

investicni-stribro-cena-8724150

Na komoditních trzích 21. století lze spoluutvářet celosvětové trendy cen ropy a zlata z domova a doslova kdykoliv. A není třeba mít obavy, k žádnému fyzickému plnění nedojde.

Historie obchodování s komoditami se začala psát v souvislosti se zemědělskými tradicemi raných civilizací. V dnešní době se suroviny či primární produkty, např. zlato, stříbro a ropa, směňují na komoditních trzích za pomoci vysoce sofistikovaných elektronických obchodních systémů.

  • k hlavním skupinám komodit patří kovy, energie a zemědělské produkty a nejrozšířenějšími nástroji jsou zlato, stříbro, ropa a pšenice
  • první komoditní burzy vznikly už ve 12. století,
  • první spekulativní bublinou byla pravděpodobně tulipánová horečka, „vynalezená“ průkopníky finančních trhů 17. století,
  • komoditní trhy zaznamenaly dynamický růst obratu během prvního desetiletí 21. století, a to díky obchodování s mimoburzovními deriváty
  • největší světovou fyzickou komoditní burzou je New York Stock Exchange; vlastně je to také jedna z mála burz, kde se udržuje obchodní systém otevřeného vyvolávání (open outcry).
  • Systém otevřeného vyvolávání je tradičním obchodním systémem na burzách, známým z televizních spotů – obchodníci vyvolávají a gestikulují;

Význačnou část tržního obratu tvoří společnosti, které prodávají nebo nakupují zboží v přímém vztahu se svou skutečnou ekonomickou činností, např. doly, zemědělské podniky a těžký průmysl.

commodities_oil_340-4346168

S komoditami se může obchodovat na regulovaných burzách cenných papírů, a to obvykle v podobě termínových kontraktů pro spekulativní účely, a na mimoburzovních trzích, například ve formě kontraktů na vyrovnání rozdílu (Contracts for Difference). 

  • trhy s komoditami, např. ropou a zlatem, přitahují pozornost celosvětových médií, zejména v dobách turbulencí na ostatních finančních trzích,
  • ceny komodit, např. ropy a zemědělských výrobků, silně ovlivňují inflaci a hrají prvořadou roli v mezinárodním hospodářském systému,
  • komoditní trhy představují jedinečné spojení základní interakce mezi poptávkou a nabídkou a celosvětového spekulativního obchodování s komoditními deriváty,
  • různé skupiny komodit nabízejí mnoho zajímavých příležitostí pro diverzifikaci celého obchodního portfolia.

Ceny komodit souvisejí s důležitými ekonomickými faktory na mezinárodní úrovni, např. s inflací a hospodářskou situací. Čím je světový hospodářský rozvoj dynamičtější, tím vyšší je poptávka po energii představované trhy s ropou a plynem, po zemědělských produktech, luxusních nebo špičkových technologických výrobcích vyrobených ze zlata a stříbra a po jiných komoditách.

Rostoucí ceny komodit naopak vyúsťují v inflaci, protože klesá reálná kupní síla peněz. Na straně nabídky záleží na faktorech, které ovlivňují podmínky produkce surovin, k nimž patří počasí a jiné klimatické podmínky, stávky dělníků či horníků a jiné podobné události. Zájem o komodity, jež jsou považovány za bezpečné, např. zlato a stříbro, může být také vyvolán celosvětovými politickými nebo ekonomickými nepokoji.

© 2022 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang