Pražská burza cenných papírů – co je to, jak funguje

Burzy jsou organizace, které poskytují platformu pro obchodování mezi kupujícími a prodávajícími. Transakce se uskutečňují na základě pravidel a regulací, které stanovuje burza. Pražská burza je nedílnou součástí tuzemského finančního systému. Česká burza si v tomto století prošla celkem zajímavým vývojem. Jak funguje burza? Co ovlivňuje ceny akcií a co je PX 50?

Burzy také poskytují informace o cenách a stabilitě cenných papírů, což umožňuje investorům lépe rozhodovat o svých investicích. Existují různé typy burz, jako jsou burzy primární, sekundární a terciární, které se liší svým zaměřením a úrovní likvidity.

Co je to burza a jak funguje burza

Existuje mnoho různých burz po celém světě, každá se specializuje na specifické typy cenných papírů nebo komodit. Například pražská burza se zaměřuje na obchodování s akciemi a dluhopisy českých a slovenských společností.

Pro účast na burze musí mít jednotlivec nebo společnost účet u registrovaného obchodníka, který pak jedná jménem svého klienta na burze. Obchodníci na burze se snaží prodat své cenné papíry za co nejvyšší cenu, nebo naopak nakoupit cenné papíry za co nejnižší cenu.

Ceny na burze se mění v závislosti na nabídce a poptávce. Pokud je nabídka větší než poptávka, cena klesá, a naopak, pokud je poptávka větší než nabídka, cena stoupá.

Burzy také poskytují relevantní informace o společnostech, které na nich obchodují, jako jsou finanční výsledky a další důležité informace, které pomáhají investorům při rozhodování o nákupu nebo prodeji cenných papírů.

Existují různé typy burz, mezi ně patří například:

 1. burzy s klasickými cennými papíry – nabízejí obchodování s akciemi, dluhopisy a dalšími cennými papíry
 2. burzy s deriváty – umožňují obchodování s deriváty, jako jsou např. opce
 3. burzy s komoditami – specializované burzy pro obchodování s komoditami, jako jsou ropa, zlato nebo pšenice
 4. burzy s cennými papíry v zahraničí – burzy, kde lze obchodovat s cennými papíry v zahraničních měnách
 5. burzy s virtuálními měnami – burzy, kde lze obchodovat s virtuálními měnami jako Bitcoin nebo Ethereum
 6. elektronické burzy – burzy, kde je obchodování prováděno elektronicky přes internet

Na pražské burze neboli BCPP Praha lze obchodovat prostřednictvím obchodníků s cennými papíry, kteří jsou zároveň členy burzy. Například Fio banka nabízí obchodovat všechny již listované akcie na pražské burze.

Co se zákonu týče, BCPP Praha podléhá zákonu o podnikání a řídí se burzovním řádem, který si sama stanovuje. Veškerou její činnost pak kontroluje ČNB

Obchodovat na burze lze z pohodlí domova online.
Obchodovat na burze lze z pohodlí domova online.

Pražská burza – ceny akcií

Akcie jsou cenné papíry, které vlastníkům poskytují právo na podíl v zisku společnosti a také na účast na rozhodování v rámci valné hromady. Existuje několik druhů akcií, mezi nejběžnější patří kmenové akcie a preferenční akcie.

Kmenové akcie jsou základní typ akcií, které poskytují vlastníkům právo na podíl v zisku společnosti a také na účast na rozhodování v rámci valné hromady. Tyto akcie jsou také často označovány jako hlasovací akcie, protože vlastníci těchto akcií mají právo hlasovat o různých otázkách týkajících se společnosti.

Preferenční akcie na druhé straně poskytují vlastníkům právo na pevný podíl na zisku společnosti, ale neposkytují jim právo na účast na rozhodování v rámci valné hromady. Tyto akcie jsou často využívány jako forma dlouhodobého financování pro společnosti, protože poskytují stabilní tok příjmů pro vlastníky.

Akcie se obvykle prodávají na burze cenných papírů, kde se cena akcií mění v závislosti na poptávce a nabídce. Vlastníci akcií mohou své akcie prodat kdykoliv na burze, pokud najdou kupce. Společnosti mohou také nabízet své akcie novým investorům.

Vlastnictví akcií také poskytuje vlastníkům právo na dividendy, což jsou částky vyplácené společností vlastníkům akcií z jejího zisku. Dividendy jsou obvykle vypláceny jednou za rok nebo jednou za čtvrtletí.

Index – PX 50

PX 50 index je index burzovního trhu pražské burzy. Je to nejdůležitější index této burzy a zahrnuje 50 nejvýznamnějších akcií, které se na ní obchodují. Tento index se používá jako benchmark pro investory a analytiky k měření výkonnosti českého trhu.

Jak začít obchodovat s akciemi

Obchodování s akciemi se může zdát složité, nicméně ve skutečnosti to tak těžké není. Prvním krokem by mělo být získání informací o tom, jak funguje trh s akciemi a jaký typ investice by byl pro člověka nejvhodnější.

Dalším krokem by mělo být vytvoření účtu u online brokera. Online brokeři jsou společnosti, které umožňují svým klientům nakupovat a prodávat akcie prostřednictvím internetu. Existuje mnoho různých online brokerů, takže by měl člověk pečlivě zvážit, který z nich je pro něho nejvhodnější.

Jakmile má člověk účet u online brokera, může začít obchodovat s akciemi. Při nákupu akcií by měl vědět, jakou cenu chce zaplatit a kolik akcií chce koupit. Také by měl sledovat cenu akcií a jejich vývoj na trhu, aby mohl správně rozhodnout, kdy je pro něj vhodné akcie prodat.

Je důležité si uvědomit, že obchodování s akciemi není bez rizika. Akcie mohou klesat stejně jako stoupat, takže by člověk měl být připraven na to, že může přijít o část svých investic. Je důležité být trpělivý a dlouhodobě uvažovat o svých investicích.

Podstatné je investovat jen peníze, které si může člověk dovolit ztratit, a diverzifikovat své portfolio. Je také doporučeno sledovat zprávy a trendy v oboru a neustále se vzdělávat o trhu s akciemi.

Obchodování s akciemi může být zábavné a potenciálně výnosné, pokud se na něj člověk dívá jako na dlouhodobou investici, a ne jako na rychlý způsob výdělku.

Ceny akcií se mohou rychle měnit v závislosti na mnoha faktorech.
Ceny akcií se mohou rychle měnit v závislosti na mnoha faktorech.

Do čeho se vyplatí investovat

Investování má mnoho různých forem a vybrat tu správnou může být pro člověka obtížné. Mezi nejběžnější formy investování patří:

 1. Investice do akcií: Spočívá v nákupu akcií firem, které se dají koupit na burze. Tyto akcie pak mohou růst nebo klesat v závislosti na výsledcích dané společnosti.
 2. Investice do dluhopisů: Tato forma investování spočívá v nákupu dluhopisů, které jsou emitovány vládou nebo jinými institucemi. Dluhopisy jsou formou úvěru a investor dostává úrok.
 3. Investice do nemovitostí: Ta spočívá v nákupu nemovitosti, kterou lze pronajímat nebo prodat za vyšší cenu.
 4. Investice do fondů: Tato forma investování spočívá v nákupu podílu v investičním fondu, který spravuje profesionální správce. Tento fond pak investuje do různých druhů aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy nebo nemovitosti.
 5. Investice do komodit: To spočívá v nákupu komodit, jako jsou zlato, stříbro, ropa nebo pšenice. Tyto komodity se obvykle považují za bezpečnou formu investování v době ekonomické nejistoty.

Je důležité si uvědomit, že každá forma investování má svá rizika a výhody. Investice do akcií mohou být například velmi výnosné, avšak také velmi rizikové. Investice do dluhopisů jsou naopak méně rizikové, ale také méně výnosné.

Před rozhodnutím k investování je třeba pečlivě zvážit svůj finanční stav, cíle a toleranci vůči riziku. Je důležité se také poradit s odborníkem, jako je například finanční poradce.

Kryptoměny

Obchodování s kryptoměnami se stává stále populárnějším způsobem, jak investovat do digitálních aktiv. Kryptoměny jsou digitální měny, které fungují na principu šifrování a decentralizace. Mezi nejznámější kryptoměny patří Bitcoin, Ethereum a Litecoin.

Obchodování s kryptoměnami se děje přes takzvané kryptoměnové burzy. Tyto burzy fungují jako tržiště, kde se kupují a prodávají kryptoměny. Investoři mohou kupovat kryptoměny za tradiční měny, jako je dolar nebo euro, nebo je mohou obchodovat mezi sebou.

Obchodování s kryptoměnami má svá specifika, která je třeba zvážit. Například kryptoměny jsou velmi volatilní, což znamená, že jejich cena může rychle kolísat. To může být pro některé investory rizikové. Navíc, kryptoměny jsou stále relativně novou záležitostí a regulace se stále vyvíjí, což může vést k nejistotě.

Pokud se člověk rozhodne, že začne obchodovat s kryptoměnami, je důležité se dobře seznámit s trhem a s jednotlivými kryptoměnami, které chce obchodovat. Je důležité také správně diverzifikovat své portfolio a pečlivě sledovat ceny kryptoměn.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang