Obchodování na burze: Jak začít investovat

Internet způsobil revoluci v obchodování na finančních trzích. V posledních letech je stále populárnější online obchodování na burze, které umožňuje začínajícím i zkušeným obchodníkům nakupovat a prodávat akcie, dluhopisy, komodity, měny a další finanční nástroje. Jak začít obchodovat na burze?

TOP brokeři a investiční platformy

Srovnání nejlepších brokerů a investičních platforem 2024

eToro

98 %

Přes 30 miliónů uživatelů, nízké poplatky, vhodné pro pokročilé i začínající investory. Možnost sledovat a kopírovat portfolia ostatních investorů.

xtb

XTB

95 %

Nízké poplatky, plně v češtině. Možnost investovat do ETF i fyzických akcií, včetně Pražské burzy. Jeden z nejpopulárnějších brokerů v ČR i na Slovensku. Demo účet zdarma k vyzkoušení.

portu

Portu

93 %

Česká investiční platforma, která nabízí nejpohodlnější pasivní investování. Do portfolií složených z ETF fondů lze investovat již od 500 Kč. Lze investovat i do konkrétních akcií. Jako jediné umožňuje investovat do frakčních akcií na Pražské burze.

Fondee

90 %

Česká investiční platforma, která umožňuje pasivní investování do ETF s poplatkem 0,9 % ročně. Vhodné pro méně zkušené investory. Plná podpora v češtině.

Prohlášení Plus500 – U 82% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

Online obchodování na burze je pohodlný a cenově dostupný způsob přístupu na finanční trhy. Obchodníci si mohou několika kliknutími myši otevřít účet u brokera a začít obchodovat na burze během několika minut. Investice jsou častým způsobem, jak mít pasivní příjem.

Lze provádět všechny typy obchodů, včetně nákupu a prodeje akcií, futures, opcí, dluhopisů a dalších finančních nástrojů. Někteří makléři dokonce nabízejí obchodování s marží, což obchodníkům umožňuje využít pákový efekt a potenciálně tak zvýšit své zisky.

Avšak je důležité si uvědomit rizika s investováním na burze spojená. Jedině díky znalostem a zkušenostem mohou obchodníci na burze zvýšit své šance na dosažení zisku a třeba se i stát rentiérem. Jak investovat na burze? A pro koho je to vhodné?

Pro koho se hodí obchodování na burze?

Obchodování na burze je jeden z nejoblíbenějších způsobů investování. V dřívějších dobách byla burza určená pouze velkým společnostem a bohatým lidem. S nástupem internetu se vše změnilo a online obchodování na burze je teď dostupné prakticky každému. Příkladem může být pražská burza.

Obchodování na burze je poměrně složitá činnost, která vyžaduje určité znalosti a zkušenosti. Je důležité porozumět různým typům akcií, dluhopisů nebo komodit, trhu a různým typům strategií obchodování.

Při obchodování na burze používají investoři různé strategie, aby zvýšili své šance na vydělání peněz. Obchodníci si také musí být vědomi rizik spojených s obchodováním na burze.

Ceny akcií či komodit mohou během krátké doby výrazně kolísat a obchody tak mohou vést k velkým ztrátám. Je důležité si rizika uvědomovat a diverzifikovat své investice, aby se minimalizovalo riziko ztráty peněz. 

Investování na burze je obecně doporučováno především lidem, kteří mají nějaké volné úspory, které jim nebudou chybět, pokud dojde při obchodování ke ztrátě.

Je možné se obchodováním na burze uživit? Jednoznačně ano, avšak stojí za tím hodně práce, trpělivosti i neúspěchů. Ať už jako pouhý přivýdělek nebo hlavní činnost, vydělávat přes internet lze.

Jak investovat na burze – s čím obchodovat?

Burza je nesmírně důležitou součástí světové ekonomiky. Je to trh, kde se nakupují a prodávají akcie, dluhopisy, podílové fondy a další cenné papíry. Pro ty, kteří chtějí vydělat peníze, může být burza skvělým začátkem. S čím přesně lze na burze obchodovat?

Na burze se obchodují např.:

 • akcie
 • dluhopisy
 • podílové fondy
 • ETF fondy
 • komodity

Jedním z nejoblíbenějších způsobů investování na burze jsou akcie. Akcie jsou vlastnické podíly ve společnosti. Nákupem akcií společnosti mohou investoři těžit z případného růstu hodnoty společnosti. Ceny akcií se neustále mění na základě nabídky a poptávky.

Kromě akcií lze na burze obchodovat také s dluhopisy. Dluhopisy jsou dluhové cenné papíry emitované podniky a vládami. Když investor koupí dluhopis, v podstatě půjčuje peníze emitentovi. Na oplátku bude dostávat úroky nebo dluhopis může prodat.

Na burze se obchodují také podílové fondy. To jsou soubory investic spravované profesionálním správcem fondu. Podílové fondy jsou pro investory skvělým způsobem, jak diverzifikovat svá portfolia, aniž by museli vybírat jednotlivé akcie nebo dluhopisy.

Způsobem, jak investovat na burze, je také investovat do fondů obchodovanými na burze (tzv. ETF). ETF jsou investice podobné podílovým fondům, avšak obchodují se jako akcie. To znamená, že investoři mohou ETF rychle a snadno nakupovat a prodávat.

Konečně je možné na burze obchodovat také s komoditami, jako je zlato, stříbro, ropa, obilí nebo kukuřice.

Obchodování na burze je tedy velmi rozmanité a každý si zde najde své. Hlavní je však zjistit, který typ obchodování je ten nejvhodnější.

Určitě nemá smysl pouštět se do obchodování například indexů, pokud člověk nemá ani nejmenší zdání o tom, co je jejich podstatou a jak fungují.

Jak začít obchodovat na burze?

Obchodování na burze může být lukrativní záležitostí, avšak je nezbytné porozumět rizikům a výnosům spojeným s obchodováním na burze a také strategiím. Se správnými informacemi a zdroji může začít obchodovat na burze každý.

Online obchodování na burze nabízí ve srovnání s tradičním obchodováním několik výhod. Za prvé je mnohem rychlejší a jednodušší zadávat a provádět obchody. Online obchodníci mají také přístup na trhy 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.

Ať už chce člověk obchodovat s akciemi, bitcoinem nebo jinými kryptoměnami, vždy je první krok před vstupem na burzu stejný. Je totiž nutné si založit účet u jednoho z brokerů, který umožní realizovat obchody a spravovat účet obchodníka.

Správný výběr brokera je pro obchodování na burze stěžejním bodem, který by neměl být podceňován. Je třeba hledat brokera, který má zkušenosti na trhu a nabízí konkurenceschopné sazby.

Před založením účtu je proto dobré provést srovnání brokerů a až poté se rozhodnout, kterému brokerovi člověk svěří své peníze.

Dalším kritériem, které každého začínajícího obchodníka určitě zajímá, je i kapitál. Mnoho brokerů vyžaduje, aby investor před obchodováním vložil minimální částku. Je důležité si uvědomit, že výše vkladu ovlivní obchodní limity. Čím vyšší kapitál investor má, tím větší jsou jeho možnosti.

Jakmile je účet otevřený, musí se investor rozhodnout, o co má zájem. Tedy do čeho chce investovat. Když je připravený, musí zadat příkaz svému brokerovi. Ten následně zadá objednávku a nakoupí.

Jakmile jsou akcie nebo komodity nakoupeny, musí se sledovat a rozhodovat o tom, kdy je prodat, nebo nakoupit další. Zde přicházejí ke slovu zkušenosti a znalosti trhu.

V neposlední řadě je důležité stanovit si rozpočet a držet se ho. Nikdy by člověk neměl investovat více, než si může dovolit ztratit. A vždy diverzifikovat své portfolio.

Při správném postupu může být obchodování na burze skvělým způsobem generování příjmů. Se správnými zdroji a znalostmi může začít obchodovat na burze každý.

Investiční portfolio

Každý, kdo se pustí do investování, se setká s pojmem investiční portfolio. Jedná se o všechna investovaná aktiva, tedy soubor všech investic. Může obsahovat akcie, dluhopisy, podílové fondy, ETF a další investice.

Vytvoření diverzifikovaného portfolia je jedním z nejlepších způsobů, jak vybudovat dlouhodobé bohatství. Dobře diverzifikované investiční portfolio je důležité, protože pomáhá snižovat riziko a zvyšovat výnosy.

Jak sestavit investiční portfolio:

 • stanovit si investiční cíle
 • zvolit typ investice
 • diverzifikovat své investice

Smyslem je rozložit investice do různých aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy a nemovitosti. Pokud se jednomu aktivu nedaří, ostatní v portfoliu to nemusí tolik ovlivnit.

Při sestavování investičního portfolia by mělo být prvním krokem stanovení investičních cílů. Je cílem generovat příjem, nebo budovat dlouhodobé bohatství? Má investor zájem o dlouhodobý, nebo krátkodobý časový horizont?

Jakmile bude mít investor jasnou představu o svých cílech, může začít přemýšlet o typech investic, které mu pomohou těchto cílů dosáhnout.

Někteří investoři dávají přednost akciím, jiní dluhopisům nebo podílovým fondům. Je důležité pochopit rizika spojená s jednotlivými typy investic a také potenciální výnosy.

Investiční portfolio by také mělo být diverzifikováno podle jednotlivých aktiv. To znamená, že investor by měl mít kombinaci akcií, dluhopisů a dalších investic. To pomůže snížit riziko a maximalizovat potenciální výnosy.

Investiční portfolio a tolerance k riziku

Jednou z nejdůležitějších věcí při vytváření portfolia je zvážit toleranci investora k riziku. Tolerance k riziku je schopnost akceptovat investiční ztráty. Na druhé straně je to však možnost dosažení vyšších investičních výnosů.

V závislosti na typu investice se může míra rizika, které investor podstupuje, výrazně lišit. Znalost různých typů investičních rizik a způsobů jejich minimalizace je nezbytnou součástí každé úspěšné investiční strategie.

S investicemi jsou spojena různá rizika:

 • tržní riziko
 • úvěrové riziko
 • riziko inflace
 • riziko nestability měn
 • riziko likvidity
 • riziko bankrotu společnosti

Nejběžnějším typem investičního rizika je tržní riziko. Jedná se o riziko, že investice ztratí hodnotu v důsledku změn celkových podmínek na trhu. Tomuto typu rizika se nelze vyhnout, avšak lze ho minimalizovat diverzifikací investic.

Dalším typem investičního rizika je úvěrové riziko. Jedná se o riziko, že dlužník nesplatí svůj úvěr, čímž investice ztratí na hodnotě. Investice do dluhopisů může být skvělým způsobem, jak se tomuto typu rizika vyhnout, protože dluhopisy jsou obvykle zajištěny spolehlivým emitentem.

Typem rizika, které může ovlivnit investice, je riziko inflace. Inflace je obecný růst cen v průběhu času a může snížit hodnotu investice. Tento typ rizika lze minimalizovat investováním do aktiv, u kterých se očekává, že budou držet krok s inflací, jako jsou akcie, nemovitosti a komodity.

A konečně investování na zahraničních trzích s sebou může nést také značné riziko. Investování na zahraničních trzích může být lukrativní, avšak je také spojeno s rizikem výkyvů měn, politické nestability a dalších ekonomických rizik.

Diverzifikací investic a pečlivým zvážením souvisejících rizik lze přispět k tomu, že investice budou fungovat podle očekávání.

Výběr investic podle tolerance k riziku

Investování na burze s sebou vždy nese určitou míru rizika. Pochopením různých typů rizik a způsobů jejich minimalizace může investorovi pomoci vytěžit ze svých investic maximum.

Níže jsou uvedeny některé běžné typy investic a rizika s nimi spojená.

Akcie

Akcie jsou podílem na vlastnictví společnosti. Vlastnictví akcií dává investorům nárok na zisky a aktiva dané společnosti. Kmenové akcie jsou nejrozšířenější a dávají svým majitelům hlasovací práva ve společnosti. Preferenční akcie zase poskytují vyšší dividendu.

Investice do akcií sice může být výnosná, avšak nese s sebou také určité riziko. Hodnota akcií může stoupat nebo klesat, a když je trh nestabilní, je větší pravděpodobnost ztráty peněz.

K dalším rizikům spojeným s investováním do akcií patří riziko likvidity, kdy investor nemůže prodat své akcie, když chce, a riziko bankrotu společnosti, což může znamenat, že investor přijde o všechny své peníze.

Pro snížení tohoto rizika investuje velká část investorů do akcií prostřednictvím fondů, jako jsou indexové fondy, podílové fondy nebo ETF. Přes ně investor drží soubor akcií nejrůznějších společností.

Dluhopisy

Dluhopisy jsou finanční nástroje, které emitent (vydavatel) uvolňuje na trh, aby získal kapitál. Dluhopisy jsou obecně vydávány v určitém objemu peněz, mají dobu splatnosti a stanovenou úrokovou sazbu.

Jednoduše lze říci, že to jsou půjčky společnostem nebo vládám, které se časem splácejí s úroky.

Dluhopisy poskytují investorům vyšší úrokovou sazbu než běžné či spořicí účty, a proto jsou zajímavým zdrojem příjmů. Protože při investici do dluhopisů je dopředu nastavené, kolik dostane investor na úrocích, označují se jako investice s pevným výnosem.

Pevná míra výnosu u dluhopisů může v portfoliu investora vyvážit rizikovější investice, jako jsou akcie. Na druhou stranu zde hrozí riziko, že emitent může zkrachovat.

Podílové fondy

Podílové fondy jsou investiční nástroje, které umožňují investorům získat podíl na tržbách z různých druhů akcií, dluhopisů, cenných papírů a dalších investic. Jsou obvykle založeny a řízeny profesionálními správci aktiv, kteří používají své znalosti a zkušenosti k výběru investic pro fond.

Fondy obvykle investují do širokého spektra akcií, dluhopisů a dalších investic, aby se snížilo riziko a dosáhlo se lepšího výnosu. Výhodou podílových fondů oproti nákupu jednotlivých akcií je, že umožňují okamžitou diverzifikaci portfolia.

Investoři, kteří investují do podílových fondů, získávají podíl na výnosech z fondu. Výnosy z fondu jsou obvykle vypláceny prostřednictvím dividend nebo jako podíly na zisku.

Podílové fondy jsou obvykle vhodné pro všechny typy investorů, včetně začínajících i pokročilých investorů. Fondy jsou obvykle snadno dostupné a mají nízké náklady, což je pro investory přínosné.

Indexové fondy a ETF

Indexové fondy jsou populární investiční produkty, které jsou založeny na principu pasivního investování. Jsou to investiční fondy, které se snaží napodobit výkon určitého indexu, jako je například S&P 500.

Tímto způsobem jsou schopny dosáhnout podobného výkonu jako daný index, aniž by se obchodníci snažili vybrat jednotlivé akcie, které by mohly dosáhnout lepšího výnosu. Indexové fondy jsou často označovány jako „bezrizikové“ investice.

Přinášejí relativní bezpečnost pro investory, kteří se bojí, že by mohli přijít o peníze. Indexové fondy jsou zároveň oblíbené pro jejich jednoduchost. Investoři nemusí příliš přemýšlet o tom, jaké akcie by měli kupovat. Spíše se soustředí na nákupy a prodeje fondů, které napodobují index.

ETF (Exchange Traded Funds) jsou investiční fondy, které jsou obchodovány na burzách stejně jako akcie. Jejich cílem je napodobit výkonnost předem definovaného indexu nebo trhu. ETF jsou obvykle konstruovány tak, aby replikovaly výkonnost akcií, dluhopisů, komodit nebo jiných investic, které jsou zahrnuty v indexu.

Hlavní rozdíl mezi ETF a indexovými fondy:

 • ETF jsou obchodovány na veřejné burze, zatímco indexové fondy jsou prodávány a nakupovány přímo od správce fondu
 • ETF obchodované na burze jsou obvykle dražší než indexové fondy (ETF je nakupováno s většími náklady na transakci než indexové fondy)
 • ETF jsou obvykle mnohem lépe diverzifikovány než indexové fondy

Investice do indexových i ETF fondů jsou doporučovány spíše pokročilejším investorům. Vždy je nutné všemu dobře rozumět a mít veškeré potřebné informace, aby se minimalizovalo riziko ztráty investovaných prostředků.

Impaktové investování

Impaktové investování je poměrně nový pojem. Jedná se o investiční strategii, která se zaměřuje na přímé nebo nepřímé podporování sociálních a životního prostředí.

Je to investování, které má vliv na oblasti, jako jsou udržitelné potraviny a zemědělství, ochrana životního prostředí, zdravotní péče, vzdělávání, výzkum a vývoj, alternativní energetické zdroje a další.

Cílem impaktového investování je dosáhnout finančního zisku a zároveň zlepšit sociální a životní prostředí.

Investoři v impaktovém investování si mohou vybrat mezi akciemi, dluhopisy, podílovými fondy a jinými finančními produkty, které jim umožní zvolit si způsob, jakým budou podporovat sociálně a environmentálně udržitelné projekty.

Nejlepší alokace aktiv

Alokace aktiv je rozdělování investic do různých aktiv, aby se minimalizovalo riziko a zvýšila návratnost investice. Alokace aktiv je důležitou součástí dobrého plánování investic. Pomáhá investorům při rozhodování, kam umístit své peníze a jaké aktivum je nejvhodnější pro určitou situaci.

Jednoduše lze říci, že alokace aktiv je způsob rozdělení portfolia. Do značné míry závisí na toleranci investora k riziku. Pokud je investor ochotný tolerovat vyšší riziko, může alokovat více svých aktiv do rizikovějších aktiv, jako jsou akcie.

Pokud je ochotný tolerovat nižší riziko, může alokovat více svých aktiv do méně rizikových aktiv, jako jsou dluhopisy.

Zaznívají následující doporučení, kolik peněz alokovat do akcií a kolik do dluhopisů:

 • odečíst věk investora od 100 nebo 110 a určit tak, jaká část portfolia by měla být věnována investicím do akcií
 • je-li investorovi 30 let, doporučuje se 70 až 80 % portfolia alokovat do akcií a 20 až 30 % portfolia ponechat pro investice do dluhopisů
 • po šedesátce se poměr změní na 50 % až 60 % pro akcie a 40 % až 50 % pro dluhopisy

Je důležité si uvědomit, že portfolio se může během času měnit. Proto je potřeba ho pravidelně revidovat a přizpůsobovat ho cílům a finanční situaci investora.

Vyvážení investičního portfolia podle potřeby

Investování je jednou z nejlepších cest, jak zhodnotit peníze. Investováním lze získat zisk i v případě, že trh zažívá výkyvy. Je to také jedna z nejlepších cest, jak dosáhnout finanční nezávislosti.

Mnoho investorů však neví, jak se s takovou situací vypořádat a často své peníze investují do náhodných aktiv, aniž by si uvědomili, že to může být nebezpečné. Proto by měli dávat velký důraz na vyvážení investiční portfolia.

Jedná se o proces, kterým investor zajišťuje, aby bylo jeho investiční portfolio správně nastaveno, aby se vyhnul rizikům a dosáhl co nejlepšího výsledku. Vyvažování portfolia je důležité, protože při nevhodném nastavení může investor přijít o velké množství peněz.

Existuje několik způsobů, jak investor může své portfolio vyvážit. Prvním způsobem je diverzifikace. Druhým způsobem je správa rizik.

Někteří poradci doporučují rebalancování v určitých intervalech, například každých 6 nebo 12 měsíců. Druhou možností je rebalancování, když se alokace jedné z tříd aktiv (například akcií) změní o více než předem stanovené procento, například 5 %.

Pokud například investor měl investiční portfolio s 60 % akcií a jejich alokace se zvýšila na 65 %, možná bude chtít prodat část akcií nebo investovat do jiných tříd aktiv, dokud se alokace akcií nevrátí na 60 %.

Vyvažování investičního portfolia je důležitou součástí investování a může investorům pomoci zajistit, aby jejich investice byly bezpečné a dosáhly co nejlepšího výsledku.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang