Jak drahý je život v USA – náklady, ceny, platy

Po prozkoumání všech různých věcí, které lidé potřebují k přežití, se ukázalo, že život stojí asi 44 100 USD ročně. Nutno podotknout, že toto číslo je průměr pro celé Spojené státy – na některých místech bude život levnější a na některých místech bude mnohem dražší.

Ceny se budou lišit také v závislosti na velikosti domácnosti. Lidé však potřebují stejné základní potřeby bez ohledu na to, kde žijí – jídlo, přístřeší, komunální služby, zábava, doprava a pojištění, to vše je pro moderní život nezbytné. Kolik tedy každá z těchto věcí stojí?

Náklady na život v USA se liší v závislosti na lokalitě.
Náklady na život v USA se liší v závislosti na lokalitě.

Průměrný plat v USA – průměrný plat v Americe

Průměrný plat v USA se liší v závislosti na mnoha faktorech, jako je povolání, vzdělání, zkušenosti, region a trh práce.

Podle statistiky amerického Úřadu pro statistiku práce (Bureau of Labor Statistics) za rok 2021 byl průměrný hodinový plat v USA přibližně 27,19 USD, což odpovídá hrubému ročnímu příjmu ve výši přibližně 56 500 USD. Tento průměrný plat však může být různý v jednotlivých státech, profesích a odvětvích.

Průměrný plat v Americe se také může lišit podle povolání. Například vyšší průměrné mzdy obvykle dosahují pracovníci ve zdravotnictví, technických profesích, právu, informatice a manažerských pozicích, zatímco nižší průměrné mzdy jsou často spojeny s povoláními v oblasti služeb, zemědělství, prodeje a obsluhy.

Je důležité mít na paměti, že průměrný plat je pouze statistický ukazatel a skutečné mzdy se mohou lišit v závislosti na individuálních okolnostech každého jednotlivého zaměstnance.

Život v USA – jak se žije v Americe?

Život v USA je pestrý a různorodý. Jde o zemi s bohatou historií, různými kulturami, zvyky a způsoby života. Americký životní styl je často spojován s rychlým tempem, podnikavým duchem a důrazem na osobní svobodu a nezávislost.

Jedna z výhod života v USA je široká škála možností v oblasti zaměstnání a kariéry. USA jsou domovem mnoha globálních korporací, start-upů a technologických společností, což nabízí mnoho pracovních příležitostí v různých odvětvích a oborech. Americký pracovní trh je často dynamický a inovativní, což může být přitažlivé pro ty, kteří hledají nové výzvy a kariérní růst.

Dále je pro mnoho lidí atraktivní i různorodost kultur a tradic v USA. Země je domovem různých etnických skupin, náboženských vyznání a kulturních komunit, což vytváří pestré a zajímavé prostředí pro setkávání s novými lidmi, objevování nových kulinářských pokrmů a poznávání různých tradic a zvyklostí.

Další zajímavou součástí života v USA jsou různé volnočasové aktivity a zábavní možnosti. USA jsou domovem mnoha známých atrakcí, jako jsou Disneyland, Hollywood nebo Grand Canyon, a nabízí širokou škálu zábavy, jako jsou filmy, sportovní akce, koncerty, festivaly a mnoho dalšího.

Američané mají také rádi různé tradice a oslavy, jako jsou Den nezávislosti, Díkůvzdání, Vánoce, Halloween a další, které jsou součástí amerického kultuře a života.

Jedna z významných vlastností amerického života je také důraz na osobní svobodu a nezávislost. Lidé mají obecně širokou svobodu vyjadřování, právo na vlastnictví a podnikání a možnost rozhodovat o svém vlastním životě a kariéře. To může být přitažlivé pro ty, kteří hledají autonomii a svobodu v rozhodování o svých životních volbách.

Samozřejmě, jako v každé zemi, i život v USA má své výzvy. Patří sem například zdravotní péče, která může být nákladná a obtížně dostupná pro některé obyvatele. Také zde existuje rozdíl mezi bohatými a chudými oblastmi, což se projevuje ve vyšších cenách za bydlení a nákladech na život v některých částech země.

Dalším aspektem života v USA je i různorodost klimatu a přírodních podmínek. Od teplých pláží na Floridě až po chladné hory v Koloradu, USA nabízí širokou škálu klimatických podmínek, což může mít vliv na životní styl, zájmy a outdoorové aktivity obyvatel.

V neposlední řadě je třeba zmínit i různorodost zákonných předpisů a pravidel v jednotlivých státech USA. Každý stát má svou vlastní legislativu a pravidla v oblastech, jako jsou řízení, zdravotnictví, školství a další, což se může lišit od jednoho státu k druhému. To může způsobovat určité změny a adaptace pro obyvatele, zejména pokud se stěhují do jiného státu.

Celkově vzato, život v USA je plný rozmanitosti, možností a výzev. Nabízí širokou škálu kultur, kariérních příležitostí, zábavy a svobody, ale také se setkává s určitými výzvami, jako jsou náklady na život, zdravotní péče a rozdílná legislativa mezi jednotlivými státy. Nicméně, pro mnoho lidí je život v USA stále lákavým cílem a nabízí možnost zažít nové zkušenosti a rozvíjet se v dynamickém a rozmanitém prostředí.

Základní výdaje na bydlení

Nejprve je tedy namístě zjistit, kolik stojí život a kolik stojí základní životní náklady. Těmito základními výdaji jsou jídlo a bydlení, protože to jsou dvě věci, bez kterých se nedá žít.

Do základních životních nákladů jsou zahrnuty také služby, protože jsou velkou součástí přístřeší.

Kolik stojí bydlení v USA?

Největší výdaje pro většinu lidí představuje bydlení. Podle CBS News činil v roce 2018 průměrný nájem v zemi 1 405 USD měsíčně (zhruba 30 082 Kč).

To znamená, že Američané v průměru utratí jen za bydlení téměř 17 000 USD ročně. A to bylo v roce 2018, od té doby se nájemné dále zvyšuje. Průměry mohou být zkreslené, nicméně bohužel příběh při pohledu na medián je jen o něco lepší.

Podle výroční zprávy o nájemném je medián měsíčního nájemného za byt se 2 ložnicemi 1 255 USD/měsíc (cca 26 870 Kč) – jen o něco nižší než průměr.

Lidé, kteří se rozhodnou pro koupi domu, platí o něco méně. Průměrné náklady na hypotéku činí 1 022 USD (asi 21 883 Kč) měsíčně.

K získání americké hypotéky je však potřeba mít našetřenou poměrně velkou částku na akontaci a dobrou bonitu. Nicméně koupě domu je pro mnoho Američanů nedostupná.

Roční náklady: 16 860 USD (v přepočtu 361 225 Kč)

Průměrná cena domů v USA

Průměrná cena domů v USA se liší v závislosti na geografické lokalitě, trhu nemovitostí a ekonomické situaci. V obecném přehledu lze říci, že ceny domů v USA jsou v průměru vyšší než v mnoha jiných zemích, ačkoli existují velké rozdíly mezi jednotlivými státy a regiony.

V některých městech, zejména na pobřežích nebo v oblastech s vysokou poptávkou, mohou ceny domů být velmi vysoké. Například v San Franciscu nebo New Yorku se průměrná cena domu může pohybovat ve statisících až milionech USD. Na druhou stranu, v menších městech nebo ve vnitrozemských oblastech mohou být ceny domů mnohem nižší.

Průměrná cena domu v USA se také může lišit v závislosti na typu domu, lokalitě a stavu nemovitosti. Novostavby často bývají dražší než starší domy, a domy ve vyhledávaných lokalitách nebo s výhledem na oceán nebo hory mohou být také cenově náročnější.

Je důležité si uvědomit, že ceny domů se mohou měnit v průběhu času a mohou být ovlivněny různými faktory, včetně hospodářského vývoje, poptávky po nemovitostech, úrovně hypotečních úroků a dalších faktorů. Před koupí domu v USA je důležité důkladně prozkoumat trh nemovitostí v dané oblasti a získat odpovídající odborné poradenství.

Průměrná cena domu v USA činí přes 348 tisíc USD, což je v přepočtu něco málo přes 8 milionů korun.

Kolik stojí služby?

Někdy nemusí mít člověk to štěstí, že se mu podaří získat bydlení se zahrnutými službami. V takovém případě budou tyto služby další nejdůležitější věcí na seznamu.

Elektřina, plyn, kanalizace, voda a odvoz odpadků – s tím vším jsou spojeny náklady. Mnoho nájemníků má alespoň některé z nich (obvykle kanalizaci a odpadky) zahrnuty v nájemném, ale majitelé domů jsou zodpovědní za všechny.

Roční cena komunálních služeb pro průměrného Američana činí 3 900 USD (asi 83 643 Kč), což nezahrnuje roční náklady na kabelovou televizi a internet. Ty totiž nepatří mezi základní životní náklady. Jsou však zahrnuty do níže uvedených celkových výpočtů, kolik stojí život – protože je má většina lidí.

Roční náklady: 3 900 USD (cca 83 643 Kč)

Kolik stojí pojištění?

Posledním nákladem v rámci bydlení je pojištění. V případě vlastnění domu je to nutnost. Pojištění na ochranu osobních věcí je však nesmírně důležité i v případě nájmu. Někteří pronajímatelé dokonce nenechají pronajmout byt či dům nájemníkům bez pojištění.

Pojištění majitele domu stojí v průměru asi 1 083 USD ročně (zhruba 23 211 Kč) a průměrné náklady na pojištění nájemníků jsou výrazně nižší – 187 USD ročně (asi 4 007 Kč).

Roční náklady: 635 USD (cca 13 609 Kč)

Kolik stojí potraviny?

Člověk musí jíst, aby zůstal naživu, že? A jídlo nutně nemusí být levné. Jistě, lze si pečlivě plánovat jídlo nebo žít jen z rýže a fazolí, ale to průměrný Američan nedělá.

Podle údajů ministerstva práce utratili Američané v roce 2018 za jídlo v průměru 7 923 USD (cca 169 735 Kč). Tato částka zahrnuje jak stravování mimo domov, tak vaření doma.

Do nákladů na potraviny jsou započítány také náklady na věci osobní péče – protože v obchodě s potravinami lze zpravidla nakoupit obojí.

Stejná studie ministerstva práce ukázala, že Američané utratí za položky osobní péče v průměru 768 USD (cca 16 457 Kč), což celkové náklady zvyšuje na 8 691 USD (zhruba 186 239 Kč).

Roční náklady: 8 691 USD (zhruba 186 239 Kč)

Zivot v USA
Průměrné platy se v jednotlivých částech USA liší.

Jaké jsou náklady na živobytí?

Když se to všechno sečte, průměrné životní náklady činí 30 086 USD ročně (v přepočtu asi 644 436 Kč). A to je jen na základní přežití.

Je samozřejmé, že to nejsou jediné věci, za které musí člověk platit. Když se zjišťuje, kolik stojí život, je potřeba také určit kolik stojí i všechno ostatní.

Na kolik přijde zbytek života v Americe?

Průměrný Američan má také auto, internet, kabelovku a občas se rád pobaví. Musí také platit za různé věci, které se objeví, a za údržbu svého auta nebo domu (nebo sebe sama) v průběhu roku. Kolik tedy tyto další věci stojí?

Zejména náklady na dopravu jsou stále větší nutností. Pokud člověk nebydlí v pěší vzdálenosti od zaměstnání a obchodu s potravinami, pravděpodobně bude za dopravu tak či onak platit.

Auto

Pro účely výpočtu nákladů na život lze předpokládat, že průměrný Američan má auto. Jistě, spousta lidí se spoléhá na veřejnou dopravu a tyto náklady jsou obecně nižší, ale zde jsou zpracovány obecné údaje a průměry.

Podle údajů společnosti Lending Tree může průměrný Američan očekávat, že za nové auto zaplatí měsíčně přibližně 554 USD (asi 11 872 Kč) a za ojeté 391 USD (cca 8 379 Kč).

Při zprůměrování těchto dvou čísel vychází, že Američané v průměru utratí za půjčku na auto 472 USD měsíčně (zhruba 10 115 Kč), což je 5 670 USD ročně (cca 121 513 Kč) . A to v tom ani nejsou zohledněné skutečné náklady na vlastnictví.

Roční náklady: 5 670 USD (cca 121 513 Kč)

Palivo

Cena benzinu se v jednotlivých státech natolik liší, že je těžké ji odhadnout pro průměrného Američana. Na mapě Business Insideru je docela dobrý rozpis podle jednotlivých států a zdá se, že průměr se blíží 1 000 USD ročně (cca 21 426 Kč).

Roční náklady: 1 000 USD (cca 21 426 Kč)

Pojištění

Cena pojištění vozidla se také velmi liší podle státu (a podle věku atd.). Podle údajů Nerd Wallet však průměrné roční náklady na pojištění auta činí 1 621 USD (asi 34 723 Kč).

Roční náklady: 1 621 USD (asi 34 723 Kč)

Údržba a další

Každý, kdo má auto, ví, že problémy se objevují každý rok, i když se olej mění pravidelně. Pneumatiky se sjíždějí, brzdová světla zhasínají a interiér se špiní.

A vždy je potřeba zásadní oprava nebo seřízení v tu nejnevhodnější dobu. Tyto opravy a různé výdaje stojí majitele vozů v průměru 408 USD ročně (zhruba 8 737 Kč).

Roční náklady: 408 USD (zhruba 8 737 Kč)

Zábava

Poslední významnou položkou životních nákladů je zábava. Většina Američanů utrácí alespoň trochu peněz za zábavu, ať už jde o kabelovou televizi, internet nebo výlety.

Do výdajů na život patří také, protože život nemá cenu, pokud si ho alespoň trochu člověk neužívá. Akorát bohužel většina způsobů, jak si život užít, stojí peníze.

Televize a internet

Pro zjištění průměrných nákladů na kabelovou televizi a internet byla využita tabulka veřejných služeb. Podle ní Američané utratí za kabelovou televizi 1 200 USD ročně (asi 25 701 Kč) a za internet 564 USD ročně (přibližně 12 086 Kč).

Roční náklady: 1 764 USD (cca 37 800 Kč)

Streamovací služby

Kabelová televize ustupuje streamovacím službám, nicméně mnoho Američanů stále používá obě. Podle časopisu Forbes platí průměrný Američan za streamovací služby 29 USD měsíčně (cca 619 Kč), což je 348 USD ročně (zhruba 7 428 Kč).

Roční náklady: 348 USD (zhruba 7 428 Kč)

Kultura a další možnosti zábavy

Jaký smysl má žít, když si člověk neužije trochu zábavy, že? Průměrný Američan utratí za zábavu ročně asi 3 203 USD (asi 68 357 Kč). To zahrnuje například návštěvu kina, barů a klubů, ale i vstupy do zábavních parků, státních parků a podobně.

Roční náklady: 3 203 USD (asi 68 357 Kč)

Při kalkulaci nákladů je potřeba myslet i zábavu.
Při kalkulaci nákladů je potřeba myslet i zábavu.

Život v USA je drahý

Takže ano, život v Americe stojí téměř 45 000 USD ročně (zhruba 960 336 Kč), a to bez daní, zdravotního pojištění, životního pojištění nebo péče o děti. To také nedává moc prostoru pro skutečné užívání si života – 3 000 USD se zdají být hodně (asi 64 022 Kč), ale je to jen šedesát USD týdně (asi 1 280 Kč).

To znamená, že by si člověk mohl zajít jednou týdně do kina, jednou měsíčně ušetřit a jet do zábavního parku nebo dvakrát ročně na dovolenou. To není moc vzrušující, že?

A protože se jedná o rozpis toho, kolik co stojí, nejsou v něm zahrnuty žádné úspory. Všichni ví, že se stávají mimořádné finanční události a že by každý měl mít připravený pohotovostní fond, aby je zvládl.

Také každý ví, že by měli spořit a investovat, aby dosáhl svých finančních cílů. Život se ještě více prodraží, když se do něj zahrnou všechny „příplatky“, které nepatří do základních výdajů.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 76 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang