Životní a osobní cíle – co se životem, smysl života

Životní a osobní cíle pro každého z nás mohou znamenat něco jiného. Někdo již žije život dle svých životních cílů, někdo se hodně snaží se svým životem něco dělat, a někdo naopak v životě tápe a nechává vše náhodě.  

Jak je to s životními a osobními cíli? Je dobré si osobní a životní cíle stanovovat, nebo je lepší žít ze dne na den? Velmi úspěšní lidé si s velkou pravděpodobností životní a osobní cíle stanoví a nadále s nimi aktivně pracují. Dle různých technik lze dokonce splnění životních a osobních cílů urychlit. 

Všichni máme ve svých životech prázdné místo, které nazýváme životními cíli. Tyto cíle jsou naším směřováním, naším způsobem, jak se dostat tam, kde chceme být. Abychom dosáhli úspěchu, musíme si postavit své životní cíle a jít za nimi. Dobře navržené a nastavené životní cíle nám mohou pomoci dosáhnout takřka jakéhokoli cíle a mohou nás inspirovat k lepšímu a úspěšnějšímu životu.

Je důležité vědět, jak si správně stanovit své životní cíle, abyste se dostali tam, kam chcete.

Jaký je smysl života?

Životní a osobní cíle začínají být pro většinu populace důležité až okolo 30. roku života, kdy se život ustálí v pracovní i osobní rovině. V tomto období často člověk začíná bilancovat a mnohdy se rozhodne teprve cíle stanovit

Životní a osobní cíle vyjadřují, co je pro nás v životě důležité a co bychom měli následně prosazovat. Dále nám ukazují naši vnitřní motivaci, výsledky naší práce a možnosti působnosti tak, abychom byli schopni splnit si naše životní cíle. 

Životní a osobní cíle je důležité si stanovit, pokud chceme dosáhnout úspěchu v životě. Dále nám pomáhají soustředit se na věci, které jsou pro nás důležité, a udržují nás na cestě k dosažení našich snů a splnění přání do života

Stanovení určitých životních a osobních cílů je velmi vhodné pro všechny, kteří nevědí, co se životem

Krátkodobé nebo dlouhodobé cíle? 

Jasně stanovené cíle jsou prvním krokem k dosažení úspěchu. Je důležité si určit, co od života chceme a jak toho chceme dosáhnout. 

Stanovit si lze: 

 1. krátkodobý cíl
 2. dlouhodobý cíl 

Krátkodobé cíle mohou být dosažitelné během měsíce nebo např. roku a bývají většinou jednodušší. Mezi krátkodobé cíle může patřit: 

 • zhubnout 5 kg
 • pravidelně se hýbat
 • učit se nový jazyk
 • naučit se šít
 • udělat si řidičský průkaz

Krátkodobé cíle je lepší volit na začátek svojí životní cesty, aby se člověk přesvědčil, že je schopný cíle udržet a plnit. 

Dlouhodobé cíle jsou obvykle ambicióznější a jejich dosažení trvá i několik let. Mezi dlouhodobé cíle může patřit: 

 • dokončit vysokoškolské studium
 • dosáhnout povýšení v zaměstnání
 • rozjet a udržet vlastní podnikání
 • koupit, rekonstruovat nebo postavit dům
 • založit rodinu

Při stanovování krátkodobých nebo dlouhodobých cílů je důležité udržet cíle v reálných rovinách. Pokud si člověk stanoví nereálné cíle, které zákonitě nesplní, od dalšího snažení ho to odradí a dále nebude vědět, co se svým životem. Příkladem nereálného cíle může být např. vyhrát ve sportce nebo stát se rentiérem

Trendem v současné době je sestavování životních a osobních cílů podle tzv. SMART modelu, který by měl pomoci cíle stanovit jasně, stručně a přehledně: 

 • S = Specific – cíl musí být konkrétní
 • M = Measurable – cíl musí být měřitelný
 • A = Achievable nebo Acceptable – cíl musí být dosažitelný
 • R = Realistic – cíl musí být realistický
 • T = Timed – cíl musí být ohraničený v čase

SMART model vychází z anglického přídavného jména smart, což znamená chytrý. Při dodržování všech pěti podmínek ze SMART modelu je velmi vysoká pravděpodobnost, že se podaří jak krátkodobé, tak dlouhodobé cíle splnit

Lidé ve svém životě často nejsou šťastní a nevědí proč.
Lidé ve svém životě často nejsou šťastní a nevědí proč.

Jak si stanovit cíle

Životní nebo osobní cíl je v podstatě koncový stav. Jedná se o místo nebo bod, kam chceme v životě dojít a čeho chceme dosáhnout. 

Může se stát, že při vytyčení příliš velkého a náročného cíle se při jeho plnění člověk zalekne a nedotáhne ho až do konce. V tomto případě pomůže si jeden velký cíl rozdělit do několika menších kroků, tzv. podcílů, které se budou plnit snáz.

Důležité je stále myslet na to, že ne každý přijde na to, jaký je smysl života. Avšak cíle jsou jako patníky u cesty, které člověku postupně ukazují směr, kam chce dojít. A to je důležité mít neustále na mysli. 

Při stanovení cílů je nejdříve dobré si životní oblasti rozdělit na jednotlivé kategorie

 1. vzdělání a osobnostní rozvoj
 2. cestování
 3. zdravý životní styl
 4. ostatní

Jednotlivé cíle je dobré si stanovovat přímo v daných kategoriích. Tímto způsobem se nestane, že by se člověk někde zamotal nebo na nějaký cíl zapomněl. Navíc si může vždy zvolit jeden nebo dva cíle z každé oblasti a plnění cílů pak bude zábavnější. 

Do první kategorie vzdělání a dalšího osobnostního rozvoje patří absolvování kurzů a školení z různých oblastí, kterých je na trhu dostatek. Může se např. jednat o kurzy olejomalby, vaření, focení, práce se sociálními sítěmi, práce na počítači, kurzy rychločtení, kurzy účetnictví, kurzy o tom, v čem podnikat, apod.

Škála kurzů na trhu je opravdu široká a lze si vybrat v jakékoliv oblasti, přičemž je nyní velký zájem i o online kurzy, které plnění cílů mohou zjednodušit. Do této kategorie lze také zařadit jakékoliv studium jazyků, popř. vysoké školy, nástavby, doplnění maturity apod. 

Do druhé kategorie cestování lze zařadit různé cestovatelské sny, od zemí, které chce osoba navštívit, po např. jídla, která chce ochutnat, nebo zážitky, které chce v daných zemích prožít.

Může se např. jednat o cestování karavanem, navštívení Asie, první koupání v moři, ochutnání mořských plodů, navštívení Indiánů v Jižní Americe, pravidelné podnikání výletů v České republice a přechod Česka od západu k východu po dálkové trase apod. Možností je opravdu nepřeberné množství. 

Třetí kategorie zdravého životního stylu je velmi široká a lze do ní zařadit nejen fyzické cvičení, ale také cvičení na psychické úrovni, popř. změny v jídelníčku.

Konkrétními příklady může být např. cvičit třikrát v týdnu, chodit na masáž každý měsíc, každý den se starat o pleť, meditovat, opakovat si afirmace o svém zdraví, trávit více času na čerstvém vzduchu, častěji se scházet s přáteli a rodinou, zařadit do jídelníčku více ovoce a zeleniny nebo se zajímat o to, jak rychle zhubnout určitý počet kilogramů.

Čtvrtá kategorie je nejvíce podmíněna osobností a konkrétními přáními do života. Do kategorie ostatní lze zařadit téměř vše, co se nevešlo do kategorií předchozích. Může se jednat např. o setkání se slavnou osobností, pomoc druhým lidem, absolvování seskoku padákem, pořízení domácího mazlíčka, popř. zjišťování informací o tom, jak získat peníze.                    

Obecně je velmi dobré si životní a osobní cíle nějakým způsobem graficky zpracovat, např. na velký papír nebo na tabuli, která bude neustále na očích. Také si lze přehled cílů sestavit např. do diáře, do mobilního telefonu nebo tabletu. Důležité je, aby bylo sestavení cílů přehledné, jasné a s konkrétními pravidly

V některých případech může dojít k problémům s motivací při plnění jednotlivých cílů. Pokud o sobě člověk ví, že z dlouhodobého hlediska má problém s dodržováním termínů, je dobré se o svém záměru podělit s někým blízkým. Jakmile o jeho záměrech bude vědět někdo další, nebude tak snadné plnění jednotlivých cílů a podcílů vzdát. 

Životní cíle je dobré si sepsat na viditelné místo.
Životní cíle je dobré si sepsat na viditelné místo.

101 cílů za 1001 dní 

Od roku 2016 se mezi lidmi velmi rychle rozšířil moderní projekt týkající se sepsání životních a osobních cílů. Cílem tohoto projektu je určit si rovnou 101 životních cílů a splnit je za 1001 dní. Mezi lidmi je dodnes tento projekt velmi populární a využívaný. 

Proč zrovna 101 cílů za 1001 dní? Jedná se o psychology doporučovanou techniku, která se na začátku nezdá až tak složitá, nicméně vymyslet 101 životních cílů a splnit je za 1001 dní dá pořádně zabrat. 

Na začátku se může zdát, že sepsat 101 životních cílů je téměř nemožné, nicméně cílem je zejména cesta ke splnění snů a daný směr v životě. Už jen to, že se člověk pokusí 101 cílů sepsat a splnit je za 1001 dní, ho v životě posune dál a zajistí mu bohatý a rozmanitý život. 

Velké procento lidí v podstatě neví, co od svého života očekávat a jakým směrem život nasměrovat. Pokud v životě lidé nemají plány a cíle, mohou životem jen tak bloumat a dostaví se nepříjemné pocity frustrace a vyhoření. Takový člověk je znuděný životem, nemá např. žádné koníčky, život ho nebaví, nemá žádné sny a touhy

Vyústěním takové situace mohou být: 

 • zdravotní problémy
 • deprese
 • alkoholismus
 • obezita
 • neustálá únava
 • bolesti hlavy 

Pokud se člověk rozhodne na sobě pracovat a z této letargie se vytrhnout, je velmi dobré začít právě s určováním životních a osobních cílů. I když se např. nepodaří napoprvé všechny cíle splnit, je člověk na dobré cestě za sebepoznáním. 

Život v jednom dni

Zajímavou technikou, jak se posunout v životě dál, je zkusit tzv. život v jednom dni. Jedná se o techniku, kdy si jedinec vybere jakýkoliv den a udělá si o něm záznam. Důležité je sepsat, popř. natočit nebo nafotit vše, co daný člověk během jednoho dne dělal a co se během daného dne odehrávalo. 

Následně dochází k vyhodnocení daného dne, kdy daný člověk vidí svůj den jakoby z druhé strany a dokáže si určit, zdali byl den dobře prožitý a co je např. potřeba změnit.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang