Euro: Sestupný květnový trend trvá

Euro k dolaru k nedělnímu závěru obchodování klesá 0,1 % na 1,138. Sestupný květnový trend ale podle krátkodobé technické analýzy trvá. Euro během jara rostlo po březnovém rozhodnutí ECB úrokových sazeb a monetární politiky, které na rozdíl od podobné situace ve čtvrtém čtvrtletí 2015 zaskočilo trhy razancí navýšení silné monetární expanze.

Jednak v podobě nečekaně silného snížení hlavní úrokové sazby a taky citelného navýšení objemu výkupu cenných papírů a snížení projekcí HDP a inflace. Apreciační sentiment podpořený technickou analýzou zastiňuje fundamenty eurozóny a USA.

Monetární expanze

Měnová expanze je zvýšení množství peněz v oběhu v ekonomice. Může se týkat buď zvýšení nabídky peněz, nebo zvýšení poptávky po penězích. Zvýšená nabídka peněz může být důsledkem schopnosti centrální banky tisknout peníze nebo jiných opatření, jako je zvýšené zadlužování a výdaje vlády.

Je běžným ekonomickým opatřením, které se používá ke stimulaci ekonomiky v době recese. Při stagnaci ekonomiky dochází k poklesu poptávky po zboží a službách a celkovému poklesu ekonomické aktivity. Aby centrální banky pomohly povzbudit lidi, aby začali opět utrácet, mohou zvýšit nabídku peněz, čímž vytvoří v ekonomice větší likviditu a usnadní spotřebitelům získání úvěru.

Měnová expanze může probíhat také různými kanály, například zvýšením vládních výdajů, které mohou být směřovány do různých odvětví ekonomiky. Centrální banky mohou také snížit úrokové sazby, což umožní lidem snadněji si půjčovat za nižší náklady.

Toho lze dosáhnout buď snížením diskontní úrokové sazby pro finanční instituce, nebo nákupem nominální hodnoty státních cenných papírů z trhu. Dále mohou centrální banky změnit výši povinných minimálních rezerv, což může bankám umožnit půjčovat více peněz, aniž by musely vytvářet další rezervy.

Měnová expanze může pomoci stabilizovat ceny a podpořit hospodářský růst, ale má také potenciální negativní účinky, pokud je prováděna příliš rychle nebo nadměrně. Příliš velká měnová expanze může například vést k inflaci. Existuje také možnost, že peněžní nabídka převýší reálnou poptávku v ekonomice, čímž vznikne nerovnovážná situace.

Jde tedy o delikátní proces. Může být cenným nástrojem stimulace ekonomiky, pokud je prováděna kontrolovaně, ale může také způsobit vážné problémy, pokud je použita neopatrně. Vlády by měly mít na paměti možné důsledky, když uvažují o měnové expanzi, a měly by se ujistit, že jsou si vědomy rizik i možných přínosů.

Euro v detailech

Euro (EUR) je oficiální měnou 19 z 27 členských států Evropské unie. Je druhou největší rezervní měnou na světě po americkém dolaru a druhou nejobchodovanější měnou na světě po americkém dolaru.

Euro bylo zavedeno na světové trhy 1. ledna 1999 a nahradilo řadu národních měn v procesu známém jako „euroizace“ evropských ekonomik. Bylo koncipováno jako prostředek, který měl evropským zemím zajistit jednotnou měnu a usnadnit volný pohyb zboží, služeb a kapitálu mezi nimi.

Spravuje jej Evropská centrální banka (ECB). Ta vydává bankovky a mince, stanovuje směnný kurz eura vůči ostatním měnám a rozhoduje o úrokové sazbě, která ovlivňuje všechny úvěry a vklady v eurech. ECB se také podílí na mezinárodních operacích, jako je Evropský systém centrálních bank, který koordinuje měnové politiky členských států a poskytuje podporu likvidity bankovním systémům.

Euro se dělí na 100 centů a označuje se symbolem €. Je přijímáno ve všech zemích Evropské unie i v některých dalších zemích světa. Používá se k usnadnění volné výměny zboží a služeb, k usnadnění finančních transakcí mezi podniky a finančními institucemi a k usnadnění porovnávání cen různého zboží a služeb v různých zemích.

Po americkém dolaru druhou nejpoužívanější měnou na světě a je důležitou součástí světové ekonomiky. Má také zásadní význam pro další fungování a prosperitu Evropské unie a jeho hodnota do značné míry závisí na hospodářské politice, na které se členské státy dohodnou.

Technický pohled a výhled

Trh se nachází v rezistenční zóně 1,128 – 1,157. Přes krátkodobý klesající trend trh naznačuje ještě během druhého čtvrtletí technickou sílu si s ní poradit, pak by případné potvrzené překonání trh vedlo k překážkám 1,162 – 1,165, 1,171 – 1,174, 1,188 případně k hlavním rezistencím 1,204 – 1,216.

Jejich případné znovuzískání by obnovilo dlouhodobý významnější růstový moment, nicméně z pohledu eura z důvodů poškození dekádního technického pohledu a rovněž nepříznivého fundamentálního vývoje a výhledu postup přes 1,204 – 1,216 není preferován. Silné podpůrné komplexy: 1,119 – 1,121, 1,071 – 1,114, 1,062 a 1,046 – 1,052. Pokles skrz ně by euro vedl k dlouhodobým cílům 1,003 – 1,01 a 0,96. 

20160509_eurusdh4-5111837
Vývoj eura a dolaru v grafu

Fundamentální pohled a výhled

Trh obecně přechází v rozsáhlejší konsolidaci loňského slábnutí eura: vedle technických a fundamentálních aspektů je měnový trh stále taky ve vleku silné fluktuace světových akciových indexů a jejich možná trvalejší korekce kvůli zpomalení růstu HDP Číny, prudkému oslabení tamního akciového trhu a obavám z dopadu na světovou ekonomiku v podobě zpomalení jejího růstu.

Tyto aspekty totiž jednak přímo oslabují spotřebitelský i firemní sentiment, zvyšují nejistotu ek. subjektů investovat a spotřebovávat a mohou tak signalizovat v příštích čtvrtletích významnější oslabení růstu americké a evropské ekonomiky.

Díky tomu tak omezovat zvyšování hlavní úrokové sazby Fedu, jeden z pilířů dlouhodobého posilování dolaru, resp. navyšovat monetární expanzi eurozóny a tlačit eurové úrokové sazby níže.

20160509_eurusddaily-5268493
Vývoj eura a dolaru v grafu

Navíc zpomalení růstu čínského hospodářství může totiž alespoň soudě dle vývoje čínské burzy být výraznější. Na druhou stranu, byť se přenos slabosti ze zahraničí dosud možná překvapivě spíše týkal hlavně americké ekonomiky (stagnace exportu, průmyslu a investic), momentální slabost ekonomické aktivity USA může být přechodná.

Navíc americká ekonomika je tažena hlavně domácí poptávkou a dopad ze zahraničí na ni a monetární politiku Fedu může být pouze omezený. Taky se (slabost) může ještě víc promítnout i v eurozóně.

Dlouhodobě přetrvává diferenciál očekávání růstu HDP a úrokových sazeb USA a eurozóny. Ekonomická aktivita USA roste solidně a Fed dlouhodobě plánuje přes březnový odklad zvyšovat hlavní úrokovou sazbu.

Eurozóna pak naopak přes oživení v posledních kvartálech vykazuje spíše slabší růst ekonomické aktivity, ECB pak pokračuje v dlouhé cestě kvantitativního uvolňování, které navíc posiluje.

Očekávání zvyšování hlavní úrokové sazby USA v příštích letech a snaha ECB pokračovat v rozsáhlé monetární expanzi vytváří už více let tlak na oslabování eura a sílení dolaru.  

Navíc euru stále škodí nejistota spojená s krizí na Ukrajině, resp. s řešením ekonomických a finančních otázek Řecka. Rizika případného prohloubení slabosti světové ekonomiky a oslabení optimistickému výhledu USA a zvyšování úrokových sazeb ale mohou ublížit hlavně dolaru.

Co je Fed?

Federální rezervní systém (FED) je centrální bankovní systém Spojených států. Byl založen Kongresem v roce 1913 přijetím zákona o federálních rezervách. Systém je zodpovědný za dohled nad měnovou politikou státu, řízení bankovního systému a poskytování finančních služeb vládě a bankovním institucím.

Na Fed dohlíží sedmičlenná Rada guvernérů, kterou jmenuje prezident a schvaluje Senát. V čele Rady guvernérů stojí předseda Fedu, který je obecně považován za nejmocnější osobu ve světové ekonomice. Předseda je zodpovědný za formulování politik prováděných Federálním rezervním systémem, jejichž cílem je udržet hospodářskou a finanční stabilitu v zemi.

Fed má několik odpovědností, včetně zvyšování nebo snižování úrokových sazeb s cílem regulovat nabídku peněz a inflaci. Dohlíží také na bankovní holdingové společnosti a banky a poskytuje finanční služby (např. zpracování šeků a vydávání měny) vládě a bankovním institucím.

Federální rezervní systém je nejmocnější centrální bankou na světě, protože může určovat hospodářské výsledky celého světa. Její politika ovlivňuje trhy po celém světě. V roce 2008 například Fed zahájil program kvantitativního uvolňování, aby stimuloval americkou ekonomiku a zabránil globální finanční krizi.

Kromě své role v hospodářské politice a finanční regulaci je Fed také zodpovědný za prosazování ochrany spotřebitelů. Zajištěním spravedlivého a transparentního bankovního systému pomáhá Fed poskytovat spotřebitelům bezpečnost, chránit jejich úspory a investice a podporovat zdravé finanční praktiky.

Celkově je Federální rezervní systém důležitou součástí ekonomiky Spojených států a globální ekonomiky, protože hraje klíčovou roli při dosahování stability a poskytování podpory spotřebitelům a podnikům. Je páteří moderní ekonomiky a jeho úloha v globální politice bude v budoucnu jen nabývat na významu.

Celkový pohled a výhled

Krátkodobý i dlouhodobý fundamentální výhled je příznivý pro dolar, nepříznivý pro euro. Na druhou stranu nebezpečí slabosti světové ekonomiky ale může fundamentální výhled pozměnit. Přes krátkodobý klesající trend dlouhodobé technické indikátory pro druhé čtvrtletí signalizují, proti fundamentům, další růst eura.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang