Neplatiči za nájem bytu – co dělat, jak poznat a řešit problémy

Neplatiči za nájem bytu jsou lidé, kteří mají nájemní smlouvu na byt, ale neplatí nájemné včas nebo vůbec. Mezi neplatiči mohou být oba nájemci a pronajímatelé.

U nájemců se může jednat o ty, kteří nemají dostatek finančních prostředků, aby mohli včas platit nájemné, nebo jsou neochotní a nezodpovědní a neplatí je. U pronajímatelů mohou být neplatiči ti, kteří jsou schopní uhradit nájemné, ale odmítají to učinit.

 • Neplatiči jsou lidé, kteří mají dluhy za nájem bytu a neplatí je včas.
 • Nájemci mohou být neplatiči, kteří neplatí nájemné včas, nebo kteří nájemné nezaplatí vůbec.
 • Neplatiči mohou být i nájemci, kteří mají smlouvu na nájem bytu, ale nikdy nezaplatili nájemné.
 • Neplatiči mohou být také lidé, kteří mají smlouvu na nájem bytu, ale nejsou schopni svůj dluh splácet.
 • Neplatiči mohou být rovněž lidé, kteří se vyhnou placení nájemného, aniž by se obrátili na vlastníka bytu nebo správce.
 • Neplatiči mohou být také lidé, kteří požádají o odložení splátek nájemného, ale nakonec je nezaplatí.

V případě, že nájemce neplatí nájemné včas nebo vůbec, může to mít pro pronajímatele závažné důsledky. Nejen, že ztrácejí peníze, ale mohou být také nuceni podstoupit dlouhé a nákladné soudní řízení k vymožení pohledávek. Pronajímatel také může ztratit důvěru v nájemců a bude obtížné najít nového nájemce bez ztráty času a peněz.

Pokud jde o nájemce, kteří neplatí nájemné, existují dvě hlavní možnosti. První možností je, že se nájemce musí domluvit s pronajímatelem na splacení pohledávky. Druhou možností je, že se musí obrátit na orgán sociálního zabezpečení, který jim poskytne pomoc při řešení situace.

Neplatiči za nájem bytu jsou problém, který je třeba řešit. Je důležité, aby pronajímatelé a nájemci byli zodpovědní a aby se včas vyřizovaly nájemní smlouvy. Je také důležité, aby se pronajímatelé a nájemci dohodli na postupu, jakým způsobem budou řešit situaci, pokud nastane neplacení nájemného.

Jak včas poznat neplatiče za nájem bytu

Nájemní smlouva je závazek, který musí nájemce dodržovat. Přijetí neplatiče může být finančně nákladné pro vlastníka bytu. Proto je důležité včas rozpoznat neplatiče. Jedním z nejdůležitějších kroků je prověření potenciálního nájemníka.

Existuje několik způsobů, jak můžete zjistit, zda je potenciální nájemce schopný plnit své finanční závazky.

 • Podívejte se na předchozí historii nájemníka – zkontrolujte si bonitu nájemníka (výpis z registru dlužníků, potvrzení o příjmu, reference od předchozího pronajímatele)
 • Požadujte po nájemníkovi předem platbu nájemného a poplatků
 • Vytvořte si nájemní smlouvu a kontrolujte její dodržování
 • Vymáhejte nájemné včas, a to i před vypršením lhůty k zaplacení
 • Udržujte si dobré vztahy s nájemníkem, abyste mohli čelit problémům včas
 • Vyhledejte právní pomoc, abyste mohl získat náhradu za neplacení nájemného

Začněte tím, že požádáte potenciálního nájemce o předložení důkazu o jeho příjmu. To by mohlo být výpis z účtu, potvrzení bezúročné půjčky nebo dokonce potvrzení o práci. Tyto doklady vám pomohou rozpoznat, zda je nájemce schopen plnit své finanční závazky.

Dalším způsobem, jak zjistit, zda je nájemce schopen plnit své finanční závazky, je požádat o reference od jeho předchozího nájemce nebo poskytovatele služeb. Tato reference vám pomůže zjistit, zda je nájemce schopen plnit své finanční závazky.

Dalším krokem je prověřit nájemce prostřednictvím nájemního registru. Tento registr zahrnuje informace o všech nájemcích a jejich platebních historiích. Tento register vám umožní zjistit, zda je nájemce schopen plnit své finanční závazky.

Když prověříte potenciálního nájemce, měli byste se také zeptat na jeho historii. Pokud má nájemce špatnou historii, měli byste se dozvědět, proč. Toto by vám mohlo pomoci rozpoznat nájemce, kteří nejsou schopni plnit své finanční závazky.

 • Zajistit si smlouvu s nájemcem: vyžadovat předem platbu nájmu, vyžadovat podepsanou smlouvu o nájmu s podrobnostmi o pokutách za neplacení nájmu.
 • Zvážit uzavření smlouvy s inkasní agenturou: inkasní agentury mohou pomoci vymáhat nájemné a další poplatky po nájemci.
 • Pomocí pokut za neplacení nájmu motivovat nájemce k tomu, aby nájemné zaplatil včas.
 • Zvážit vystěhování nájemce, pokud se nájemce trvale zdržuje platit nájemné.
 • Udržovat dobré vztahy s nájemcem, aby se zabránilo konfliktům a jeho právnímu zastoupení.
 • Sledovat platby nájemného a včas reagovat na neplacení.
 • Žádat nájemce o náhradu za ztracený čas a úsilí způsobené neplacením nájemného.

Vždy je důležité si uvědomit, že jakákoli nájemní smlouva je vážný závazek. Proto je důležité prověřit potenciálního nájemníka, abyste zjistili, zda je schopen své finanční závazky plnit. Je nutné zvážit všechny faktory a zajistit si, abyste vybrali správného nájemníka.

Jak řešit problémy s neplatiči za nájem bytu

Problémy s neplatiči nájmu jsou bohužel stále častější. Můžou být velmi frustrující a získat zpět peníze může být obtížné. Existuje však několik způsobů, jak tomu čelit.

 1. Vyžádejte si předem zálohy. Pokud je to možné, vyžádejte si od nájemce zálohu předem. Toto je jednoduchý způsob, jak si být jisti, že budete dostávat peníze.
 2. Ujistěte se, že je smlouva platná. Smluvní dohoda by měla být jasná a měla by být podepsána oběma stranami. To je základním právem obou stran, aby se ujistily, že se všechny strany budou držet smluvních podmínek.
 3. Vyžadujte pravidelné platby. Naléhavým způsobem vyžádejte si pravidelné platby. Měly by být stanoveny pravidelné splátky, které budou dodržovány.
 4. Sledujte stav platby. Sledování stavu platby je důležité, abyste se ujistili, že jsou platby prováděny načas a v plné výši.
 5. Uvažujte o použití inkasa. Pokud se nájemce zdráhá platit, můžete využít služeb inkasní společnosti, aby vám pomohla získat peníze.
 6. Soudní cestou. Pokud všechny jiné metody nefungují, můžete se obrátit na soud. Tento proces může být časově náročný a může vyžadovat právní zastoupení.
 7. Vyhnout se budoucím problémům. Jakmile se zbavíte starých problémů, je důležité se vyvarovat budoucím problémům. Proveďte pečlivou kontrolu při výběru nájemce a podepisujte přísnou smluvní dohodu.

Vyřešení problémů s neplatiči nájmu může být obtížné, ale je to možné. S využitím těchto tipů byste měli být schopni dosáhnout úspěchu.

Názor blogera: Lesk a bída pasivního příjmu – bohatství na dávkách

V jednom z minulých článků jsme si řekli, jak omezit riziko neplatičství, když už se dáme do tak riskantního podniku, jakým je pronájem bytu. Řekli jsme si, že je dobré vyžadovat reference od předchozích pronajímatelů a potvrzení o příjmu.

Není to ale samospasitelné, jelikož ani kolegové pronajímatelé nejsou andělé a někteří se snaží třeba naúčtovat nájemníkovi věci, které by rozhodně platit neměl nebo například u bytu s vysokým nájmem (třeba 30 tisíc měsíčně) musí nájemník bojovat s nástrahami, se kterými by při takovém nájmu rozhodně bojovat neměl.

To samozřejmě vyvolává spory a je otázkou, jakou referenci dá takový pronajímatel nájemníkovi, který má jinak naprosto ukázkovou platební morálku a dodržuje domovní řád. Slušní a solventní nájemníci nerostou na stromech a vy o takový exemplář stále vzácnějšího druhu můžete přijít.

Všichni se ale asi shodneme, že je lepší mít byt prázdný než obsazený neplatičem, který se navíc k bytu nechová zrovna s citem. Takové situaci se snaží pronajímatelé zabránit a někteří si kladou i podmínky, které jsou v rozporu se zákonem.

V březnu tohoto roku ombudsmanka Šabatová nasadila na pronajímatele romské agentky-provokatérky, které zjistily, že některé realitní kanceláře, na pokyn majitelů bytů, odmítají romské nájemníky. Kanceláře ani vlastníci bytů snad ani netušili, že se pouštějí na velmi tenký led, jenž se nazývá Antidiskriminační zákon.

Ten zakazuje jakoukoli diskriminaci na základě rasy, náboženského přesvědčení, politického přesvědčení, pohlaví, věku atd. Odmítnout nájemníka kvůli jeho rase znamená koledovat si o žalobu na odškodnění kvůli rasové diskriminaci. To se přesně stalo jedné z výše uvedených realitních kanceláří.

Je tu ještě jedna důležitá věc. Antidiskriminační zákon obrací důkazní břemeno z žalobce na žalovaného. Zatímco při všech ostatních typech soudních řízeních dokazuje především žalobce, zde je to naopak. Takže jako pronajímatel musíte prokázat, že jste nediskriminoval.

Nechci tu vést debaty o vybydlených a zničených bytech na Chánově a dalších místech. Ani o paušálním odpouštění dluhů neplatičů. Pojďme k věci. Vzpomeňme na Bolka Polívku, který v postavě zbohatlického Bohuše ve slavné porevoluční komedii Dědictví aneb Kurvahošigutntág reaguje na diskriminaci v restauraci slovy: „Cikána nepustíš, černoch ti nevadí.

Víš kolik peněz může mít takový Cigán, ty skupino!!!“ Kam tímto citátem mířím? Primárně jde přece o to, že se pronajímatel bojí, že se z nájemníka stane neplatič nebo ničitel bytu, ne o barvu kůže.

Sečteno podtrženo, požadovat od potenciálního nájemníka doložení příjmů se vyplatí nejen kvůli omezení rizika neplatičství, ale i z hlediska preventivní ochrany před možnou antidiskriminační žalobou. Ideální by bylo si ponechávat doklady o příjmech uchazečů, aby měl pronajímatel důkazní materiál pro případné soudní řízení.

Můžete také požadovat, aby šlo o příjem ze zaměstnání či ze samostatné výdělečné činnosti či různá doložení bezdlužnosti. To se sice asi paní Šabatové rovněž líbit nebude, ale nedokážu si představit, jak kvůli diskriminaci někdo žaluje banku, která před schválením hypotéky takové doklady samozřejmě také vyžaduje.

Opět se zde přesvědčujeme, že život pronajímatele bytu či rezidenční nemovitosti a investora do nemovitostí není jednoduchý a to vůbec nemluvíme o nájemnících, kteří si z bytu udělají pěstírnu marihuany.

Proti tomu zafunguje důsledné přepisování elektřiny na nájemníka a pravidelné návštěvy vymíněné ve smlouvách. V opačném případě pronajímatel riskuje, že bude za své povedené nájemníky platit desetitisícové nedoplatky.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang