Neplatiči za nájem bytu – co dělat, jak poznat a řešit problémy

Neplatiči za nájem bytu jsou lidé, kteří mají nájemní smlouvu na byt, ovšem neplatí nájemné včas nebo vůbec. Mezi neplatiči mohou být oba nájemci a pronajímatelé.

U nájemců se může jednat o ty, kteří nemají dostatek finančních prostředků, aby mohli včas platit pronájem, nebo jsou neochotní a nezodpovědní a neplatí je. U pronajímatelů mohou být neplatiči ti, kteří jsou schopní uhradit nájemné, avšak odmítají to učinit.

Pronájem bytu v mladém věku

Pronájem bytu je častou volbou pro mladé lidi, kteří se nedávno odstěhovali z domova nebo pro ty, kteří se rozhodli změnit město či oblast. Být v obraze ohledně všech pravidel a možností pronájmu bytu se vyplatí.

Při výběru bytu by se mělo zaměřit na bezproblémovou komunikaci s pronajímatelem. Ujistěte se, že je vaše reverzace jasné a to včetně náklady na pronájem a dodržování ustanovení tohoto reverzace. Ujistěte se, že pronajímatel má pověst spolehlivosti a je k dispozici pokud nastane nějaký problém.

Kromě toho je důležité porozumět veškerým poplatkům a daní spojeným s pronájmem bytu. Měli byste také podrobně zvážit různé možnosti bydlení v zařízených nebo nepříznmých bytech. Samotné vybaveni bytu může být financně náročné a nejprve byste se měli dozvědět, které věci jsou v ceně. Navíce k zařízenemu bytu může patřit konstrukce, které se mohou lišit od ostatních.

Neplatiči

V případě, že nájemce neplatí nájemné včas nebo vůbec, může to mít pro pronajímatele závažné důsledky. Nejen, že ztrácejí peníze, avšak mohou být také nuceni podstoupit dlouhé a nákladné soudní řízení k vymožení pohledávek. Pronajímatel také může ztratit důvěru v nájemců a bude obtížné najít nového nájemce bez ztráty času a peněz.

Pokud jde o nájemce, kteří neplatí nájemné, existují dvě hlavní možnosti. První možností je, že se nájemce musí domluvit s pronajímatelem na splacení pohledávky. Druhou možností je, že se musí obrátit na orgán sociálního zabezpečení, který jim poskytne pomoc při řešení situace.

Neplatiči za pronájem bytu jsou problém, který je třeba řešit. Je důležité, aby pronajímatelé a nájemci byli zodpovědní a aby se včas vyřizovaly nájemní smlouvy. Je také důležité, aby se pronajímatelé a nájemci dohodli na postupu, jakým způsobem budou řešit situaci, pokud nastane neplacení nájemného.

V případě, kdy je s nájemcem ukončená nájemní smlouva a přesto v bytě nadále setrvává, mohlo by se jednat o bezdůvodné obohacení, které nakonec může vést i k trestnímu stíhání.

Jak včas poznat neplatiče za nájem bytu

Nájemní smlouva je závazek, který musí nájemce dodržovat. Přijetí neplatiče může být finančně nákladné pro vlastníka bytu. Proto je důležité včas rozpoznat neplatiče. Jedním z nejdůležitějších kroků je prověření potenciálního nájemníka.

Existuje několik způsobů, jak zjistit, zda je potenciální nájemce schopný plnit své finanční závazky.

  • podívat se na předchozí historii nájemníka – zkontrolovat si bonitu nájemníka (výpis z registru dlužníků, potvrzení o příjmu, reference od předchozího pronajímatele)
  • požadovat po nájemníkovi předem platbu nájemného a poplatků
  • sepsat nájemní smlouvu
  • vymáhat nájemné včas, a to i před vypršením lhůty k zaplacení
  • udržovat dobré vztahy s nájemníkem
  • vyhledat právní pomoc v případě vzájemných neshod

Pronajímatel může od potenciálního nájemce žádat předložení důkazu o jeho příjmu. To by mohl být výpis z účtu nebo potvrzení o zaměstnání. Tyto dokumenty pomohou rozpoznat, zda je nájemce schopen plnit své finanční závazky.

Dalším způsobem, jak zjistit, zda je nájemce schopen plnit své finanční závazky, je požádat o reference od jeho předchozího pronajímatele.

Názor blogera: Lesk a bída pasivního příjmu – bohatství na dávkách

Je dobré vyžadovat reference od předchozích pronajímatelů a potvrzení o příjmu. Není to však samospasitelné, jelikož ani pronajímatelé nejsou andělé a někteří se snaží naúčtovat nájemníkovi věci, které by rozhodně platit neměl.

To samozřejmě vyvolává spory a je otázkou, jakou referenci dá takový pronajímatel nájemníkovi, který má jinak naprosto ukázkovou platební morálku a dodržuje domovní řád. Řady slušných a solventních nájemníků jsou čím dál řidší.

Je lepší mít byt prázdný než obsazený neplatičem, který se navíc k bytu nechová zrovna s citem. Takové situaci se snaží pronajímatelé zabránit a někteří si kladou i podmínky, které jsou v rozporu se zákonem. Například někteří pronajímatelé odmítají romské nájemníky, čímž se dopouštějí diskriminace.

Antidiskriminační zákon Zákon č. 198/2009 Sb. Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací zakazuje jakoukoli diskriminaci na základě rasy, náboženského přesvědčení, politického přesvědčení, pohlaví, věku atd. Odmítnout nájemníka kvůli jeho rase znamená koledovat si o žalobu na odškodnění kvůli rasové diskriminaci.

Dojde-li k porušení práv a povinností vyplývajících z práva na rovné zacházení nebo k diskriminaci, má ten, kdo byl tímto jednáním dotčen, právo se u soudu zejména domáhat, aby bylo upuštěno od diskriminace, aby byly odstraněny následky diskriminačního zásahu a aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění.

Nechci tu vést debaty o vybydlených a zničených bytech na Chánově a dalších místech. Ani o paušálním odpouštění dluhů neplatičů. Vzpomeňme na Bolka Polívku, který v postavě zbohatlického Bohuše ve slavné porevoluční komedii Dědictví aneb Kurvahošigutntág reaguje na diskriminaci v restauraci slovy: „Cikána nepustíš, černoch ti nevadí.

Víš kolik peněz může mít takový Cigán, ty skupino!!!“ Kam tímto citátem mířím? Primárně jde přece o to, že se pronajímatel bojí, že se z nájemníka stane neplatič nebo ničitel bytu, ne o barvu kůže.

Sečteno podtrženo, požadovat od potenciálního nájemníka doložení příjmů se vyplatí nejen kvůli omezení rizika neplatičství, avšak i z hlediska preventivní ochrany před možnou antidiskriminační žalobou. Ideální by bylo si ponechávat doklady o příjmech uchazečů, aby měl pronajímatel důkazní materiál pro případné soudní řízení.

Opět se zde přesvědčujeme, že život pronajímatele bytu či rezidenční nemovitosti a investora do nemovitostí není jednoduchý a to vůbec nemluvíme o nájemnících, kteří si z bytu udělají pěstírnu marihuany.

Proti tomu zafunguje důsledné přepisování elektřiny na nájemníka a pravidelné návštěvy vymíněné ve smlouvách. V opačném případě pronajímatel riskuje, že bude za své povedené nájemníky platit vysoké nedoplatky.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 76 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang