Platba – QR, okamžitá, expresní, SEPA, do zahraničí

Druhů plateb existuje celá řada. Vzájemně se liší způsobem zadání, rychlostí či například cenou. Co je to QR platba? Jaký je rozdíl mezi expresní a okamžitou platbou? A s jakými dalšími typy plateb se lze v současné době setkat?

Bankovní a finanční názvosloví může být zavádějící. Díky níže zmíněnému přehledu a objasnění nejčastěji užívaných pojmů je však možné se v oblasti financí, konkrétně druhů plateb, mnohem lépe zorientovat.

Vysvětleny budou tyto typy plateb:

 • QR platba
 • okamžitá platba
 • expresní platba
 • tuzemská platba
 • zahraniční platba
 • SWIFT platba
 • SEPA platba
 • SIPO platba
 • bezhotovostní platba
 • platba bankovním převodem

Se všemi uvedenými druhy plateb se lze setkat v běžném životě, například při zasílání pravidelných plateb za různé služby nebo při nákupu v e-shopu.

QR platba

QR platba se realizuje prostřednictvím tzv. QR kódu, což je grafický kód (směs černobílých čtverců a obdélníků) sloužící pro automatizovaný sběr dat. QR kód je dnes běžně k nalezení na fakturách, dále je pomocí něj možné digitalizovat například palubní vstupenky, menu v restauraci a tak dále.

Stačí otevřít internetové bankovnictví, zvolit QR platbu, naskenovat QR kód a všechny potřebné údaje k platbě (částka, číslo účtu, variabilní symbol apod.) se automaticky vyplní. Poté se QR platba jednoduše potvrdí a je hotovo.

Při využití QR platby tedy není nutné vyplňovat číslo účtu, částku k zaplacení a další údaje ručně, a tak je proces placení rychlejší a pohodlnější. Velkou výhodou je, že při QR platbě nehrozí žádné překlepy, a tím pádem ani odeslání peněz na špatný účet.

QR platby podporuje velké množství tuzemských bank. V současnost lze provádět:

 • QR platby Air Bank
 • QR platby ČSOB
 • QR platby Česká spořitelna
 • QR platby Equa Bank (od 1. 1. 2022 Raiffeisenbank)
 • QR platby Era
 • QR platby Fio banka
 • QR platby Komerční banka
 • QR platby mBank
 • QR platby MONETA Money Bank
 • QR platby Raiffeisenbank

Mezi výstavce QR kódů patří například Vodafone, T-Mobile, O2, Netbox, Everyday+ nebo ČPP.

Okamžitá platba

Termín okamžitá platba označuje transakci, jež proběhne během několika sekund, a to bez ohledu na denní dobu či den v týdnu. Okamžitou platbu je tedy možné provést například i o víkendu nebo během státního svátku.

Okamžité platby dnes nabízí mnoho tuzemských bank. Kompletní seznam účastníků okamžitých plateb* je uveden níže.

 • okamžitá platba Air Bank
 • okamžitá platba Banka CREDITAS
 • okamžitá platba Česká spořitelna
 • okamžitá platba ČSOB
 • okamžitá platba Equa bank (od 1. 1. 2022 Raiffeisenbank)
 • okamžitá platba Fio banka
 • okamžitá platba J&T BANKA
 • okamžitá platba KB
 • okamžitá platba mBank
 • okamžitá platba MONETA Money Bank
 • okamžitá platba Oberbank
 • okamžitá platba PPF banka
 • okamžitá platba Raiffeisenbank

*Seznam byl zveřejněn 1. 1. 2023 na webu České národní banky.

Jiné banky působící v České republice okamžité platby momentálně nenabízejí.

Výhodou je, že drtivá většina bank umožňuje okamžité platby zdarma. Za nevýhodu lze považovat skutečnost, že výše transakce je omezena, přičemž limity pro okamžité platby si nastavuje každá banka sama.

Expresní platba

Expresní platba není totéž co okamžitá platba. Jedná se sice o transakci, kterou banka zpracuje zrychleně, nikoliv však o transakci okamžitou. Pokud je platba zadána v určitém časovém limitu, bude realizována ještě v ten samý den. Na rozdíl od okamžité platby není expresní platba tak rychlá, na druhou stranu zde není žádné omezení, pokud jde o výši transakce.

Expresní platbu lze odeslat jak přes internetové bankovnictví, tak pomocí poštovní poukázky. Časovou lhůtu, ve které je nutné platbu provést, aby byla zpracována ještě týž den, banky uvádějí na svých webových stránkách, stejně tak výši případného poplatku.

V současnosti již expresní platby nabízí naprostá většina tuzemských bank. Přehled poplatků* je uveden v tabulce níže.

expresní platba Air Banknenabízí
expresní platba Česká spořitelna125 Kč
expresní platba ČSOB100 Kč
expresní platba Equa bank (od 1. 1. 2022 Raiffeisenbank)100 Kč
expresní platba Fio banka29 Kč
expresní platba KB90 Kč
expresní platba mBanknenabízí
expresní platba Raiffeisenbank100 Kč
expresní platba UniCredit Bank115 Kč

*Přehled je platný k dubnu 2022.

Tuzemská platba

Jako tuzemská platba se označuje transakce realizovaná mezi dvěma bankovními účty ve stejné zemi. Na rozdíl od zahraniční platby, o níž bude řeč níže, je tuzemská platba mnohem rychlejší a ve většině případů také zdarma.

Zahraniční platba

Zahraniční platba nebo také mezinárodní platba je naopak transakce, při níž se prostředky převádějí mezi účty různých zemí. Pojí se s ní trochu odlišné podmínky než s výše zmíněnou tuzemskou platbou, obvykle je zahraniční platba zpoplatněná a může trvat i několik dní.

Existují různé druhy zahraniční platby:

 • SEPA platby (úhrady v eurech do zemí EU/Evropského hospodářského prostoru a dalších vybraných států)
 • platby do států EU/Evropského hospodářského prostoru bez ohledu na měnu
 • platby do států mimo EU/Evropský hospodářský prostor

K provedení zahraniční platby je rovněž nutné znát tzv. IBAN a SWIFT/BIC kód neboli mezinárodní identifikační kód banky.

Specifické podmínky pro zahraniční platby se u jednotlivých bank mohou nepatrně lišit. Dobrou zprávou je, že SEPA platby jsou obvykle nabízeny zdarma. Nicméně například u ČSOB je platba do zahraničí včetně SEPA úhrady zpoplatněna. Česká spořitelna, Komerční banka, Raiffeisenbank, mBank, Fio banka i Air Bank zahraniční platby SEPA realizují bez poplatků.

Lišit se do jisté míry může také doba potřebná pro realizaci zahraniční transakce. Například Air Bank platby do zahraničí zasílá do druhého dne (v případě SEPA plateb), do čtyř pracovních dní (v případě ostatních plateb v rámci EU) nebo do 14 pracovních dní (v případě plateb do států mimo EU).

SWIFT platba

Termín SWIFT platba se někdy používá k označení zahraniční platby. Je tomu tak proto, že kromě čísla bankovního účtu je k její realizaci nutné znát právě SWIFT kód (mezinárodní identifikační kód banky). Ten se skládá z 8 až 11 znaků, přičemž:

 • první čtyři znaky = kód banky (např. 0800 pro Českou spořitelnu)
 • pátý a šestý znak = kód země (např CZ pro Českou republiku)
 • sedmý a osmý znak = kód místa/regionu (např. PP pro Prahu)
 • poslední tři znaky (volitelné) = kód pobočky banky

SWIFT, celým názvem Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, je společnost zajišťující celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikaci. Platba SWIFT je určena k odesílání a přijímání plateb v cizí měně. Každá banka, jež se účastní systému SWIFT, má svůj identifikační kód, tzv. BIC.

SEPA platba

SEPA platba představuje rychlý převod peněz v rámci tzv. SEPA prostoru (Single Euro Payment Area) a musí splňovat tyto náležitosti:

 • platba musí být v eurech
 • poplatky za SEPA platbu se rozdělí mezi obě strany
 • číslo účtu se musí zadat ve formátu IBAN
 • banka příjemce musí podporovat SEPA platby

SEPA je zjednodušeně řečeno oblast v rámci Evropské unie, v níž lze provádět platby v eurech. Platba se zadá jednoduše jako zahraniční platba, u níž se jako měna zvolí euro. Pochopitelně je nutné předem zjistit, zda banka příjemce SEPA platby podporuje.

Oproti běžným zahraničním platbám mají SEPA platby řadu výhod:

 • nižší nebo žádné poplatky
 • transakce je provedena do tří pracovních dní
 • není stanoven žádný limit pro převáděnou částku
 • za příplatek je transakce zpracována tentýž pracovní den

Vedle klasického systému SEPA existuje také systém okamžitých SEPA plateb. K němu se začátkem roku 2022 připojila první finanční instituce z České republiky, nebankovní společnost FairPlay Pay, která nabízí služby pro běžné osoby i podnikatele.

Výši poplatků za SEPA platby si každá banka stanovuje sama. Například Komerční banka (KB) SEPA platby umožňuje zdarma, stejně tak Česká spořitelna, Fio banka, mBank a většina dalších tuzemských bank. Přehled poplatků* uvádí tabulka níže.

SEPA platba Air Bankzdarma
SEPA platba Česká spořitelnazdarma
SEPA platba ČSOB5 Kč
SEPA platba Equa bank (od 1. 1. 2022 Raiffeisenbank)zdarma
SEPA platba Fio bankazdarma
SEPA platba KBzdarma
SEPA platba mBankzdarma
SEPA platba MONETA Money Bankzdarma
SEPA platba Raiffeisenbankzdarma

*Přehled je platný k dubnu 2022.

SIPO platba

SIPO platba, oficiálním názvem Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva, představuje způsob zadání úhrady, stejně jako například inkaso nebo trvalý příkaz.

Na rozdíl od ostatních zmíněných je SIPO platba zajišťována Českou poštou. Ve zkratce jde o službu, která slouží ke sloučení několika inkasních příkazů do jedné platby. Může se jednat například o inkasní platby za internet, telefon, nájem apod.

Inkaso je povolení ke stržení platby z bankovního účtu, využívá se často právo pro platby za telefon, internet a další pravidelné úhrady. Aby mohly inkasní platby proběhnout, je nejdřív potřeba stanovit jejich limit a frekvenci a určit bankovní účet, který si bude moci peníze strhávat.

Trvalý příkaz je zase určený k opakovanému provádění platby v určitém termínu na určitý bankovní účet.

Bezhotovostní platba

Bezhotovostní způsob platby zřejmě není třeba nijak zvlášť představovat. Bezhotovostní platba je, jak napovídá již sám název, platba probíhající bez využití hotovosti.

Nejčastěji jde o platbu debetní nebo kreditní kartou. Mezi další možnosti bezhotovostních plateb patří například jednorázový či trvalý příkaz k úhradě.

Platba bankovním převodem

Platba bankovním převodem je platba, která se provádí z internetového bankovnictví. V porovnání s modernějšími způsoby platby, jako je například platba kartou online (přes platební bránu), je zpravidla pomalejší a o poznání méně pohodlná. To samozřejmě neplatí pro výše zmíněnou QR platbu, která placení bankovním převodem značně usnadňuje.

Platba bankovním převodem má i své výhody. Zejména nedůvěřiví zákazníci internetových obchodů ocení skutečnost, že při uhrazení objednávky bankovním převodem se prodejce dozví pouze číslo účtu a jméno.

Byla by však chyba se domnívat, že všechny ostatní platební metody nejsou bezpečné. Například u zmíněné platby přes platební bránu je riziko zneužití údajů minimální, stejně tak při využití služby PayPal. Vybílení bankovního účtu a s ním spojené finanční problémy tedy prakticky nehrozí.

Naopak mezi nevýhody platby bankovním převodem patří riziko překlepu a následného odeslání peněz na chybné číslo účtu. To však opět neplatí pro QR platbu, pro jejíž provedení stačí naskenovat QR kód a všechny potřebné údaje k platbě se automaticky vyplní samy.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang