Pojistit, či nepojistit? Vždyť je to „jen“ mobilní telefon

mobilni-telefon

Mobilní telefon je dnes poměrně drahou záležitostí. Cenové relace se různí, to ano, ale není výjimkou, že lidé mají telefon za několik tisíc korun. Je to vlastně jedna z dražších věcí, kterou nosíme dennodenně u sebe, stejně jako šperky, hodinky, brýle, v některých případech může být dražším kouskem i oblečení, kabelka apod.

Dnešní mobilní telefon je přece jen náchylnější na poškození než legendární Nokia 3310.

Pojištění nabízí přímo mobilní operátoři, stejně tak ostatní prodejci mobilních telefonů. Pojištění zařízení může být také součástí pojištění domácnosti.

Mobilní telefon lze znehodnotit, rozbít a zničit celou řadou způsobů. Vždy je třeba počítat s tím, že pojištění se většinou nevztahuje na nahodilé situace, jako je:

 • krádež
 • poškození vodou
 • mechanické poškození způsobené např. pádem, nárazem apod.
 • poškození elektrickým proudem
 • poškození třetí osobou (+ dítě)
 • poškození domácím mazlíčkem

Jedná se o tzv. výluky z pojištění neboli situace, které nemohou být/nejsou pojištěny. Pokud se vám zrovna něco takového přihodí, telefon nebude zdarma opraven. Je tedy zcela zásadní zkontrolovat, co kryje Vaše pojistka. Důležitá bývá pro pojišťovnu informace, zda se stala nehoda na území ČR nebo v zahraničí.

Na co se pojištění nemusí vztahovat:

 • úmyslné poškození
 • kosmetické vady, které nezabraňují používání přístroje
 • pády bez zjevné příčiny
 • poškození zařízení, kterému se dalo předejít
 • poškození zaviněné nedodržováním pokynů v manuálu
 • poškození způsobené živelnou pohromou
 • + další individuální výluky z pojištění

Pojistku je dobré sjednat alespoň na první rok. Hodnota telefonu v průběhu času klesá – narozdíl od prostředků ke zhodnocení peněz – a je dále na zvážení, zda si bezplatné nezáruční opravy zajistit na delší dobu. Rozhodující by měla být cena zařízení.

V tomto případě platí: „Nikdy neříkej nikdy“. Můžete být sebeopatrnější a přece nastane chvíle, kdy budete za pojištění telefonu více než rádi.

TIP: Kromě správného pojištění telefonu by také člověk měl vědět, jak vyčistit telefon, by mu co nejdéle sloužil.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang