Podmíněné příkazy – limitní příkazy

take-profit-prikaz-a-rozhodnuti

Limitní příkazy jsou vhodnější pro trhy, u nichž se předpokládá obchodování v úzkém pásmu, zatímco podmíněné příkazy stop umožňují využít možného proražení hranice

Podmíněné příkazy mohou být užitečné, kdykoli má obchodník konkrétní očekávání ve vztahu k budoucímu vývoji situace na trhu. Obecně se limitní příkazy lépe hodí pro trhy, u nichž se očekává stabilita, zatímco příkazy stop umožňují využít možné proražení hranice určitého pásma.

Podmíněné limitní příkazy (Buy Limit, Sell Limit)

Předpokládejme, že obchodník sleduje trh, který přetrvává v úzkém horizontálním trendu, a očekává, že situace po určitou dobu zůstane stejná. Z grafu vyplývá, že se cena na trhu s měnovým párem USD/CHF pohybuje v pásmu ohraničeném hodnotami 1,000 a 1,0200. V takovém případě lze uvažovat o podmíněných příkazech, které umožní této situace využít, a:

  • nakupovat v okamžiku, kdy se cena nachází ve spodní části tohoto pásma, pomocí příkazu Buy Limit, například při hodnotě 1,0010 a/nebo,
  • prodávat v okamžiku, kdy cena dosáhne horní části tohoto pásma, pomocí příkazu Sell Limit, například při hodnotě 1,01180.

V zásadě se může uvažovat o podmíněných příkazech Buy Limit and Sell Limit vždy, když lze očekávat, že se trh bude dočasně pohybovat jedním směrem (dolů – v případě příkazu Buy Limit, a nahoru – v případě příkazu Sell Limit) a pak se vrátí na předešlou cenovou úroveň.

Podmíněné limitní příkazy (Buy Limit, Sell Limit)

Účelem příkazů stop je využít možné proražení (break out) hranice konsolidačního pásma. Podle zásad technické analýzy platí, že čím déle trvá konsolidace, tím silnější může být potenciální tržní pohyb po jejím proražení. I když to zní slibně, zůstává otázka, jakým směrem se průraz uskuteční. Pro využití tohoto pohybu za pomoci podmíněných příkazů je možné tyto příkazy nastavit v obou směrech.

Jak to probíhá v praxi? Předpokládejme, že se trh s měnovým párem GBP/USD drží v pásmu mezi hranicemi 1,53300 a 1,54030 a obchodník očekává v nejbližší době proražení těchto hranic.

Směr budoucího pohybu není znám, očekává se však, že jakmile trh opustí pásmo, nastane nový trend a pohyb bude pokračovat. V tomto případě může obchodník uvažovat o těchto možnostech:

  • nakupovat, jestliže trh překročí úroveň 1,54030, nastavením příkazu Buy Stop na cenu 1,54100 (například) a očekávat, že vzestupný pohyb bude pokračovat,
  • prodávat, jestliže trh klesne pod úroveň 1,53300, nastavením příkazu Sell Stop na cenu 1,53000 (například) a očekávat, že klesající trend bude pokračovat.

Obchodník v podstatě může mít zájem o podmíněné příkazy Buy Stop a Sell Stop, kdykoli očekává, že trh opustí současné cenové pásmo a v tomto trendu bude pokračovat.

Pokud navíc projektovaný scénář obsahuje předpoklad, že se bezprostředně po proražení hranice trh stáhne zpět (retrace) a potom bude pokračovat v zahájeném pohybu, lze uvažovat o příkazech Buy Stop Limit a Sell Stop Limit.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang