Vyúčtování energií v zúženém rozsahu – část faktury je na internetu

Za co konktrétně platíme dodavatelům elektřiny a plynu? Na to by měla odpovědět faktura, která nám přijde na konci zúčtovacího období. Zákon ovšem dodavatelům umožňuje, aby vynechali například cenu za silovou elektřinu. Co přesně znamená vyúčtování v zúženém rozsahu?

Pokud se rozhodnete odebírat elektrickou energii od společnosti ČEZ nebo plyn od firmy RWE a budete se prokousávat jejich obchodními podmínkami, zjistíte, že zároveň s uzavřením smlouvy žádáte o poskytování vyúčtování v zúženém rozsahu.

Jaký je rozdíl mezi vyúčtováním obvyklým a zúženým? Při hledání odpovědi se nejdřív musíme zaměřit na to, co najdeme na standardní, tedy kompletní faktuře za energie.

Klasická faktura má obecnou, podrobnou a doprovodnou část

Obyčejně do poštovní schránky přijde odběrateli souhrnné roční vyúčtování, ve kterém jsou sečteny všechny poplatky za dodávku i distribuci energie, stejně jako daně odváděné státu. Tato faktura se musí podle vyhlášky Energetického regulačního úřadu skládat ze tří částí: obecné, podrobné a doprovodné.

  • V první, obecné části najdete shrnutí základních údajů (celková spotřeba, zaplacené zálohy a případný doplatek či přeplatek).
  • Druhá, podrobná část představuje detailní rozpis spotřeby zákazníka. Najdete zde například cenu za silovou elektřinu, která se liší podle tarifu a dodavatele, dále platby v regulované části ceny, kterou už váš dodavatel neovlivní. Podrobná část se bude spotřebiteli hodit, zejména pokud chce porovnávat nabídky různých dodavatelů či lépe kontrolovat svou spotřebu.
  • Závěrečná, doprovodná část může obsahovat například doplňující informace o výrobních zdrojích elektřiny (procentuální podíl uhlí, jádra, plynu, obnovitelných zdrojů energie atd.), dopadech na životní prostředí, právech zákazníka nebo kontakty na příslušné správní orgány. Doprovodnou část tedy budete potřebovat jen v mimořádných situacích, jako je reklamace nebo spor s dodavatelem.

Zúžené vyúčtování šetří papír a vynechává méně důležité údaje

Při běžném vyúčtování obdržíte všechny tři části faktury v tištěné podobě. Podle průzkumu provedeného Energetickým regulačním úřadem ale většinu spotřebitelů informace z doprovodné části příliš nezajímají. Proto vstupuje do hry vyúčtování v zúženém rozsahu. Co se skrývá za tímto pojmem?

Místo všech tří části vám bude zaslána pouze obecná část, případně obecná a podrobná část vyúčtování, zatímco doprovodnou část najdete na webových stránkách svého dodavatele energie. 

Pokud se nový zákazník společností ČEZ a RWE podívá na svou papírovou fakturu, nenajde tam tedy například kontaktní údaje Energetického regulačního úřadu, Ministerstva průmyslu či Státní energetické inspekce. Chybějící informace ovšem snadno naleznete na internetu.

Na kompletní papírovou fakturu máte právo!

Pokud si ale s počítačem zrovna dvakrát netykáte a chcete mít raději informace o postupu v případě reklamace nebo soudního sporu v zásuvce svého stolu, kde jsou vždy po ruce, nemusíte zoufat. Když podáte písemnou žádost o změnu z vyúčtování v zúženém rozsahu na vyúčtování v plném rozsahu, váš dodavatel elektřiny či plynu vám musí vyhovět.

Naopak pro spotřebitele, který se cítí na internetu jako doma, nabízí dnes někteří dodavatelé energií možnost elektronické faktury, takže všechny údaje o své spotřebě najde po pár kliknutích na svém „energetickém“ kontě. Tato služba je velmi podobná již známějšímu internetovému bankovnictví.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang