Bod nebo pip – Co je pip a co je bod?

bod-nebo-pip

K posouzení finančních důsledků transakce na trhu s CFD je dobré znát hodnotu každého bodu na daném trhu. Představte si cenu na trhu s měnovým párem EUR/USD ve výši 1,4400. Jakou hodnotu by měl pohyb na 1,4500 pro jeden kontrakt CFD?

S výpočtem může pomoci jeden důležitý termín. Bod nebo také pip – představuje nejmenší možnou změnu ceny na daném trhu. Jinými slovy, rozdíl mezi 1,4401 a 1,4400 je 0,0001 – totiž 1 bod (nebo pip). Rozdíl mezi 1,4500 a 1,4400 se skládá ze 100 takových bodů (pipů).

Příklad

Investor chce zaujmout dlouhou pozici na trhu s měnovým párem EUR/USD. Aktuální tržní cena činí 1,4400, účet je veden v českých korunách.

Objem transakce je 1 kontrakt (lot). Investor nechce ztratit víc než 40 bodů, jinými slovy, rozhodl se uzavřít pozici, jakmile kurz EUR/USD klesne na 1,4360 (to může být provedeno automaticky příkazem Stop loss, viz sekce Příkazy. Kolik peněz riskuje v případě negativního scénáře?

Jedním možným řešením je vypočítat celkový výsledek transakce, a sice:

Výsledek negativního scénáře = (konečná cena 1,4360 – počáteční cena 1,4400) * nominální hodnota kontraktu 100 000 = 400 USD (druhá měna měnového páru EUR/USD)

Za předpokladu, že kurz USD/CZK je 20,00 výsledek se rovná 400 USD * 20 USD/CZK = 8 000 CZK.

Druhou možností je určit hodnotu jednoho bodu a vynásobit ji jejich počtem. V tomto případě:

Hodnota bodu = bod 0,0001 * nominální hodnota 100 000 = 10 (USD)

Za předpokladu, že kurz USD/CZK je 20,0, hodnota bodu se rovná 200 CZK.

Výsledek negativního scénáře = 40 bodů v sázce * hodnota bodu 200 CZK = 8000 CZK.

Tento přístup může být v některých situacích pružnější, např. při zjišťování, kolik peněz by se riskovalo při stanovení příkazu stop loss na 35 bodů. Bylo by to jednoduše 35* 200 CZK = 7000 CZK. Potenciální zisk při 60 bodech by tedy dosahoval 60*200 CZK = 12 000 CZK.

Zpět k příkladu uvedenému na začátku této části: když se kurz měnového páru EUR/USD změní z 1,2400 na 1,2500, tedy o 100 bodů, tento pohyb činí ve finančním vyjádření 100*200 CZK = 20 000 CZK.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang