Ropa – kontrakty, úloha na trhu, výhledy

Ropa se nachází pod povrchem Země, a to jak na pevnině, tak v oceánu. Je tvořena širokou škálou složitých uhlovodíků (typ přírodních molekul); ty vznikají po miliony let v důsledku rozkladu prehistorických rostlin a živočichů.

Má neuvěřitelně vysokou energetickou hodnotu, a proto je světovým zdrojem energie číslo jedna. Překvapivě je také neuvěřitelně univerzální. Používá se k výrobě benzinu a benzínu, ale také k výrobě plastů, léků a dokonce i oblečení.

Ropa je světovým zdrojem energie číslo jedna

Více než dvě třetiny světové ropy pochází z ropných vrtů. Ty se obvykle nacházejí na Blízkém východě a tvoří hlavní část obchodu s ropou mezi různými zeměmi. To má za následek napětí a strategické postavení mezi mnoha zeměmi v regionu.

Kromě toho, že je ropa hlavním vývozním artiklem, je významná i pro vnitřní potřebu. Například doprava a průmyslová výroba jsou na ropě závislé jako na palivu. Při spalování ropy bohužel vzniká velké množství CO2, což znamená, že tento průmysl je považován za nebezpečí pro životní prostředí. Vlády i průmysl se snaží najít udržitelnější energetická řešení.

Celkově je ropa neuvěřitelně důležitou součástí moderní společnosti a její poptávka nevykazuje žádné známky zpomalení. Nalezení udržitelného řešení je pro budoucnost tohoto odvětví zásadní.

Ropný kontrakt

Ropný kontrakt je dohoda mezi kupujícím a prodávajícím o obchodu s určitým množstvím ropy za předem stanovenou cenu. Tyto kontrakty se obvykle používají pro nákup, obchodování a skladování ropy, která se následně rafinuje na použitelné produkty, jako je benzin a motorová nafta.

Ve většině případů se ropný kontrakt používá k nákupu a prodeji ropy na světovém trhu. Jedná se o typ futures kontraktu, což znamená, že je to způsob, jak se kupující a prodávající mohou zajistit proti kolísání cen na trhu. To pomáhá společnostem kontrolovat své náklady, protože si mohou cenu ropy zafixovat předem, aniž by musely platit plné náklady, pokud ceny později vzrostou.

Specifika ropné smlouvy závisí na jednotlivých zúčastněných stranách, ale obvykle zahrnují komoditu (druh ropy), objem (množství, které má být obchodováno), dodací podmínky (kam a kdy bude ropa dodána) a cenu (za jakou cenu se kupující a prodávající dohodnou obchodovat). Smlouva může také specifikovat další podmínky, jako jsou standardy kvality, požadavky na skladování a platební podmínky.

Kontrakty na ropu se obvykle obchodují na různých burzách, jako jsou Intercontinental Exchange (ICE), NYMEX a Singapore Exchange (SGX). Tyto burzy stanovují podmínky obchodu a dohazují kupující a prodávající ropných kontraktů. Kupující a prodávající mohou také spolupracovat přímo mezi sebou a sjednat kontrakt sami.

Tyto kontrakty nejsou omezeny na většinu velkých producentů ropy a může je nakupovat a prodávat kdokoli, kdo na to má prostředky. Mohou být krátkodobé, například na jeden či dva dny, nebo dlouhodobé, například na rok či více. Po vypršení kontraktu musí kupující a prodávající vypořádat podmínky kontraktu.

Ropné kontrakty mohou být pro kupující a prodávající účinným způsobem, jak řídit své náklady a zároveň diverzifikovat svá portfolia. S ropnými kontrakty je však spojeno poměrně velké riziko, protože ceny mohou být volatilní a může být obtížné předvídat jejich budoucí vývoj. Proto je důležité před uzavřením ropného kontraktu důkladně prozkoumat globální trh s ropou.

Případný odchod z unie by pravděpodobně vedl k růstu nejistoty a tím jednak k útlumu ekonomické aktivity a poptávky po ropě a taktéž k růstu dolaru. Oba aspekty by pro ropu byly nepříznivé. Pokles ropy v posledních hodinách též souvisí se zatím nepotvrzeným příměřím mezi militanty a vládou v Nigérii.

Dlouhodobě ale fundamenty zůstávají pro cenu ropy nepříznivé. Cena ropy je celkově stále pod fundamentálním klesajícím tlakem kvůli převisu nabídky ropy nad její poptávkou a silnému dolaru.

Futures kontrakty

Futures kontrakt je derivátový kontrakt, v němž se dvě strany dohodnou na nákupu a prodeji podkladového aktiva za určitou cenu a k určitému datu v budoucnosti. Futures kontrakty jsou na trhu s komoditami již po staletí základním prvkem a trh s ropou není výjimkou.

Ropa jako futures kontrakt dává obchodníkům možnost koupit a prodat podkladové aktivum za určitou cenu a k určitému datu v budoucnosti, což jim umožňuje spekulovat na vývoj trhu s ropou.

Vzhledem ke své významné roli v globální ekonomice se ropa stala jednou z nejaktivněji obchodovaných komodit na termínových trzích. Futures kontrakt na ropu dnes fixuje cenu na základě aktuálních tržních podmínek a umožňuje kupujícímu uzamknout budoucí cenu za dodávku ropy k určitému datu.

Tento způsob je znám jako forwardová nebo termínovaná cena a umožňuje obchodníkům spekulovat na budoucí vývoj trhu s ropou.

Nejoblíbenějším způsobem obchodování s ropou jsou futures kontrakty, které se obchodují na hlavních ropných burzách, jako je New York Mercantile Exchange (NYMEX). Tyto burzy nabízejí širokou škálu futures kontraktů na ropu, od lehké sladké ropy po ropu Brent a zemní plyn.

Každý kontrakt je vypořádán v amerických dolarech a představuje určité množství ropy (nebo plynu) v předem stanoveném místě a čase dodání.

Obchodníci mohou futures kontrakty využít ke spekulaci na vývoj trhu s ropou nebo k zajištění své fyzické expozice vůči cenám ropy. Například letecká společnost, která chce zajistit své náklady na pohonné hmoty, může zakoupit futures kontrakt na ropu, takže bude mít fixní cenu i v případě, že se tržní cena ropy zvýší.

Lze shrnout, že futures kontrakty na ropu jsou důležitou součástí trhu s ropou a poskytují obchodníkům mechanismus, který jim umožňuje spekulovat na vývoj trhu s ropou nebo zajistit svou fyzickou expozici vůči změnám cen ropy. Tyto kontrakty se tak staly jedním z nejoblíbenějších derivátů na světě a umožňují obchodníkům rychle a efektivně obchodovat na trhu s ropou.

Makroekonomické události USA dnes

Šéfka Fedu Yellenová dnes v 16.00 SEČ v Kongresu prezentuje pololetní Zprávu monetární politiky.

Vystoupení by mělo úzce kopírovat fakta z červnového rozhodování centrální banky úrokových sazeb a monetární politiky: Vzhledem k referendu Velké Británie o vystoupení z EU a nečekaně velkému oslabení růstu aktivity trhu práce a aktivity služeb USA zajišťují, že Fed zvyšování hlavní úrokové sazby odloží minimálně do září.

Tato politika je momentálně pro ropu příznivá, naopak růst úrokových sazeb může cenu snižovat.

Fundamentální pohled

Převis nabídky nad poptávkou, který ve druhém pololetí 2015 způsobil propad ceny ropy, je způsoben hlavně nabídkovou stranou.

Světový trh začal čerpat více ropy z USA. Toto akcelerovala  taky neschopnost  OPECu změnit svou produkční a kvótovou politiku. OPEC tak dosud prosazuje cíl udržet své tržní podíly namísto uměle snižovat objem produkce ropy z maxim a tak stabilizovat cenu.

Také se tolik nenaplnila nebezpečí hrozby omezení nabídky ropy s vyhrocením napětí v Iráku a pokračující nestabilita na Ukrajině.

Poptávka po ropě se vyvíjí nejednoznačně, je tažena solidním ekonomickým růstem USA, kterou ale vyvažuje slabost jiných hospodářských center: Evropy, Japonska, Číny. K poklesu ceny dlouhodobě vedla též globální apreciace dolaru.

Fundamentální výhled

Fundamentální výhled je zatím pro ropu smíšený. Převis nabídky, která není tolik citlivá na pokles ceny ropy a již navíc může významně navýšit Írán po očekávaném uvolnění sankcí na vývoz ropy, nad poptávkou ropy zřejmě bude dlouhodobější jev, což udržuje ropu pod tlakem.

Z hlediska poptávky po ropě vývoj světové ekonomiky je smíšený, růst HDP USA a eurozóny může posílit, čínská ekonomika naopak zpomaluje růst.

Propad ropných cen z minulosti ale časem může poptávce po ropě a světovému hospodářství dát růstový impuls vzhledem k redukci nákladů na energie, suroviny a paliva a tím i k posílení růstu spotřeby a investic.

Zatím se tento efekt ale překvapivě příliš neprojevuje, možná proto, že nižší náklady, a tím i větší úspory, ekonomických subjektů neposilují spotřebu a míra úspor tak trvaleji roste.

Dolar v současnosti vůči hlavním světovým měnám slábne, na druhou stranu momentální i dlouhodobé fundamentální aspekty hlavně monetárních politik Fedu, ECB a BoJ naznačují možnost posilování dolaru.

Právě vývoje poptávky a dolaru mohou být pro směr ceny ropy rozhodujícími a klíčovými proměnnými, teprve případné oživení poptávky po ropě a/nebo pokles dolaru by mohly přinést odvrácení klesajícího tlaku, významnější konsolidaci či dokonce změnu dlouhodobého trendu podpořené návratem ceny nad 63,5, na což ale zatím trh marně čeká.

Technický pohled a výhled

Cena pokračuje v letošním růstovém trendu a stabilizovala se v rozmezí vytyčeném důležitými technickými hranicemi 46,0 – 52,9. Dlouhodobý klesající trend začátkem ledna dokonce zavedl cenu ropy pod klíčovou dlouhodobou podpůrnou zónu v okolí 32,9.

Návrat nad tuto hladinu ale zdaleka nemusí znamenat obrat dlouhodobého trendu s pevným základem. K tomu a odrazu k prudkým růstům trh potřebuje hlavně trvalejší fundamentální zlepšení a splnění technické podmínky, překonání 63,5, případně oslabení dolaru.

Výhledově letos ale zůstává hlavní pozornost na klíčových podporách, jejichž případné proražení by potvrdilo pokračování klesajícího trendu s cíli až případně 16,7 (minimum z roku 2001) a 10,6 (minimum z roku 1998).

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 76 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang