Výhody darování krevní plazmy

Pokud se alespoň trochu zajímáte o dění v České republice, pak jste určitě zaznamenali relativně vysoký nedostatek zdravých a spolehlivých dárců krve a krevní plazmy. Bohužel situace už je v některých regionech poměrně kritická, takže se nemocnice a odběrové organizace snaží motivovat k dárcovství stále větší množství lidí. 

Darování krevní plazmy má však kromě finanční odměny i řadu dalších benefitů, nad nimiž se rozhodně vyplatí minimálně přemýšlet.

Péče o vlastní zdraví

Určitě se mezi vámi najde relativně vysoké procento lidí, kteří se snaží pečovat co nejlépe o svůj zdravotní stav. To ve většině případů spočívá v kontrolovaném jídelníčku, dostatečném množství pohybu a také v pravidelných lékařských prohlídkách. Málokdo ovšem ví, že pokud půjdete na bezpříspěvkové darování krevní plazmy, bude vám zdarma zkontrolován komplexní zdravotní stav pomocí několika testů. Před každým odběrem totiž absolvujete zdravotní prohlídku, která vám pomůže s kontrolou vašeho zdravotního stavu.

Prevence skrytých onemocnění

V lidské společnosti bohužel platí pravidlo, že se lidé o své zdraví začínají primárně zajímat až v pokročilejším věku, kdy se u nich projevuje řada zdravotních problémů. Mezi benefity darování plazmy přitom patří pravidelné kontroly krevního obrazu, na nichž se zpravidla běžná onemocnění projeví již ve svém prvopočátku. Typickým příkladem je například vysoký krevní tlak. Ten se neprojevuje žádnými bolestmi, ani většími zdravotními komplikacemi, nicméně v případě jeho zanedbání se může projevit jako zdraví ohrožující nebo dokonce smrtelná nemoc.

Jak je sledován váš zdravotní stav?

Asi si budete říkat, že při pravidelném darování krevní plazmy se stanou lékařské kontroly pouze nutnou rutinou, v rámci níž nedojde ke zjištění jakýchkoliv zdravotních neduhů. Opak je ovšem pravdou, protože každé dárcovství předchází měření krevního tlaku, tepu a také kontrola tělesné teploty. Na veškeré serologické testy pak dohlíží lékař, s nímž navíc můžete konzultovat jakékoliv pochybnosti o svém zdravotním stavu. Tyto konzultace jsou pochopitelně zcela zdarma a můžete je absolvovat před každým odběrem plazmy.

Potenciální záchrana života

Mezi další velmi výrazné benefity darování krevní plazmy patří nepochybně hřejivý pocit, že jste svým jednáním nepřímo pomohli k záchraně lidského života. Ani v současné době se totiž někteří lidé bohužel nevyhnou závažným zraněním, během nichž ztratí obrovské množství krve. Krevní plazmu není možné i přes veškeré moderní technologie vyrobit, a proto je naprosto zásadní získávání nových vhodných dárců. Po prvním dárcovství tak budete žít s pocitem, že vaše plazmatické proteiny a další rozmanité složky pomohly zachránit lidský život.

Péče o mentální zdraví

Tato výhoda darování plazmy může být pro někoho poněkud diskutabilní, nicméně řada objektivních lékařských výzkumů prokázala souvislost mezi životním štěstím a darováním krevní plazmy. Je tedy dokázané, že lidé darující plazmu se perou s menším množstvím stresu, mají větší pocit sounáležitosti, a kromě toho se mnohem snadněji dostávají do duševní pohody. To je v současném hodně napjatém světě velmi důležité, protože dlouhodobé nezvládnutí stresové hladiny se negativně projeví na vašem psychickém zdraví.

Peněžní odměna

Řada z vás asi nebude krevní plazmu darovat primárně kvůli finanční odměně nebo jiným hmotným benefitům, nicméně je v přehledu výhod nelze opomenout. Výše finanční kompenzace se většinou pohybuje okolo 800 Kč v závislosti na konkrétní odběrové instituci. Alternativou je tzv. bezpříspěvkové dárcovství, při němž máte nárok na odpočet ze základu daně ve výši až 3 000 Kč za každý úspěšný odběr, což rozhodně není malá částka. V ročním součtu lze takto odečíst až 15 % ze základu daně. Obvykle také jako tzv. bezpříspěvkový dárce nepřímo podpoříte partnerskou neziskovou organizaci dárcovského centra – bude jí zaslána částka ve výši paušální finanční úhrady, které se vzdáváte. 

Pokud si aktuálně pohráváte s myšlenkou na darování krevní plazmy, určitě zajděte do nejbližšího odběrného místa. Prokážete tak službu nejenom lidské společnosti, ale potenciálně i svým blízkým.

Zdroj obrázku: khemmarat jittasupo / Shutterstock.com

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang