Investice – jak zvýšit výnos, snížit riziko, zkušenosti

Investice je termín používaný k popisu procesu, při kterém se vkládají peníze, čas a energie do něčeho s cílem vytvořit zisk nebo návratnost investice. Investice může být realizována prostřednictvím různých aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, nemovitosti, suroviny nebo jiné formy majetku.

Investování se obvykle provádí za účelem zisku, ale může mít i jiné motivace, jako je diverzifikace portfolia nebo snaha o ochranu proti inflaci. Investování však není bez rizik, protože ceny aktiv mohou růst i klesat a může dojít ke ztrátě investovaných peněz.

Investice se dělí na krátkodobé a dlouhodobé. Krátkodobé investice jsou obvykle založeny na rychlých ziscích, zatímco dlouhodobé investice jsou založeny na přesvědčení, že daná investice bude růst v hodnotě a přinášet zisky v průběhu času.

Investování je důležitou částí hospodářského prostředí a pomáhá podnikům a jednotlivcům růst a prosperovat. Jak na nejlepší investice?

Jak zvýšit výnos z investice

Existuje několik způsobů, jak zvýšit výnos z investice:

 • Diverzifikace portfolia: Diverzifikace portfolia znamená investování do více různých aktiv, aby se minimalizovalo riziko ztráty. Díky diversifikaci se sníží pravděpodobnost, že všechny investice ztratí na hodnotě současně.
 • Investování do dividendových akcií: Investování do společností, které pravidelně vyplácejí dividendy, může být způsobem, jak získat pravidelný příjem a zvýšit celkový výnos z investice.
 • Reinvestování výnosů: Reinvestování výnosů z investic znamená, že namísto vybírání zisků z investic a používání peněz jinde, jsou výnosy opětovně investovány do původního aktivu. Tento způsob může přinést další růst hodnoty a zvýšení výnosů z investice.
 • Investování do aktiv s vysokým potenciálem růstu: Investování do aktiv s vysokým potenciálem růstu, jako jsou nové technologie nebo rozvíjející se trhy, může znamenat vyšší výnosy, ovšem zároveň také vyšší riziko ztráty.
 • Nákup aktiv s nízkými náklady: Nákup aktiv s nízkými náklady, jako jsou například indexové fondy, může snížit náklady na investice a tím i zvýšit celkový výnos.
 • Pravidelné investování: Pravidelné investování znamená investování stejné částky peněz v pravidelných intervalech, což umožňuje snížit riziko, že bude investováno příliš mnoho peněz v jednom okamžiku, a umožňuje získat průměrnou cenu nákupu investice.

Každý z těchto způsobů může pomoci zvýšit celkový výnos z investice, ale je důležité si uvědomit, že žádný z těchto způsobů není zárukou zisku a každá investice má své rizika a nejistoty.

Jak snížit rizikovost investice?

Existuje několik způsobů, jak snížit rizikovost investice:

 • Diverzifikace portfolia: Diverzifikace portfolia je klíčovým způsobem, jak snížit rizikovost investice. Investování do různých aktiv, jako jsou například akcie, dluhopisy, komodity a nemovitosti, může snížit riziko v případě, že jedno aktivum ztrácí na hodnotě.
 • Investování do kvalitních aktiv: Investování do kvalitních aktiv, jako jsou společnosti s dlouhodobou historií úspěchu a silnými finančními ukazateli, může snížit rizikovost investice. Tyto společnosti mají větší šanci na dlouhodobý růst a ziskovost.
 • Pravidelné investování: Pravidelné investování může pomoci snížit riziko vlivu náhlých cenových výkyvů. Pravidelný nákup aktiv, například prostřednictvím investičních fondů nebo akciových programů, může vést k průměrné ceně nákupu a snížit riziko, že se investuje příliš mnoho peněz v jednom okamžiku.
 • Nákup a držení: Strategie nákupu a držení znamená, že investoři nakupují aktivum a drží ho po delší dobu, namísto častého nakupování a prodeje. Tato strategie může snížit riziko vlivu krátkodobých cenových výkyvů a umožnit investici růst na dlouhodobém horizontu.
 • Používání ochranných nástrojů: Ochranné nástroje, jako jsou například opce nebo futures kontrakty, mohou pomoci snížit rizikovost investice. Tyto nástroje umožňují investoři chránit své pozice proti náhlým cenovým pohybům.
 • Studium trhu a investic: Posledním způsobem, jak snížit rizikovost investice, je pečlivě studovat trh a investice, do kterých se investuje. Dobré porozumění trhu a jednotlivým investicím může pomoci minimalizovat riziko a zlepšit výkonnost investice.

Je důležité si uvědomit, že každá investice má své rizika a nejistoty a že snížení rizikovosti investice nemusí zaručit zisk.

Kdo je úspěšný investor?

Úspěšný investor je člověk, který má znalosti, dovednosti a zdroje potřebné k tomu, aby mohl investovat se ziskem. Úspěšní investoři rozumí trhům, rizikům spojeným s různými investicemi a strategiím potřebným k maximalizaci výnosů. Jsou také trpěliví, dokáží přečkat výkyvy trhu a využít příležitostí.

Existuje více typů úspěšných investorů. Někteří z nich jsou profesionální investoři, například manažeři hedgeových fondů, jiní jsou soukromí investoři, kteří provedli vlastní průzkum a vytipovali slibné investice. Bez ohledu na původ, věk a další charakteristiky mají úspěšní investoři několik společných rysů.

Úspěšní investoři především rozumí trhům. Vědí, kterým investicím se bude pravděpodobně dlouhodobě dařit a kterým se mají vyhnout. Mají také silný finanční důvtip, který jim umožňuje rychle rozpoznat a využít příležitosti.

Za druhé, úspěšní investoři jsou disciplinovaní. Chápou, že investování je dlouhodobá hra, a jsou dostatečně trpěliví, aby přečkali výkyvy trhu. Rovněž podstupují kalkulovaná rizika a diverzifikují svá portfolia, čímž snižují riziko ztráty.

Zatřetí, úspěšní investoři jsou informovaní. Čtou zprávy, sledují ekonomické trendy a pozorně sledují trhy. Chápou také důsledky finančních rozhodnutí a dokáží rychle reagovat na změny.

A konečně, úspěšní investoři mají prostředky, aby mohli své investice co nejlépe využít. Mají přístup ke kapitálu, který využívají k realizaci příležitostí. Mají také přístup k sítím profesionálů, poradců a odborníků, kteří jim mohou pomoci činit informovaná rozhodnutí.

Co je důležité k tomu, aby se člověk mohl stát úspěšným investorem?

 1. Průzkum: Úspěšní investoři se rozhodují na základě důkladného průzkumu a analýzy.
 2. Dlouhodobá orientace a trpělivost: Úspěšní investoři považují akciový trh za dlouhodobou investici a jsou při svém rozhodování trpěliví.
 3. Diverzifikace: Úspěšní investoři diverzifikují své investice do různých tříd aktiv a odvětví.
 4. Řízení rizik: Úspěšní investoři podstupují kalkulovaná rizika a moudře je řídí.
 5. Sebeuvědomění: Úspěšní investoři chápou svou vlastní toleranci k riziku a schopnost nést ztráty.
 6. Disciplína: Úspěšní investoři se drží své investiční strategie a nenechávají se ovlivnit emocemi nebo tržním humbukem.
 7. Přizpůsobivost: Úspěšní investoři jsou schopni upravit svou strategii, když se změní podmínky na trhu.
 8. Plánování: Úspěšní investoři plánují své investice a mají jasnou strategii odchodu.

Úspěšní investoři mají znalosti a zdroje, které jim umožňují ziskové investice. Rozumějí trhům, podstupují kalkulovaná rizika a jsou neustále informováni. Mají také disciplínu, aby se svých investic drželi, a zdroje, které jim umožňují využít příležitostí. Se správným přístupem a znalostmi se může stát úspěšným investorem každý.

Komentář blogera: Výnos 5 000 % za deset let? Jedině investice do úspěšného Startupu!

Ne toto není vtip. Taková a někdy ještě zajímavější čísla si ukážeme na reálných příkladech. A příště u toho můžete být i Vy.

Když spoluzakladatel Yahoo Jerry Young investoval do začínající čínské společnosti Alibaba, většina lidí kolem něj ho měla za blázna a možná to byl jeden z důvodů, proč musel odejít z postu ředitele Yahoo. Nakonec se v roce 2012 představitelé Yahoo dohodli, že se zbaví poloviny držených podílů ve společnosti Alibaba za 7,1 mld před zdaněním.

V roce 2005 do Alibaby investovali 1 mld. dolarů výměnou za 40% podíl ve společnosti. Bylo to právě díky dohodě Jack Ma a Jerry Young, kterému se vize Jack Ma líbila natolik, aby do ní investoval.

Celkový výnos, který společnost Yahoo realizovala při prodeji poloviny držených podílů, byl cca 1 400 % před zdaněním za 7 let. Kdyby s prodejem počkali do IPO v roce 2014, kdy celková tržní kapitalizace společnosti Alibaba byla odhadována na 300 mld. dolarů, prodejní hodnota poloviny držených podílů by byla cca 59 mld. dolarů.

Celkový výnos za prodej poloviny držených podílů o dva roky později, dohromady tedy 9 let od začátku investice, by byl těžko uvěřitelných 5 900 %.

Kdybyste investovali 100 000 Kč do podílu ve společnosti Yahoo v roce 2005, v roce 2014 by Vaše investice měla hodnotu cca 5 900 000 Kč.

Investice do společnosti provozující taxi služby – Uber ve výši 100 000 Kč v roce 2009 by dnes v roce 2016 měla hodnotu cca 25 000 000 Kč.

Podobně by to dopadlo, kdybyste včas investovali do společností Apple, Google, Twitter, Snapchat nebo např. Tesla. Dnes byste Váš majetek počítali v miliónech, v případě že byste investovali jen 100 000 Kč.

Dříve jste musel být osobní přítel zakladatele, velká finanční instituce nebo někdo hodně bohatý, abyste se k takové možnosti dostal. V dnešní době, kdy se obrovským tempem rozvíjí technologie a investování se stalo běžnou součástí našich životů, jsou už cesty i pro drobné investory, jak investovat do startupů kdekoliv na světě.

Díky platformám jako Angel.coIndiegogo nebo Kickstarter dnes můžete investovat přímo do podílů ve Startupech z celého světa už od jednoho dolaru. Můžete tak i s malým kapitálem investovat do více Startupů a rozložit tak riziko.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang