Jak se daří odvětví venture capital?

venture-capital

Venture capital, volně přeloženo jako rizikový kapitál, je kapitálem, který slouží k financování mladých privátních společností (neveřejně obchodovaných). V posledních dvou letech má financování venture kapitálem jasný trend, jenž je zřejmý z grafu níže.

Zatímco počet transakcí klesá každý kvartál o jednotky procent, agregovaná částka venture capital transakcí roste v řádu desítek procent. Průměrná investice venture kapitálu se tak za poslední dva roku více než ztrojnásobila.

Tento trend je zapříčiněn zvýšenou participací korporátních investorů, podílových a hedgových fondů v pozdějších fázích investování do těchto mladých společností. V dnešní době nízkých úrokových sazeb, které jsou např. pro pojišťovny či penzijní fondy extrémně nepříznivé, jsou v oblasti venture capitálu jedním z nejvýznamnějších faktorů růstu objemu transakcí.

Regionálně si nejlépe vede USA

Graf pod odstavcem vyobrazuje procentuální zastoupení vybraných regionů na celkovém počtu venture capital transakcí. Není velkým překvapením, že jednoznačným lídrem se stala Severní Amerika, do které míří více než polovina transakcí.

Druhé místo v tomto pomyslném žebříčku obsadila Evropa a hned za ní Čína. Je ovšem pravděpodobné, že se Čína v několika následujících letech na Evropu dotáhne a zřejmě ji i v počtu transakcí předčí (jak je to se clem a DPH z Číny?). Tato situace nastane, bude-li pokračovat nastolený trend a Čína neutrpí značné škody splasknutím akciové či nemovitostní bubliny na zdejším trhu.

Nejaktivnější startup scéna je v San Franciscu

Pokud se zaměříme pouze na Severní Ameriku, tak nejvíce transakcí v druhém kvartálu 2015 plynulo do Kalifornie. To ovšem není žádné překvapení, protože v Kalifornii se nachází vyhlášená oblast Silicon Valley a město s nejaktivnější startup scénou na světě San Francisco. Toto město také drží primát nejhodnotnější venture capital transakce v posledním kvartálu.

Financování v objemu 1,5 miliardy USD získala společnost Airbnb, jež provozuje službu zprostředkování pronájmu ubytování. Na druhém místě se s velkým odstupem umístil New York.

Venture capital přitahují nejvíce internetové společnosti

Na závěr krátké shrnutí nejatraktivnějších odvětví pro investory venture kapitálu. V druhém kvartálu letošního roku získaly nejvíce „rizikového kapitálu“ internetové společnosti. Tyto společnosti je relativně snadnější přivést k životu a není zapotřebí vysoký počáteční vklad.

Proto je pro investory pravděpodobnější objevit internetovou společnost s vysokým růstovým potenciálem, než například společnost zabývající se industriální výrobou.

Co je to venture capital?

Rizikový kapitál (VC) je druh financování, který rizikoví kapitalisté poskytují začínajícím společnostem, obvykle výměnou za významný podíl na podniku ve formě vlastního kapitálu. Obvykle se používá k financování počátečních fází podnikání, které vyžadují značné riziko a velké množství kapitálu pro rozjezd společnosti. V případě rizikového kapitálu investor přebírá vysokou míru rizika, ale zároveň se může těšit z vysoké potenciální návratnosti investice, pokud podnik uspěje.

Investoři rizikového kapitálu obvykle hledají příležitosti v inovativních nápadech, produktech nebo službách a v těch, které jsou schopny generovat vysokou míru návratnosti v relativně krátké době. Často se zaměřují na začínající podniky v oblasti technologií nebo zdravotnictví, které obvykle nabízejí nejvyšší výnosy. Rizikoví kapitalisté mohou začínajícímu podniku pomoci vypracovat podnikatelský plán, poskytnout kontakty a podporu v oblasti marketingu a prodeje a pomoci zakladatelům při náboru zkušených zaměstnanců.

Rizikoví kapitalisté mají často tu výhodu, že kromě kapitálu mohou nabídnout další zdroje, jako jsou odborné znalosti v oboru, kontakty a přístup k dalšímu financování. To může být velkou výhodou pro začínající podnikatele, kteří obvykle nemají k dispozici administrativní, finanční nebo právní zdroje potřebné k rozjezdu podnikání.

Rizikový kapitál je forma financování, která může být pro začínající podnikatele velmi užitečná, ale není bez rizika. Investoři rizikového kapitálu často podstupují velmi rizikovou investici v naději na vysoký výnos a mohou se snažit ovlivňovat strategické směřování společnosti, což může být pro zakladatele obtížné a sporné. Kromě toho rizikoví investoři obvykle požadují výměnou za svou investici značný podíl na vlastnictví společnosti, aby si v případě úspěchu zaručili návratnost.

Celkově může být rizikový kapitál skvělým způsobem, jak financovat zahájení podnikání a poskytnout zdroje a odborné znalosti na podporu jeho růstu. Je však spojen se značným rizikem, které musí zakladatelé zvážit před přijetím jakékoli investice.

Zajímavosti o venture capital

Rizikový kapitál je oblast financí, které málokdo rozumí do hloubky, ale rizikový kapitál může být skvělým zdrojem financování pro podniky a prostředím pro vytváření bohatství. Je zajímavé podívat se na fakta týkající se rizikového kapitálu a dozvědět se o tomto odvětví více.

Zde je několik zajímavých faktů o rizikovém kapitálu:

  • První fond rizikového kapitálu založil v roce 1946 generál George Doriot se svými partnery. Fond se jmenoval American Research and Development Corporation (ARDC).
  • Většina rizikového kapitálu pochází od „andělů“ a „superandělů“. Andělé jsou obvykle bohatí jednotlivci, zatímco superandělé jsou instituce nebo velké skupiny andělských investorů.
  • Podle zprávy společnosti Preqin z roku 2017 činily v roce 2016 investice rizikového kapitálu 155 miliard USD, přičemž Spojené státy jsou lídrem v celkovém objemu investic rizikového kapitálu s 67 procenty.
  • V roce 2017 se investice rizikového kapitálu v USA zvýšily o 33 % a dosáhly rekordní výše 84 miliard USD. K tomuto nárůstu přispěly investice do společností podporovaných rizikovým kapitálem v oblasti věd o živé přírodě, informačních technologií a softwaru jako služby.
  • Průměrná velikost investice do obchodu s rizikovým kapitálem v roce 2017 činila 12,1 milionu dolarů, což je téměř dvojnásobek průměrné velikosti investice v roce 2016.
  • Objem peněz rizikového kapitálu plynoucích do začínajících podniků na celém světě se za posledních deset let více než ztrojnásobil.
  • Průměrná návratnost rizikového kapitálu činí 26,6 % ve srovnání s 16,8% návratností veřejných akcií.
  • Mezi nejznámější investice rizikového kapitálu patří společnosti Google, LinkedIn a Uber taxi. Všechny tyto společnosti získaly rizikový kapitál v počátečních fázích svého růstu a staly se z nich jednorožci; společnosti s hodnotou přesahující 1 miliardu dolarů.

Rizikový kapitál je důležitou a někdy špatně chápanou součástí financí. Jak se toto odvětví vyvíjí, jistě přinese velké příležitosti jak pro společnosti, tak pro investory. Vzhledem k tomu, že se o rizikovém kapitálu dozvíte tolik zajímavých informací, není divu, že je toto odvětví tak zajímavé.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang