Jak se daří odvětví venture capital?

venture-capital

Venture capital, volně přeloženo jako rizikový kapitál, je kapitálem, který slouží k financování mladých privátních společností (neveřejně obchodovaných). V posledních dvou letech má financování venture kapitálem jasný trend, jenž je zřejmý z grafu níže. Zatímco počet transakcí klesá každý kvartál o jednotky procent, agregovaná částka venture capital transakcí roste v řádu desítek procent. Průměrná investice venture kapitálu se tak za poslední dva roku více než ztrojnásobila.

Tento trend je zapříčiněn zvýšenou participací korporátních investorů, podílových a hedgových fondů v pozdějších fázích investování do těchto mladých společností. V dnešní době nízkých úrokových sazeb, které jsou např. pro pojišťovny či penzijní fondy extrémně nepříznivé, jsou v oblasti venture capitálu jedním z nejvýznamnějších faktorů růstu objemu transakcí.

Regionálně si nejlépe vede USA

Graf pod odstavcem vyobrazuje procentuální zastoupení vybraných regionů na celkovém počtu venture capital transakcí. Není velkým překvapením, že jednoznačným lídrem se stala Severní Amerika, do které míří více než polovina transakcí. Druhé místo v tomto pomyslném žebříčku obsadila Evropa a hned za ní Čína. Je ovšem pravděpodobné, že se Čína v několika následujících letech na Evropu dotáhne a zřejmě ji i v počtu transakcí předčí. Tato situace nastane, bude-li pokračovat nastolený trend a Čína neutrpí značné škody splasknutím akciové či nemovitostní bubliny na zdejším trhu.

Nejaktivnější startup scéna je v San Franciscu

Pokud se zaměříme pouze na Severní Ameriku, tak nejvíce transakcí v druhém kvartálu 2015 plynulo do Kalifornie. To ovšem není žádné překvapení, protože v Kalifornii se nachází vyhlášená oblast Silicon Valley a město s nejaktivnější startup scénou na světě San Francisco. Toto město také drží primát nejhodnotnější venture capital transakce v posledním kvartálu. Financování v objemu 1,5 miliardy USD získala společnost Airbnb, jež provozuje službu zprostředkování pronájmu ubytování. Na druhém místě se s velkým odstupem umístil New York. Jak si vedli další státy Severní Ameriky, demonstruje následující graf.

Venture capital přitahují nejvíce internetové společnosti

Na závěr krátké shrnutí nejatraktivnějších odvětví pro investory venture kapitálu. V druhém kvartálu letošního roku získaly nejvíce „rizikového kapitálu“ internetové společnosti. Tyto společnosti je relativně snadnější přivést k životu a není zapotřebí vysoký počáteční vklad. Proto je pro investory pravděpodobnější objevit internetovou společnost s vysokým růstovým potenciálem, než například společnost zabývající se industriální výrobou. Kolik procent z celkového objemu venture kapitálu plynulo do internetových společností a kolik do jiných vyobrazuje graf níže.

© 2022 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang