Bitcoin země – Salvador je první, kde je Bitcoin oficiální měnou

salvador-bitcoin-2

Středoamerický stát získal celosvětové prvenství tím, že uzákonil bitcoin jako úřední měnu. Tento krok ovšem způsobil značný pokles hodnoty nejprodávanější kryptoměny a zároveň rozdmýchal různorodé emoce. Jak zavedení bitcoinu coby oficiální salvadorské měny probíhalo a jaké má toto rozhodnutí dopady?

7. září 2021 – to je den, který se navždy zapíše do historie jako den, kdy byla kryptoměna poprvé zákonem uznána jako oficiální platidlo. Středoamerický stát Salvador zavedl bitcoin jako oficiální měnu. O zavedení plateb bitcoinem rozhodla salvadorská vláda prezidenta Nayiba Bukeleho.

salvador-bitcoin1-1298033
Vláda slíbila každému uživateli bitcoiny za 30 USD.

Zavedení bitcoinu

Před samotným zavedením bitcoinu jako oficiální měny v Salvadoru nakoupila zdejší vláda na 400 jednotek této kryptoměny v hodnotě 20 milionů amerických dolarů.

Poté, co se bitcoin stal salvadorskou úřední měnou, záhy následoval svižný pokles jeho hodnoty; za 24 hodin oslabil zhruba o 19 %. Propad postihl i druhou největší kryptoměnu, ethereum.

Tohoto propadu ovšem využila salvadorská vláda tím, že zrealizovala další nákup bitcoinu: tentokrát se jednalo o 150 bitcoinů za přibližně 7 milionů dolarů.

TIP: Zisky z prodeje bitcoinu podléhají zdanění kryptoměn.

Jaké výhody získal Salvador zavedením Bitcoinu

Salvador je malá středoamerická země, která se v poslední době stala průkopníkem v přijetí Bitcoinu jako oficiální platební metody. Vláda země zavedla několik opatření, která mají podpořit používání Bitcoinu, a to zejména prostřednictvím zavedení zákonného rámce pro regulaci obchodování s kryptoměnami. Tato iniciativa přináší mnoho výhod pro občany Salavadoru i pro podniky, které v zemi působí.

 • Zvýšení bezpečnosti finančních transakcí: Bitcoin je postaven na decentralizované síti, která zabraňuje účastníkům vystavovat se riziku padělání peněžních transakcí nebo jiným podvodům.
 • Snížení poplatků: Poplatky za bitcoinové transakce jsou obecně nižší než poplatky za klasické finanční transakce.
 • Zvýšení přístupu k účetnictví: Bitcoin umožňuje lidem v Salvadorech, které nemají přístup k bankovním účtům, využívat digitální nástroje pro financování a účtování.
 • Umožnění vzdálených transakcí: Bitcoin umožňuje lidem v Salvadorech provádět transakce s lidmi po celém světě bez ohledu na jejich zeměpisnou polohu.
 • Zlepšení přístupu k finančním trhům: Bitcoin poskytuje lidem v Salvadorech přístup ke globálním finančním trhům, což jim umožňuje obchodovat s kryptoměnami.
 • Rozšíření spektra platebních možností: Bitcoin poskytuje lidem v Salvadorech možnosti platby, které jim dříve nebyly k dispozici, což jim umožňuje lépe využívat své finanční prostředky.

První výhodou, kterou zavedení Bitcoinu přináší Salavadoru, je možnost využívat blockchain technologii, aby se vláda mohla postarat o bezpečnost a transparentnost finančních transakcí. Tato technologie poskytuje nástroje pro sledování plateb a zajišťuje, že všechny finanční transakce jsou zaznamenány a nemohou být změněny nebo zfalšovány. To umožňuje vládě lépe kontrolovat veřejné finance a udržovat finanční stabilitu.

Další výhodou, kterou zavedení Bitcoinu přináší Salavadoru, je možnost pro občany a podniky snadno provádět mezinárodní transakce. Bitcoin je globální měna, která je nezávislá na tom, kde se obchoduje. To umožňuje lidem obchodovat s libovolnou osobou na celém světě, aniž by museli projít formálními přístupovými procesy jiných měn. To přináší podnikům v Salavadoru možnost otevřít se mezinárodnímu trhu a zvýšit příjmy.

Kromě toho zavedení Bitcoinu do Salavadoru také přináší výhody v podobě snížení nákladů na transakce a rychlého obchodování. Bitcoin je digitální měna, která se obchoduje on-line, což umožňuje podnikům a občanům Salavadoru snadno a rychle provádět transakce. Mezinárodní transakce může být dokončena během několika minut, což je mnohem rychlejší než tradiční platební metody. Navíc Bitcoin nevyžaduje žádné poplatky nebo vysoké úroky, což umožňuje podnikům a občanům Salavadoru ušetřit peníze za transakční poplatky.

Zavedení Bitcoinu do Salavadoru přináší mnoho výhod. Nejen, že pomáhá vládě získat lepší přehled o finančních transakcích v zemi a zlepšuje bezpečnost a transparentnost veřejných financí, ale také umožňuje občanům a podnikům snadno provádět mezinárodní transakce a ušetřit peníze za poplatky a úroky. Je jasné, že Salvador získává mnoho výhod zavedením Bitcoinu.

Jaké nevýhody získal Salvador zavedením Bitcoinu

Salvador je jednou z mnoha zemí, které se v poslední době začaly zabývat zavedením bitcoinu. Ačkoli může být toto rozhodnutí pro některé výhodné, je důležité se podívat na nevýhody, které to může pro Salvador přinést.

 • Zvýšení kriminality: Bitcoin je často používán k financování nelegální činnosti, včetně pašování drog a financování teroristických činností.
 • Zvýšený počet podvodů: Lidé začínají zneužívat Bitcoin k podvádění lidí z jejich peněz, které investovali do Bitcoinu.
 • Ztráta důvěry: Mnoho lidí v El Salvadoru se bojí investovat do Bitcoinu kvůli nedostatku důvěry v jeho stabilitu.
 • Nízká likvidita: Bitcoin je obtížné obchodovat nebo prodat, což obtěžuje obyvatelům El Salvadoru, kteří se snaží získat zpět své investice.
 • Zvýšená regulace: Zavedením Bitcoinu v El Salvadoru se zvýšila regulace a kontrola finančních transakcí, což může způsobit zbytečnou administrativu a zpomalit transakce.
 • Náklady na infrastrukturu: Zavedení Bitcoinu vyžaduje velkou investici do infrastruktury pro jeho správu a implementaci. To představuje značné náklady pro El Salvador.

Největším nebezpečím, kterému Salvador čelí s přijetím bitcoinu, je riziko lavinových finančních ztrát. Bitcoinové transakce se provádějí bez jakéhokoli finančního dohledu, což znamená, že existuje potenciál pro zneužití. To znamená, že Salvador může skončit se značnými finančními ztrátami, pokud se nedostatečně nechrání.

Další nevýhodou je, že bitcoinové transakce jsou obtížně regulovatelné. To znamená, že Salvador nemůže úplně kontrolovat, jak se bitcoin používá. To může mít za následek zvýšené riziko finančních podvodů a nelegálních aktivit.

Konečně, Salvador může být také náchylný k volatilitě bitcoinového trhu. Bitcoin je stále novým a nezralým trhem, takže jeho ceny mohou být velmi nestabilní. To může způsobit, že Salvador bude muset čelit značným finančním ztrátám, pokud se kurz bitcoinu výrazně změní.

V závěru je zřejmé, že Salvador má potenciál získat řadu výhod z přijetí bitcoinu, ale jsou také vážná rizika a nevýhody. Je proto důležité, aby Salvador pečlivě zvážil všechna rizika a nevýhody, které s přijetím bitcoinu souvisí, než se definitivně rozhodne.

Rozporuplné reakce

Průzkumy mezi salvadorskými občany ukázaly, že se mezi nimi nachází mnoho odpůrců tohoto kontroverzního rozhodnutí. Okolo tisíce lidí se dokonce shromáždilo v hlavním městě, aby vyjádřilo svůj nesouhlas formou protestu – došlo při něm i na pálení pneumatik či použití pyrotechniky.

Nepřátelé bitcoinu coby oficiální měny tvrdí, že vládní kroky mohou vést k finanční nestabilitě a umožnění nezákonných transakcí.

Naproti tomu prezident Bukele upozorňuje na to, že používáním kryptoměny Salvadorci ušetří ročně 400 milionů dolarů na poplatcích za převody peněz ze zahraničí. Podle střízlivějšího odhadu BBC (který se opírá o údaje Světové banky) se však jedná spíše o částku okolo 170 milionů.

TIP: Bezpečným úložištěm pro kryptoměn je kupříkladu Crypto karta. Stejně jako peníze je třeba si kryptoměny chránit a ukládat na bezpečné místo, aby nedocházelo k podvodům a krádežím.

Technické problémy

Uzákonění bitcoinu neproběhlo hladce ani po technické stránce. V den zavedení opakovaně docházelo k potížím se servery, které nebyly schopné unést nápor zájemců o registraci. Některé obchody zase nenabízely vládou podporovanou bitcoin peněženku.

Je také třeba podotknout, že ve skutečnosti se v Salvadoru dá platit bitcoinem pouze u hrstky obchodníků. Jedná se většinou o provozovny velkých nadnárodních korporací jako je Starbucks či McDonald’s. Není ovšem nemožné narazit třeba na kadeřnictví, kde může zákazník za nový sestřih zaplatit virtuální měnou.

Podle salvadorského zákona by měl platby bitcoinem umožňovat každý obchodník, který je k tomu dostatečně technicky vybaven.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang