Ropa s podporou komentářů a očekávání zásob roste

ropa-2

Zářijový futures kontrakt ropy WTI dnes vůči závěru pondělního obchodování roste na 43,0 USD/barel. Cena od začátku srpna vzrostla o 10 %. Cenu v posledních hodinách podpořily mimo jiné některé komentáře. Prezident Kataru uvedl, že trh ropy míří k rovnováze a pokles ropy je dočasný.

Navíc zdroje OPECu od června říkají, že obnovené rozhovory o zmrazení globální nabídky by mohly nastat v září, kdy se většina zemí OPECu a jiných zemí jako Ruska má účastnit mezinárodního energetického fóra v Alžírsku.

Například ministr pro otázky ropy Venezuely, která usiluje o akci producentů na zvýšení ceny v pondělí prohlásil, že k setkání zemí OPECu a dalších zemí může dojít v příštích týdnech. Naopak Rusko ale podotklo, že ještě nevidí důvod dalšího jednání s OPECem.

V úterý večer a ve středu budou zveřejněny týdenní zásoby ropy a ropných produktů, zásoby surové ropy mají poklesnout o 1 mil. barelů.

Dlouhodobě fundamenty zůstávají pro cenu ropy nepříznivé. Cena ropy je celkově stále pod fundamentálním klesajícím tlakem kvůli převisu nabídky ropy nad její poptávkou a silnému dolaru.

Navíc referendem schválený odchod Velké Británie z EU vede k růstu nejistoty a tím jednak k útlumu ekonomické aktivity a poptávky po ropě a taktéž k růstu dolaru. Oba aspekty jsou pro ropu nepříznivé.

Makroekonomické události USA: V USA, Produktivita práce roste poslední roky slabě, když svižný růst trhu práce není naplňován adekvátním růstem HDP. Proto a kvůli zrychlení růstu mezd posiluje v posledních letech i růst jednotkových pracovních nákladů.

Pokračování těchto trendů čeká trh i pro data za druhé čtvrtletí, jež budou zveřejněna dnes ve 14.30 SEČ. Právě vývoj mezd a jednotkových pracovních nákladů může vykázat překvapení a bude patrně nejsledovanější částí zprávy.

Fundamentální pohled: Převis nabídky nad poptávkou, který ve druhém pololetí 2015 způsobil propad ceny ropy, je způsoben hlavně nabídkovou stranou. Světový trh začal čerpat více ropy z USA. Toto akcelerovala  taky neschopnost  OPECu změnit svou produkční a kvótovou politiku.

OPEC tak dosud prosazuje cíl udržet své tržní podíly namísto uměle snižovat objem produkce ropy z maxim a tak stabilizovat cenu. Také se tolik nenaplnila nebezpečí hrozby omezení nabídky ropy s vyhrocením napětí v Iráku a pokračující nestabilita na Ukrajině.

Poptávka po ropě se vyvíjí nejednoznačně, je tažena solidním ekonomickým růstem USA, kterou ale vyvažuje slabost jiných hospodářských center: Evropy, Japonska, Číny. K poklesu ceny dlouhodobě vedla též globální apreciace dolaru.

Fundamentální výhled: Fundamentální výhled je zatím pro ropu smíšený. Převis nabídky, která není tolik citlivá na pokles ceny ropy a již navíc může významně navýšit Írán po uvolnění sankcí na vývoz ropy, nad poptávkou ropy zřejmě bude dlouhodobější jev, což udržuje ropu pod tlakem.

Z hlediska poptávky po ropě vývoj světové ekonomiky je smíšený, růst HDP USA může posílit, čínská ekonomika naopak zpomaluje růst. Navíc referendem schválený odchod Velké Británie z EU vede k růstu nejistoty a tím jednak k útlumu ekonomické aktivity Evropy a poptávky po ropě a taktéž k růstu dolaru.

Oba aspekty jsou pro ropu nepříznivé. Propad ropných cen z minulosti ale časem může poptávce po ropě a světovému hospodářství dát růstový impuls vzhledem k redukci nákladů na energie, suroviny a paliva a tím i k posílení růstu spotřeby a investic.

Zatím se tento efekt ale překvapivě příliš neprojevuje, možná proto, že nižší náklady, a tím i větší úspory, ekonomických subjektů neposilují spotřebu a míra úspor tak trvaleji roste.

Momentální i dlouhodobé fundamentální aspekty hlavně monetárních politik Fedu, ECB a BoJ naznačují možnost posilování dolaru.

Právě vývoje poptávky a dolaru mohou být pro směr ceny ropy rozhodujícími a klíčovými proměnnými, teprve případné oživení poptávky po ropě a/nebo pokles dolaru by mohly přinést obrat dlouhodobého klesajícího trendu podpořené návratem ceny nad 63,5, na což ale zatím trh marně čeká.

Technický pohled a výhled: Přes téměř 10% srpnové posílení se trh se nachází v silném letním klesajícím trendu s nejbližšími podporami 40,1, 39,2 a zejména hlavní podporou 37,4. První zóna rezistencí se nachází na 44,5.

Dlouhodobý klesající trend začátkem ledna dokonce zavedl cenu ropy pod klíčovou dlouhodobou podpůrnou zónu v okolí 32,9. Návrat nad tuto hladinu ale zdaleka nemusí znamenat obrat dlouhodobého trendu s pevným základem.

K tomu a odrazu k prudkým růstům trh potřebuje hlavně trvalejší fundamentální zlepšení a splnění technické podmínky, překonání 63,5, případně oslabení dolaru.

Výhledově letos ale zůstává hlavní pozornost na klíčových podporách, jejichž případné proražení by potvrdilo pokračování klesajícího trendu s cíli až případně 16,7 (minimum z roku 2001) a 10,6 (minimum z roku 1998).

© 2022 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang