Zjednodušení tarifních pásem u plynu – stabilnější regulované platby

Struktura tarifního modelu v plynárenství se pro rok 2015 mění. Výše státem regulované ceny plynu se totiž pro různé okruhy odběratelů liší podle jejich spotřeby. Snížení počtu tarifních pásem tak znamená možnost lepšího odhadu spotřeby a tedy i stabilitu regulovaných cen. Podrobnější informace přinášíme níže v tiskové zprávě Energetického regulačního úřadu.

Energetický regulační úřad (dále jen ERÚ) aktualizoval pro rok 2015 strukturu tarifního modelu pro stanovení regulovaných cen služeb dodávky plynu pro zákazníky kategorie maloodběratel a domácnost.

ERÚ optimalizoval tarifní model tak, aby zajistil vyšší stabilitu regulovaných cen za distribuci plynu, zpřehlednil celý systém a zajistil lepší odhad cen, čímž ochrání zákazníky před negativními vlivy meziročních korekčních faktorů v cenách.

„Při nižším počtu pásem bude možné přesněji plánovat počty zákazníků, což přispěje ke snížení rozdílu mezi plánovanými a skutečnými hodnotami výnosů pro jednotlivé provozovatele distribučních soustav. Nebude proto nutné vzniklé meziroční rozdíly korigovat v takové míře jako doposud, což přispěje k vyšší stabilitě regulovaných cen pro zákazníky kategorie maloodběratel a domácnost,“ uvedl místopředseda ERÚ pro oblast regulace Jan Nehoda.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang