Topná sezóna – jaký je vliv zdroje tepla na náklady a ceny

Náklady na vytápění tvoří poměrně velkou část rozpočtu českých domácností. Kolik zaplatíme za vytápění v sezóně 2013/2014? Nejnižší náklady vynaloží majitelé kotlů na tuhá paliva a tepelných čerpadel, nejdražší teplo mají domácnosti využívající elektrické přímotopy.

Čtenáři a novináři z jiných médií nám často adresují dotazy, týkající se cen energií. Shrňme si odpovědi, které jsou klíčové pro nadcházející topnou sezónu!

Dojde ke změnám cen energií? Kolik za vytápění zaplatí běžná rodina žijící v bytě? 

Uveďme si nejdříve ceny za energie, použité na vytápění průměrného bytu* během poslední topné sezóny (2012 – 2013). Vyúčtování za zemní plyn kolísalo kolem 15 100 Kč, hodně ale záleží na vybraném dodavateli neboli prodejci energie.

Ústřední topení stálo průměrně 21 900 Kč, ovšem přetrvávají značné meziregionální rozdíly; například v Pardubicích zaplatila domácnost za stejné množství tepla dvakrát méně než v Jablonci. Vytápění prostřednictvím elektrických přímotopů bylo podstatně nákladnější, spolklo přes 30 000 Kč, zase záleží na zvoleném dodavateli energie.

Ceny tepla v bytě: zemní plyn: 15 tisíc Kč, ústřední topení: 22 tisíc Kč, přímotopy: 30 tisíc Kč Ceny tepla v domku: pelety: 20 tisíc Kč, plynový kotel: 27 tisíc Kč, přímotopy: 54 tisíc Kč

Kam směřuje vývoj na trzích a jak zasáhnou do cenotvorby státní úřady? V nadcházející topné sezóně (2013 – 2014) lze očekávat lehké zdražení plynu řádově o stokoruny a výrazné zlevnění elektřiny řádově o tisícikoruny.

Nepřeceňujme ale obecné tendence. Důležitější je vaše individuální rozhodnutí, zda využijete možnost rychle a jednoduše změnit dodavatele energie. Ostatně přesvědčte se prostřednictvím nezávislé kalkulačky elektřiny a kalkulačky plynu! Bohužel ústřední topení takové alternativy neumožňuje, protože teplárnu můžete změnit leda přesunem do jiného regionu.

Vytápíte rodinný dům? Kolik bude stát topení plynem, elektřinou nebo tuhými palivy?

Nejlevnější bývá kotel na tuhá paliva, přičemž podmínkou není samostatná těžba a zpracování dřeva, ani jeho dovoz z nedaleké pily. Například vytápění rodinného domku peletami stojí kolem 20 000 Kč. K dostání jsou přitom již zcela automatizované kotle, které si samy doplňují palivo. Kromě biomasy je k rodinnému rozpočtu shovívavé také hnědé uhlí.

Plynový kotel vloni přišel naši modelovou domácnost* přibližně na 26 800 Kč, v závislosti na dodavateli energie. Vytápění prostřednictvím přímotopů bylo jednoznačně nejnákladnější, dostáváme se přes 54 200 Kč.

Největší dodavatel elektřiny ČEZ bude v roce 2014 snižovat ceny: O kolik se zlevní topení elektřinou?

Kvalitní tepelné čerpadlo sníží cenu za vytápění na úroveň tuhých paliv.

Přímotopy budou nadále nejnákladnější, přestože nastává výjimečně příznivá souhra okolností. Nejenom ČEZ sníží cenu samotné elektřiny, navíc zlevní distribuční poplatky za správu rozvodné sítě (elektrických drátů), a zároveň klesne povinný příspěvek na obnovitelné zdroje energie.

Přímotopy přesto zůstanou nejdražší, i když celkové vyúčtování může spadnout o více než 10 %. Tento způsob vytápění je zkrátka velmi nákladný. V jiné situaci je ovšem domácnost, která platí ele

ktřinu za provoz tepelného čerpadla. Vstupní investice sice činí řádově až stovky tisíc korun, ale návratnost je relativně rychlá, protože provozní náklady* jsou oproti přímotopům poloviční. Kvalitní tepelné čerpadlo může snížit cenu za vytápění na úroveň tuhých paliv.

Budoucnost vytápění tuhými palivy: Staré kotle se musí během příštích let vyměnit

Většina kotlů na tuhá paliva musí být vyměněna do roku 2022 kvůli novele zákona o ochraně ovzduší. Spadají totiž do první nebo druhé emisní třídy, což znamená, že nesplňují přísnější kritéria pro ochranu okolního prostředí.

Peletami, ale i dřevem, briketami či uhlím však budeme moci topit nadále. Kotle na tuhá paliva ovšem budou muset od roku 2022 spadat do třetí nebo vyšší, tedy přísnější emisní třídy. Stát poskytuje domácnostem dotace na výměnu těchto zařízení v rámci projektu Nová zelená úsporám, pro který byla vyčleněna miliarda korun – podrobnosti najdete na adrese Jaknazelenou.cz.

* Pozn.: Počítáme se spotřebou tepla 40 GJ (byt) a 70,95 GJ (rodinný domek). Předpokládáme výhřevnost pelet 18 MJ/kg a reálný topný faktor tepelného čerpadla (kolikrát více vytvoří tepelné energie oproti přijaté elektrické energii) 2 až 3,5.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang