Advokát za 2500 za hodinu? Jde to i levněji

Potřebujete advokáta a jeho hodinové sazby se vám zdají příliš vysoké? Mluvili jste s několika advokáty a nabyli jste dojmu, že pod 2000 Kč za hodinu nejsou snad ani ochotní vstát z postele?

Nejeden komentátor se již podivil, že ačkoliv počet advokátů roste rychleji než objem jejich zakázek, základní principy ekonomie jako by v tomto oboru nefungovaly. Přes zvýšenou nabídku i nadále trvají poskytovatelé právních služeb na svých vysokých sazbách. Vždy mají po ruce dostatek argumentů: vysoká odbornost práce, prestiž a důstojnost advokátního stavu, tlak advokátní komory…

Jenže zákony trhu nakonec doženou i cech právního poradenství. Možná by vás překvapilo, za jaké ceny nabízejí své služby advokátní kanceláře v otevřených výběrových řízeních. Při vědomí vysoké konkurence nabízejí advokáti ceny i hluboko pod 1000 Kč za hodinu práce. A mohou to být ti samí právníci, se kterými jste nedávno mluvili. Možná, že počítají s tím, že si pak vykážou výrazně více hodin, než kolik skutečně odpracovali. Konec konců, overbilling, tedy úmyslné předražování faktur skrze počet vykázaných hodin, je oblíbený „sport“ mnohých konzultantů po celém světě a kontrola není jednoduchá. K tomu ale může docházet, ať už je hodinová sazba 3000 nebo 600 Kč.

Pochopitelně, není právník jako právník. Někteří jsou prostě chytřejší, znají právo lépe a zájmy klienta prosazují efektivněji než jiní. Je ale problém je rozpoznat, odhadnout, zda se budou za vás, ve vašem konkrétním případu, skutečně rvát, a nikdo, zejména u těch známějších, vám nezaručí, že se nenechají zastoupit svým koncipientem. A to klidně i velmi nezkušeným. Speciálně v advokacii kontrola práce podřízených často příliš nefunguje.

V každém případě je ale dobré vědět, že zdánlivá hradba minimálních hodinových sazeb kolem 2000 Kč je mnohdy jen na oko. Případný zájemce o právní služby nemusí přistoupit na první nabídku jen proto, že dotyčný advokát před pěti lety zastupoval souseda. Může využít některých poptávkových serverů nebo si sám pro sebe stanovit přijatelnou hodinovou sazbu a hledat, dokud nenajde. Advokátů je v České republice již zhruba deset tisíc.

© 2022 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang