Dluhy a exekuce – jak se jich zbavit

milostive-leto

Milostivé léto je jednorázová a dle mnohých neopakovatelná příležitost, jak se rychle a bezbolestně zbavit narůstajících exekucí z původních mini dluhů. K převážně státním a veřejným subjektům, u nichž mohou dlužníci požádat o odpuštění svých závazků, se nově a dobrovolně přidávají i některé banky a nebankovní společnosti. Jaké to jsou?

Co je dluh?

Dluh je, když někomu nebo něčemu člověk dluží peníze, například bance nebo věřiteli. Obvykle vzniká, když si dotyčný půjčí peníze na nákup zboží, služeb nebo majetku. Dluhy lze rozdělit do dvou skupin: zajištěné a nezajištěné.

Zajištěné dluhy jsou dluhy, které jsou zajištěny majetkem, například autem nebo domem. Pokud tento typ dluhu nesplácíte, může věřitel převzít majetek a prodat jej, aby dluh splatil. Příkladem jsou hypotéky, půjčky na auto a některé půjčky na bydlení.

Nezajištěné dluhy jsou dluhy, které nejsou zajištěny žádným vaším majetkem. Kreditní karty, studentské půjčky a účty za lékařskou péči jsou běžnými příklady nezajištěných dluhů. Tyto typy dluhů může být obtížnější splatit, protože nemáte majetek, který by vás podpořil, pokud nebudete schopni splácet.

Dluhy mohou být prospěšné, pokud jsou využívány rozumně, ale mohou být také problematické, pokud je nejste schopni splácet. Pokud zjistíte, že máte problémy se splácením, je důležité zvážit všechny možnosti.

Možná bude člověk moci spolupracovat s věřitelem na restrukturalizaci půjčky nebo na konsolidaci více účtů do jedné splátky. Tento proces by mohl učinit splátky zvládnutelnějšími a usnadnit vám udržet se na vrcholu dluhu.

Dluh v detailech

Dosud se milostivé léto týkalo jen dluhů zdravotním pojišťovnám, státním podnikům, fondům a příspěvkovým organizacím, nebo Českému rozhlasu a televizi. Jak stanovila novela zákona o exekucích z července 2021, tj. zákona č. 286/2021 Sb.

TIP: Dlužníkům může ve složitých životních situacích ulehčit půjčka v exekuci nebo půjčka pro nezaměstnané. Jsou to většinou malé půjčky nebo SMS půjčky, pro jejichž získání není potřeba náhled do registru dlužníků. Jsou známé jako půjčky bez registru. S výběrem vhodné půjčky pomůže NavigátorÚvěrů.cz.

Exekuce se týkají převážně neuhrazených pokut za jízdu na černo, nezaplacený nájem obecního bytu, neuhrazené koncesionářské poplatky nebo poplatky za odvoz komunálního odpadu. I kvůli malému přešlapu může člověk přijít o vše, pokud dojde například k exekuci na účet.

O odpuštění dluhů a rostoucích úroků mohly dosud požádat jen dlužníci, jejichž věřitelem je veřejnoprávní subjekt, zároveň nejsou v insolvenci, nevyužívají půjčku v insolvenci a jejich exekuce je vedena soudním exekutorem. Milostivé léto také nelze využít v případě osobního bankrotu.

milostive-leto-odpusteni-pokuty-8003466
O odpuštění úroků z prodlení úhrady pokuty za jízdu MHD bez platné jízdenky mohou dlužníci požádat během Milostivého léta

Nyní se k veřejnoprávním institucím přidávají na dobrovolné bázi také některé banky a nebankovní společnosti. Mezi nimi se nacházejí Moneta, Komerční banka včetně dceřinných společností Essox a Stavební spořitelna Modrá Pyramida, Home Credit, Air Bank, Česká spořitelna, Stavební spořitelna České spořitelny.

Mnoho z těchto institucí se k milostivému létu a jeho pravidlům a podmínkám postavilo po svém. Zatímco u veřejnoprávním subjektů je rozhodující uhradit do konce ledna 2023 jistinu dluhu a poplatky exekutorovi navýšené o DPH (což činí 908 Kč), bankám mnohdy stačí splatit pouze jistinu.

Komerční banka, Essox a Stavební spořitelna Modrá Pyramida žádá pouze jistinu dluhu

Takové podmínky si klade Komerční banka a její dceřiné společnosti. Odpuštění rostoucích úroků se týká hypoték KB, kontokorentu, úvěrů ze stavebního spoření, podnikatelských a spotřebitelských úvěrů. Navíc lze o odpuštění zažádat až do konce února 2023, tedy o měsíc déle, než trvá standardní milostivé léto.

Moneta si určuje vlastní podmínky

Moneta Money Bank si podmínky upravila dle svého uvážení. Není pro ni rozhodující, zda je dlužník v exekuci či nikoli. Podstatné je, aby byl dlužník v prodlení se splátkami více než 90 dní (datováno k poslednímu říjnu) a sankce budou odpuštěny.

milostive-leto-zbaveni-se-dluhu-4364743
Moneta si určila vlastní podmínky, ovšem o benevolenci nouze není

Musí být ovšem splacena jistina dluhu a obchodní úroky do sedmi let. Odpuštění se týká nezajištěných úvěrů a nevztahuje se na lidi v exekuci nebo insolvenci.

Home Credit se drží pravidel milostivého léta

Společnost Home Credit se podmínkám milostivého léta nikterak nevymyká. Drží se stanovených pravidel a pro odpuštění dluhů stačí uhradit 908 korun (jistina dluhu včetně poplatků exekutorovi). Poté bude podán návrh na zastavení exekuce. Jistina dluhu však musí být splacena v maximálně třech splátkách.

Jaký má význam zbavit dlužníky jejich dluhů

Zbavit dlužníky jejich dluhů má zásadní význam pro celou společnost. Je to nejen finanční, ale i morální výhoda.

 • Zbavení dlužníků jejich dluhů může mít pozitivní vliv na jejich životy.
 • Může jim otevřít cestu k finančnímu životu bez zátěže dluhů.
 • Dlužníci mohou získat finanční svobodu a začít znovu.
 • Může to znamenat, že dlužníci jsou schopni splácet další úvěry, což může pomoci ekonomice.
 • Dlužníci jsou schopni uspořit peníze, což může mít pozitivní vliv na jejich finanční situaci.
 • Může to také pomoci v boji proti chudobě, protože lidé budou mít méně finančních starostí a budou moci investovat do své budoucnosti.
 • Zbavení dlužníků jejich dluhů může zlepšit jejich duševní zdraví.

Finančně, to může přinést úlevu pro státní rozpočet. Když dlužníci mají své dluhy odpuštěny, uvolní se prostředky, které by jinak byly vynaloženy na vymáhání těchto dluhů. Výsledkem je, že stát může směřovat své zdroje do jiných oblastí, jako je zdravotní péče, vzdělávání a sociální služby.

Morálně, dlužníci mohou najít úlevu, když jsou jejich dluhy odpuštěny. To jim pomůže vymanit se z dluhové pasti a přecházet k lepšímu životnímu stylu. To může mít pozitivní dopad na jejich rodiny a širší společnost.

V neposlední řadě, odpuštění dluhů může být prospěšné pro ekonomiku. Dlužníci budou mít více peněz na vynaložení, což může vést k větším investicím a vyššímu spotřebitelskému utrácení. To může pomoci stimulovat ekonomiku a přispět k hospodářskému růstu.

Zbavit dlužníky jejich dluhů má zásadní význam. Nejenže to může přinést úlevu státnímu rozpočtu a zmírnit břemeno jejich dluhů, ale může to také stimulovat ekonomiku. Všechny tyto výhody mohou výrazně přispět k lepší společnosti.

Přínosy pro společnost, když se dlužníkům odpustí dluhy

Existuje mnoho přínosů pro společnost, když se dlužníkům odpustí jejich dluhy. Především je to prospěšné pro dlužníky samotné, kteří se díky tomu mohou zbavit svých finančních závazků a začít znovu. To však není jediný způsob, jak může odpuštění dluhů prospět společnosti.

 • Odpouštění dluhů může pomoci snížit finanční tíhu a úzkost dlužníků, což může přispět ke zvýšení jejich psychické pohody.
 • Dlužníci mají více finančních prostředků pro zaplacení základních životních potřeb, jako jsou jídlo, bydlení a lékařská péče.
 • Odpuštění dluhů může pomoci snížit nezaměstnanost, protože dlužníci mohou mít více peněz na investice do svých kariér a podnikání.
 • Odpuštění dluhů může pomoci snížit finanční nerovnost mezi vysokopříjmovými a nízkopříjmovými skupinami.
 • Odpuštění dluhů může zvýšit úspory a investice, což může přispět k rozvoji ekonomiky.
 • Odpuštění dluhů může snížit potřebu státu poskytovat finanční pomoc lidem s dluhy, což může pomoci šetřit veřejné prostředky.

Odpuštění dluhů může pomoci společnosti tím, že pomůže snížit míru nezaměstnanosti. Když dlužníci nemusí trávit čas a energii snažíc se splnit své finanční závazky, mohou se zaměřit na hledání zaměstnání. To zase může pomoci snížit míru nezaměstnanosti a zvýšit produktivitu.

Dalším způsobem, jak může odpuštění dluhů pomoci společnosti, je snížení sociálních napětí. Když mnozí lidé trpí finančními problémy, to může vést k podrážděnosti a napětí ve společnosti, což může vést ke konfliktům. Odpuštění dluhů může pomoci snížit tyto sociální napětí, protože se dlužníci mohou zbavit svých finančních závazků a získat úlevu. Dluh také podléhá promlčecí lhůtě 3 roky. Pokud tedy do této doby věřitel dluh nevymáhal, může být promlčen.

Kromě toho, odpuštění dluhů může společnosti také pomoci zvýšit její ekonomickou stabilitu. To je další výhodou, protože když dlužníci nemusí trávit čas a energii splácením svých dluhů, jsou schopní investovat své peníze do jiných oblastí, což může pomoci zvýšit ekonomickou stabilitu ve společnosti.

Odpuštění dluhů může společnosti přinést mnoho výhod. Pomůže to snížit míru nezaměstnanosti, snížit sociální napětí a zvýšit ekonomickou stabilitu. To všechno může přispět k tomu, aby společnost byla šťastnější a prosperující.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang