Jak se ukazuje, tak deflace je přeci jen dobrá

Dnes šéf Bundesbanky v typicky německém stylu zchladil studenou sprchou poslední kolo evropských požadavků na Německo, aby na svá bedra naložilo tíhu zotavení ze třetího ponoru do recese, když zatracený president Bundesbanky Jens Weidmann v pátek zavrhl volání po stimulačním plánu pro Německo s tvrzením, že pouze strukturální reformy a více konkurenceschopnosti může ekonomiky eurozóny nakopnout k zotavení.

„Volání po plánu fiskálních stimulů z veřejných peněz v Německu, aby to nastartovalo ekonomiku eurozóny, je úlet,“ řekl pan Weidmann v projevu na ekonomickém summitu pořádaném německými novinami Süddeutsche Zeitung.

A má samozřejmě pravdu: čím déle bude Evropa insolventní, a čím více budou nekonkurenceschopné vlády před sebou kopat mrtvoly problémů a nutit Německo, aby udělalo veškerou tu těžkou práci, tím déle nebude Evropa schopná se vyhrabat z jámy, která se prohlubuje každým uplynulým dnem. Krátce: Pan Weidmann se odmítá „pustit do práce“ pro bandu zkorumpovaných a úplně bezradných politikářů.

weidmann_0-2424567

A potom přišel s čímsi šokujícím: bylo to totiž logické. Citoval WSJ, který tvrdí: „Míra investic, která je nad růstovým potenciálem rozvinuté ekonomiky, nejspíš prosperitu neposílí – a to platí jak pro veřejné, tak pro soukromé investice.“

Více:

Německá vláda sdílí hledisko pana Weidmanna. Říká, že veřejné investice nemohou vyřešit problémy s růstem v eurozóně, jelikož k tomu je zapotřebí strukturálních reforem. Mezinárodní měnový fond a sousední země Francie a Itálie na Německo apelovaly, aby navýšilo veřejné investice. Ale Berlín slíbil pouze 10 miliard € (12,5 miliardy $) dodatečných veřejných investic během tří let počínaje rokem 2016 v naději, že to by mohlo podnítit 50 miliard € soukromých investic.

Pan Weidmann rovněž zdůraznil, že falešná je i víra, že by snad monetární politika centrálních bank mohla vyřešit ekonomické problémy tohoto bloku.

„Víra, že prostředky monetární politiky lze podnítit ekonomický růst a potenciálně i trvalý, nebo vytvořit trvalá pracovní místa, je iluzí,“ řekl pan Weidmann. „Tohoto lze nakonec dosáhnout jedině strukturálními reformami, protože růst a zaměstnanost se dostavují jen v inovativních společnostech s konkurenceschopnými produkty a dobře vzdělanými a vysoce motivovanými zaměstnanci.“

A v tom je ten zakopaný pes: Evropa je alergická na strukturální reformy a jak jsme už v minulosti ukazovali, obviňuje ze svého trudného údělu zlo, zlo „uskrovňování“ (což je poněkud paradoxní u kontinentu, kde se rekordní zadlužení stává ještě rekordnějším s každým uplynulým čtvrtletím), když ve skutečnosti to, co způsobuje probíhající evropskou depresi je zločin, korupce, kamarádíčkovství a chybná alokace kapitálu.

Ale nic z toho není novinka. Co je opravdu novinkou, a co bylo na Weidmannově prohlášení skutečně pozoruhodné, byly jeho otevřené útoky na stupiditu Keynesiánské ekonomiky samotné. Abychom to připomněli od Bloomberg: Člen rady guvernérů Evropské centrální banky (ECB) Jens Weidmann na shromáždění v Berlíně řekl, že spotřebitelské ceny v euro-oblasti jsou „silně ovlivněné cenami energií, a ty v současnosti zažívají pozitivní nabídkový šok.“

Pointa: „Existuje stimulující účinek cen energie – ten je něco jako menší stimulační balíček.“

Ukázalo se, že deflace je špatná jedině, když má dopad na S&P 500. Není jinak deflace u takových věcí, jako jsou ceny energie a další náklady na vstupy, náhle býčím tahounem? Takže podle této logiky u Japonska s jeho narůstajícími náklady na energii v důsledku devastace jejich měny to musí být rána uprostřed jejich zatím největší deprese. K čemuž samozřejmě došlo, jak jsme před tím varovali už počátkem roku 2013.

Prozatím jsme však více zaměření na oficiální transformaci Německé centrální banky na centrální banku „rakouské“ ekonomiky.(Poznámka překladatele: Jde o narážku na tzv. Rakouskou ekonomickou školu, asi nejklasičtější nauku liberální ekonomie, která bývá považována za protipól oficiální Keynesiánské makroekonomické doktríny.)

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang