Obchodování – finanční trhy

obchodovani-financni-trhy

Pro každého investora je klíčově důležité pochopit rozdíly mezi nesčetnými aktivy, s nimiž se obchoduje na různých trzích.

Emoce jsou faktorem, jejž nelze ignorovat u žádného individuálního obchodníka, který působí na finančních trzích. Je možné konstatovat, že ovládání vlastních emocí je jedním z klíčových faktorů potenciálního úspěchu na finančních trzích. I ten nejchytřejší obchodní nápad může skončit neúspěchem, pokud své emoce nezvládáme.

Fundamentální analýza je klíčovým prvkem jakékoli analýzy trhu. Média, investoři a ekonomové vyhodnocují ekonomiku a cenové hladiny především na základě fundamentálních prvků, kterými jsou úrokové sazby, inflace, výroba, míra nezaměstnanosti a další.

Technická analýza představuje jiný přístup k problému vyhodnocení situace na trhu. Ani se nesnaží pochopit, proč se ceny chovají určitým způsobem, jednoduše se soustředí na otázku, kam směřují.

K dispozici je velké množství nástrojů, které pomáhají obchodníkům, kteří jednají na základě technické analýzy, při identifikaci příležitostí k nákupu a prodeji.

Průzkum volatility, ukazatele průměrné ceny, úrovně odporu a podpory – to je pouze několik nástrojů, které máte k dispozici, aby Vám napomohly v provádění transakcí. Obchodníci používají tento druh analýzy obvykle pro krátkodobé/střednědobé investice.

Každý, kdo se zajímá o aktivní obchodování na finančních trzích, ale nemůže si dovolit strávit u počítače zbytečně moc času, může zvážit využití čekajících příkazů (tzv. pending orders). Základní myšlenka je prostá – po definování čekajícího příkazu ze strany obchodníka bude tento pokyn působit dál i tehdy, kdy obchodník spí nebo je zaměstnán jinými činnostmi.

Různé druhy pokynů umožňují uzavřít pozici automaticky, jakmile ceny dosáhnou předem stanovené úrovně, nebo otevřít novou pozici, pokud budou splněny předem vymezené podmínky. Různé typy pokynů mohou být užitečné v různých tržních podmínkách.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang