Privatizace přes burzu? Čepro, Lesy, Budvar a spol. (2/2)

Zastánci privatizace Budějovického Budvaru to mají těžké. Vedle strážců „rodinného stříbra“ má privatizace jednoho z posledních národních podniků své odpůrce i mezi právníky.

„Budvar má zvláštnost, že vede světově řadu právních sporů o název Budweiser s pivovarnickou společností Anheuser Busch. V rámci právních bitev se užívá jakákoli záminka pro ztížení postavení protistrany. I přejmenování pivovaru z národního na státní podnik může být užito k zpochybnění, je-li státní podnik či dokonce akciová společnost právním nástupcem národního podniku. Vzhledem k tomu, že se řízení vede ve více státech s různými právními režimy, je těžko odhadnutelné, jak se může právní pozice Budvaru zkomplikovat. Jisté je, že se spory prodlouží a prodraží,“ napsal svého času známý právník a údajný autor Klausovy amnestie, Zdeněk Koudelka.

Zajímavý je fakt, že právní forma národního podniku již více než 20 let není v českém právním řádu zakotvena. Došlo k tomu tak, že byl zrušen socialistický hospodářský zákoník a tehdy nový obchodní zákoník na právní formu národního podniku už nepamatoval. Přitom tehdy ještě existovala spousta národních podniků. Dodnes vedle Budvaru registruje Obchodní rejstřík národní podnik Žatecký chmel a ještě další dva národní podniky v likvidaci.

Národní podniky se tak ocitly v určitém vakuu, které vedení Budvaru dokázalo zručně využít ve svůj prospěch. Vždy pak mělo tendenci říkat, že pravidla pro státní podniky či státní akciové společnosti pro ně neplatí. Problém je, že kromě práva odvolávat ředitele a teprve nedávno uzákoněného práva odvádět zisk podniku do státního rozpočtu, vlastně žádná speciální pravidla pro národní podnik stanovena nejsou. I chystaný zákon o registru smluv se velmi pravděpodobně Budvaru týkat nebude.

Klasický způsob privatizace přes burzu počítá se změnou právní formy na akciovou společnost, případně s vytvořením mateřské akciové společnosti, jejíž akcie se následně budou obchodovat na veřejném regulovaném trhu. To je ale ve spojení s Budvarem, jak bylo již dříve uvedeno, rizikové. Možná by se ale dal dát právní formě národního podniku zcela nový obsah. Jestliže v současné době žádný zákon neříká, co vlastně národní podnik je, proč by to nemohla být třeba obdoba akciové společnosti se zaručenou majoritou státu? Takový návrh by musel být samozřejmě spojen s vytvořením nového zákona o národním podniku (případně novelizací Zákona o obchodních korporacích) a zcela určitě by narazil na odpor levicových poslanců.

Ministr Babiš avšak při své úvaze o privatizaci přes burzu Budvar nezmínil. Možná kvůli chabé popularitě „výprodeje rodinného stříbra“, možná kvůli právním komplikacím, ale možná i kvůli dlouhým prstům vedení Budvaru. Stejně jako většina pivovarů si Budvar platí soukromé detektivy, kteří inkognito objíždějí restaurace a testují, zda hostinský dodržuje sjednané podmínky. Tedy většinou, zda čepuje pouze piva z budějovického národního podniku. Ovšem takoví čmuchalové se dají použít všelijak. Třeba i na sledování zájmových osob, pokud dá k tomu klient pokyn. A veřejnost ani ministerstvo se nic nedoví, jelikož nemá přístup k podrobnému účetnictví podniku.

Vedle toho všeho existuje možná ještě jeden „argument“ proti privatizaci Budvaru. Odborníci na ekonomickou psychologii vám potvrdí, že svému majetku zpravidla přikládáme vyšší hodnotu, než skutečně má. Možná, že se jenom zodpovědné osoby nechtějí dočkat toho, že tržní hodnota národního podniku se ukáže být výrazně nižší, než se myslelo. Nemyslím si, že by to třeba u Budvaru dopadlo jako v té povídce Jana Nerudy, kdy majitel „drahokamů“ po letech zjistil, že má jenom bezcenné „kočičí zlato“. Ocenění „znalcem“, kterým by v tomto případě byla burzovní veřejnost, by však nemuselo přinést příjemná čísla.

Vraťme se ale od Budvaru k privatizaci a prodeji státního majetku obecně. Timing is everything (pro neangličtináře – časování je vše) říkají podnikatelé a burzovní vlci. Je rozumné privatizovat v době, kdy se hospodářství teprve nedávno dostalo z „Kalouskovy“ táhlé recese ve tvaru W? Pohled na historické grafy ukazuje, že krachy na burze a hospodářské poklesy přicházejí zpravidla na přelomu desetiletí, ale v polovině dekády zcela výjimečně. Pro stát jako vlastníka by asi bylo výhodnější ještě rok či dva počkat, a pak teprve začít připravovat privatizaci. V roce 2017 by mohl stát při privatizaci utržit výrazně vyšší částku než dnes. Pravda, pan ministr financí takto nezalátá rychle díry v rozpočtu, ale prodej majetku v době nastupujícího hospodářského růstu za účelem sanace veřejných financí je poněkud krátkozraký a svou podstatou hanebný záměr.

© 2022 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang