Short interest – co to je, kde ho najdeme a jak s ním pracovat

Shortování neboli prodej na krátko je jednou z možností, jak může investor profitovat z pádu akcie. Jde o prodej cenného papíru, většinou akcie, který prodejce nevlastní. Investor si vypůjčí cenný papír a prodá jej. Doufá totiž, že ho nakoupí zpátky za nižší cenu a následně jej dodá zpět vypůjčiteli, což mu přinese zisk.

Pokud ale jde cenný papír nahoru, noří se „šorťák“ do ztráty, která může být teoreticky neomezená. To je nevýhoda shortování – potenciální zisk je omezen, ztráta nikoliv.

Co je to akcie?

Akcie jsou finanční instrumenty, které vlastníci obdrží, když investují do společnosti. To jim umožňí získat podíl na zisku společnosti a mají také právo na zúčastnění se na výrobních a rozhodovacích procesech společnosti.

Akcie také poskytují nárok na dividendy, což jsou finanční odměny, které společnosti vyplácejí svým akcionářům. Obecně se obchodují na burze cenných papírů, kde jejich cena stoupá a klesá v souladu s tržními podmínkami.

Akcie lze získat investováním do burzy cenných papírů. Na burze můžete koupit akcie od jiných investorů, nebo prostřednictvím primárního vydání. Primární vydání je proces, při kterém společnost vyhlásí emisi akcií a tyto akcie jsou prodávány investorům.

Investoři mohou také nakupovat akcie od společností, které prodávají svoje akcie prostřednictvím privátních financování nebo získat akcie prostřednictvím dividendového výplatního programu.

Co je short interest a kde ho nalezneme?

Short interest je počet akcií, které byly prodány na krátko, ale ještě nebyly odkoupeny nebo kryty. Je to celkový počet akcií, které byly prodány na krátko, vyjádřený jako procento z celkového počtu akcií v oběhu.

Short interest je ukazatelem nálady investorů a lze jej použít k posouzení míry medvědí nálady na trhu. Je to souhrn akcií, které byly na určitém titulu prodány na krátko, přičemž ještě u nich nedošlo k pokrytí pozice.

 • Short interest ratio je podíl short interestu a průměrného denního objemu zobchodovaných akcií.
 • Short interest ratio ukazuje, za kolik dní by se teoreticky pokryly všechny krátké pozice.
 • Tyto informace najdeme na Yahoo Finance u konkrétního titulu na stránce Key Statistics (klíčová statistická data).
 • Short interest zde nalezneme pod „krycím jménem“ Shares Short.
 • Tato statistika je bohužel k dispozici často jen pro americké akcie, a to povětšinou s určitým zpožděním, protože data se aktualizují jednou až dvakrát měsíčně.

Short interest je měřítko, které se používá k měření počtu akcií, které jsou v současné době krátké. Short interest je snížení hodnoty akcie nebo jiného investičního instrumentu. Krátký zájem se vytváří, když investor obchoduje s krátkou pozicí.

To znamená, že investor věří, že cena akcie nebo jiného investičního nástroje klesne a chce vytěžit z toho zisk. Investor obchoduje s krátkou pozicí tak, že se zbaví svého počtu akcií a poté je znovu nakoupí za nižší cenu a vyzvedne zisk.

Short interest je údaj, který je k dispozici veřejnosti, a měří se jako počet akcií, které jsou v současné době krátké. Short interest je zpravidla zveřejňován každé dva týdny, většinou ve formě procentního podílu akcií, které jsou krátké.

Procentní podíl akcií krátkých je obvykle uveden jako poměr mezi počtem akcií krátkých a celkovým počtem akcií na burze. Vyšší hodnoty short interest často naznačují, že cena akcie může být za chvíli snížena.

Jak pracovat s short interest (ratio)?

Když short interest roste, znamená to, že stále více aktivních spekulantů vidí akcii pesimisticky. Na druhou stranu to ale také ukazuje, že dříve nebo později bude více spekulantů muset svoji pozici pokrýt – čili akcii nakoupit zpátky. Z tohoto důvodu lze vysoký short interest považovat spíše za býčí (tedy nákupní) signál. A naopak, nízké short interest akcii spíše neprospěje.

Server sentimentrader.com si svého času dal práci a prozkoumal korelaci pohybu indexu burzy NYSE a short interestu na přelomu tisíciletí. Na následujícím grafu vidíme mohutný býčí trh na konci 90. let, kterému předcházel nárůst short interestu.

Pokrývání krátkých pozic bylo částečně zodpovědné za kontinuální nárůst cen akcií. Jakmile ale nákupní horečka vrcholila a short interest klesl na velmi nízké úrovně (ve srovnání s tehdy nedávnou historií), těžko už mohlo pokrývání pozic hnát akcie dále nahoru.

Jak využít short interest (ratio)

Short interest ratio je ukazatel, který měří procentuální podíl pozic krátkého prodeje na celkovém objemu obchodů. Toto řízení je důležité pro investory, protože jim umožňuje vidět, jak moc se na trhu očekávají nízké ceny akcií.

 • Short interest je vysoce spekulativní obchodní strategie, která se používá k tomu, aby investoři mohli vydělat na poklesu akcií.
 • Cílem investorů je využít short interestu k tomu, aby vytvořili výnosnou transakci s minimálním rizikem.
 • K vytvoření short interestu musí investor najít akcii, která je nadhodnocená a pravděpodobně se brzy propadne.
 • Investoři se poté snaží získat levné akcie a vyčkat, až se cena propadne. Pokud se tak stane, mohou se investoři vyhnout vysokým výdajům za nákup akcií a vydělat na poklesu jejich ceny.
 • Investoři by měli také věnovat pozornost zprávám a fundamentální analýze, aby se pokusili vybrat nejvhodnější akcie.
 • Investoři by si měli být vědomi toho, že short interest je rizikové obchodní strategie a může je připravit o peníze.

Pro investory, kteří chtějí využít Short Interest Ratio k vytvoření zisku, je důležité sledovat změny výsledků. Pokud se zdá, že investorům se daří proniknout do akcií s vyšším poměrem krátkého prodeje, je to často znamení, že cena akcie se může snížit.

Naopak, pokud se investorům daří prodávat akcie s vyšším poměrem krátkého prodeje, je to často znamení, že cena akcie se může zvýšit. Investoři mohou také využít Short Interest Ratio k vyhodnocování účinnosti investic.

Například, pokud je poměr krátkého prodeje vyšší, než je obvyklé, investor může zvážit prodej akcií předtím, než se cena akcií dostane na vysokou úroveň. Naopak, pokud je poměr krátkého prodeje nižší než obvyklé, investor může zvážit nákup akcií předtím, než se cena akcií dostane na nízkou úroveň.

Short interest – výhody

Výhody využití Short Interest Ratio nekončí u investování. Například, manažeři mohou využít tento ukazatel k vyhodnocování účinnosti svých obchodních strategií. Pokud se zdá, že investoři vytvářejí ziskové obchody s vyšším poměrem krátkého prodeje, manažeři mohou zvážit změnu své obchodní strategie.

Naopak, pokud se zdá, že investoři nevytvářejí ziskové obchody s nižším poměrem krátkého prodeje, manažeři mohou zvážit změnu svého obchodního plánu.

Využití Short Interest Ratio může být pro investory a manažery užitečným nástrojem. Pomáhá jim identifikovat změny ve vývoji trhu a vyhodnotit účinnost jejich obchodních strategií. Proto je důležité, aby investoři a manažeři pečlivě sledovali výsledky Short Interest Ratio.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang