Dodavatelé energie – srovnání podle počtu zákazníků

V roce 2010 začaly domácnosti houfně odcházet od velkých dodavatelů elektřiny a plynu a přešly k jinému operátorovi. Tento trend se nezastavil ani v roce 2011. Jak se vloni změnily počty zákazníků jednotlivých dodavatelů?

Ke změně dodavatele přistupuje stále více zákazníků, zejména z řad domácností. Zatímco za rok 2010 změnilo dodavatele elektřiny na 184 000 domácností a nového dodavatele plynu zvolilo na 85 000 zákazníků.

V roce 2011 přešlo podle statistik Operátora trhu (OTE) k jiné energetické společnosti na elektřinu přes 374 000 domácností a kolem 360 000 klientů se rozhodlo vyměnit svého dodavatele plynu.

Nárůst změn dodavatele byl tak za rok 2011 v segmentu elektřiny dvojnásobný, u plynu pak více než čtyřnásobný. Jak to tedy nyní vypadá s počty zákazníků jednotlivých dodavatelů?

Alternativní dodavatelé elektřiny rychle rostou

Energetičtí giganti ČEZ, E.ON a Pražská energetika (PRE) mají samozřejmě zákazníků stále nejvíce. ČEZ zásobuje elektřinou cca 44 % všech zákazníků v ČR, E.ON měl v první polovině roku 2011 cca 1,3 milionu klientů a Pražská energetika (PRE) dodávala elektrickou energií do zhruba 588 000 domácností.

Největšími alternativními dodavateli v oblasti dodávky elektřiny domácnostem byly v prvním čtvrtletí společnosti Bohemia Energy s téměř 160 000 zákazníky a Centropol Energy, kde se počet klientů vyšplhal ke 138 000. Na třetím místě pak byla společnost Bicorn.

Na přelomu června a července 2011 se pak největším alternativním dodavatelem elektřiny na trhu v ČR stala společnost Centropol Energy. Začátkem prázdnin totiž Centropol Energy překročil hranici 178 000 odběrných míst a předstihl tak doposud vedoucí společnost Bohemia Energy.

Centropol Energy získal podle svého vyjádření nejvíce nových zákazníků na elektřinu v lednu a pak později v srpnu, kdy ke společnosti přešlo více než 17 000 odběratelů.

Počet zákazníků poklesl u všech dominantních dodavatelů elektřiny

Ve druhé polovině roku 2011 se začala projevovat tendence českého energetického trhu, která podle odborníků kopíruje vývoj na německém trhu, jenž se otevíral několik let předtím. „Zatím jednoznačně dominují přechody od velkých dodavatelů ve prospěch alternativních obchodníků s energiemi.

Alternativní prodejci zatím demonstrují svou výhodnost ve vztahu k regionální dominantní společnosti, nikoliv vůči sobě navzájem. Tato fáze teprve přijde po stabilizaci trhu,“ objasňuje energetický analytik Jiří Gavor z poradenské společnosti ENA. Podle něj budou dominantní hráči ještě rok až dva spíše ztrácet, i když se tempo změn bude zpomalovat.

Vyjádřeno v číslech, energetickým gigantům počty zákazníků mírně poklesly. Společnost ČEZ má nyní cca 3,4 miliónu zákazníků, PRE kolem 560 000 odběratelů a E.ON zásobuje elektřinou zhruba 1,2 milionu domácností.

Ke konci roku 2011 se ukázalo, že svou pozici posilují další alternativní dodavatelé elektřiny. Kromě Centropol Energy a Bohemia Energy, kteří jsou z nich co do počtu zákazníků největší, výrazně narostl počet klientů Českého Energetického Centra, RWE Energie či společností Bicorn, Vemex EnergieUnited Energy Trading.

Podle vyjádření odborníků z Českého Energetického Centra pak bude pokračovat konsolidace trhu, která s sebou přinese další zostřování konkurence.

K alternativním dodavatelům plynu přechází stále více zákazníků

V dodávkách plynu samozřejmě opět vedou dominantní dodavatelé. Skupina RWE zásobovala v první polovině roku 2011 plynem dohromady více než 2,3 milionu zákazníků, Pražská plynárenská přes 432 000 (stav k 31. 12. 2010) a E. ON asi 110 000 odběratelů.

Co se týče alternativních dodavatelů plynu, na prvním místě žebříčku byla v prvním čtvrtletí roku 2011 Bohemia Energy s téměř 84 000 klienty.

Ve druhém kvartálu se v oblasti dodávek plynu začala výrazně prosazovat společnost ČEZ, která na konci června 2011 dodávala plyn již do více než 73 000 odběrných míst, a začala tak dotahovat na dosud bezkonkurenčně největšího alternativního dodavatele plynu, společnost Bohemia Energy.

Počet zákazníků na plyn rychle rostl v první polovině loňského roku také u společností Centropol, České Energetické centrum, Lama energyVemex Energie

Nejvíce zákazníků ubylo společnosti RWE

Druhá polovina roku 2011 přinesla minimálně pro jednoho z dominantních dodavatelů plynu podobné tendence jako pro velké dodavatele elektřiny. Pokles počtu zákazníků zaznamenala především společnost RWE, která nyní udává celkový počet 2,1 milionu zákazníků.

Pražská plynárenská se drží víceméně na stejných číslech a společnosti E.ON pak oproti první polovině roku čísla dokonce vzrostla.

Na trhu se také objevila řada dalších alternativních dodavatelů plynu, kteří co do počtu zákazníků rychle rostou. Mezi jinými jmenujme například společnosti United Energy Trading, Bicorn, Plynule.cz, Gas International či Elimon.

Celkově nejvíce domácností, které v loňském roce měnily svého dodavatele plynu, přešlo ke společnosti ČEZ. Jen za rok 2011 získal ČEZ téměř 100 000 nových zákazníků na plyn. Právě ČEZ nyní patří společně s Bohemia Energy k největším alternativním dodavatelům plynu.

Většina oslovených alternativních dodavatelů se pak shoduje, že v posledních několika měsících roku 2011 zaznamenali zvýšený zájem o přechod s odběrem plynu i elektřiny. Potvrzují to například Dominika Nováková z United Energy Trading, Ladislav Krempa ze společnosti X Energie i Martin Křížek ze společnosti Corasta.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang