Doplatek zdravotního pojištění ze mzdy

Dotaz: Pracuji na zkrácený pracovní úvazek a vydělám si 6.000 Kč hrubého za kalendářní měsíc. Musím doplácet zdravotní pojištění?

Odpověď daňového poradce: Ano. Pokud nejste pojištěncem, za kterého odvádí zdravotní pojištění stát (např. invalidní důchodce, starobní důchodce, žena pečující o nezletilé dítě do 7 let věku anebo o dvě děti do 15 let věku), tak pro Vás platí minimální vyměřovací základ.

V zákoně o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění je totiž uvedeno: Pokud je základ zaměstnance nižší než minimální základ, je zaměstnanec povinen doplatit zdravotní pojišťovně prostřednictvím svého zaměstnavatele pojistné ve výši 13,5% z rozdílu těchto základů. Minimální vyměřovací základ je v současné době 8.500 Kč, jste tedy povinen doplatit zdravotní pojištění z částky 2.500 Kč ve výši 13,5%.

Pro doplnění, pokud byste měl více zaměstnavatelů, jste povinen doplatit pojistné prostřednictvím toho zaměstnavatele, kterého si zvolíte. A to vždy současně s odvodem pojistného v následujícím kalendářním měsíci.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang